A felvételi Információs Szolgálat felmérése szerint a felvételizni szándékozó középiskolások leginkább a tévéből szerzik a közélettel kapcsolatos általános információjukat. Konkrét, a felvételivel kapcsolatos információt viszont inkább az interneten vagy a napilapokban keresnek. A fiúk gyakrabban interneteznek mint a lányok.

Forrás: [origo]

A felvételi Információs Szolgálat felmérése szerint a lányok általános tájékozódásában lényegesen nagyobb szerepe van a hagyományos médiáknak - tévé, rádió, újságok -, mint a fiúk esetében, akik viszont gyakrabban használják az internetet. A felmérés azt mutatja, hogy a 11. évfolyamtól kezdve egyre több diák tájékozódik sokoldalúbban.

 

Regionális különbségek is megfigyelhetők: a nyugat-dunántúli és az észak-magyarországi diákok gyakrabban említették az internetet, míg a dél-alföldiek még az újságokat is ritkábban említették, mint az egyéb régiók diákjai.

 

Az általános tájékozódással szemben konkrét, felvételivel kapcsolatos információkat az internet révén vagy az újságokból szerzik a felvételizni szándékozó diákok. A tévé és a rádió szerepe ez esetben elhanyagolható. Érdekes, hogy a lányok a konkrét információk tekintetében ugyanolyan gyakran jelölték meg az internetet mint a fiúk. A internet jelentősége ugrásszerűen megnövekszik a 12. évfolyamosoknál.

 

A felvételizni szándékozók 88 százaléka hozzáfér a világhálóhoz, a legtöbbjük (54 százalék) az iskolában. Otthoni hozzáférése csak a válaszadók egyharmadának van. A fiúk 10 százalékával szemben a lányok 13 százaléka van teljesen elzárva az internettől. A felmérés azt is kimutatta, hogy a fiús szülők hajlamosabbak internet-hozzáférést biztosítani a gyereknek, mint a lányok szülei. A fiúknak ugyanis 41 százaléka nyilatkozta, hogy otthon is internetezik, míg a lányoknak csak 21 százaléka adott erre a kérdésre pozitív választ.

 

A kisebb települések iskolásai gyakrabban számoltak be iskolai internetezésről, míg a megyeszékhelyeken és a fővárosban élők inkább otthon neteznek. Vagyis a Sulinetnek érezhetően esélykiegyenlítő funkciója van - állapítja meg a felmérés. Az otthon internetezők jelentős többségben vannak a Nyugat-Dunántúlon. A felvételizni szándékozók kétharmadának van e-mail címe, de csak egyharmaduk használja hetente többször az e-mailt.

 

A napilapolvasás nem igazán jellemző a középiskolásokra, tizedük például sosem vesz a kezébe napilapot. Rendszeres napilapolvasónak a válaszadók fele tekinthető. A fiúk gyakrabban olvasnak újságot mint a lányok. A középiskolások körében a bulvárlapok a legnépszerűbbek, elsősorban a Blikk. Országos terjesztésű politikai napilapot csak 23 százalékuk olvas rendszeresen. A televíziócsatornák közül az RTL Klub a legnépszerűbb, a rádiók közül pedig a Danubiust hallgatják a legtöbben.

 

A felvételi Információs Szolgálat 441 középiskolából 26.678 kitöltött kérdőív alapján hozta meg következtetéseit.