Tocsik Márta polgári perében felülvizsgálati tárgyalást tart hétfőn a Legfelsőbb Bíróság (LB). Tavaly októberben kihirdetett jogerős részítéletében az LB kimondta, hogy bár jogszabályba nem ütköznek, a jó erkölcsöt mégis sértik Tocsik Mártának az ÁPV Rt.-vel 1996-ban kötött, összesen 804 millió forintos sikerdíj kifizetését eredményező megbízási szerződései és így semmisek.

A szerződések semmissége iránti pert a Legfőbb Ügyészség indította felperesként Tocsik Márta és az ÁPV Rt., mint alperesek ellen. Az ügyészség a közérdekben esett érdeksérelem orvoslása érdekében indított pert.

 

Tocsik Márta ügyvédje felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az LB múlt októberi ítélete ellen, mert szerinte a jó erkölcsbe ütközés kérdésében az LB eddig már több egymásnak ellentmondó ítéletet hozott. Amennyibe ez így van, sor kerülhet arra is, hogy az LB jogegységi határozatot hozzon a kérdésben.

 

A jogi képviselő szerint kérdéses, hogy mi alapján lehet kimondani egy szerződésről: jogszabályba nem ütközik, a jogszabályok alapján érvényes, ám de jó erkölcsbe ütköző, és így mégiscsak semmis.

 

Ugyanakkor a Legfőbb Ügyészség is felülvizsgálati kérelemmel támadta az LB októberi döntését. A jogerős ítélet ugyanis nem adott helyt az ügyészségi kereset azon érvelésének, hogy a szerződések semmisek jogszabályba ütközésük, illetve a szolgáltatás-ellenszolgáltatás feltűnő érték-aránytalansága miatt is. Az LB hétfőn ezeket a felülvizsgálati kérelmeket tárgyalja.

 

Az LB októberi jogerős ítéletében rendelkezett arról is, hogy a semmisség jogkövetkezményei tekintetében a Fővárosi Bíróságnak - amely korábban első fokon elutasította a Legfőbb Ügyészség keresetét - új elsőfokú eljárást kell lefolytatnia.

 

Ez az eljárás már ez év áprilisában megindult. Az első tárgyaláson az ügyészség ideiglenes intézkedést kért arra a bankszámlákon, illetve ingatlanban lévő több száz millió forintos vagyonra, amelynek bűnügyi zárlatát szintén ez év áprilisában oldotta fel az LB a büntetőperben kihirdetett jogerős, javarészt felmentő ítéletében.

 

A LB büntetőtanácsa összesen mintegy 459 millió forint értékű, részben a Postabank számláján, illetve a Fővárosi Bíróság letéti számláján készpénz formájában, részben pedig ingatlanban lévő vagyon bűnügyi zárlatát oldotta fel áprilisi határozatában.

 

Az FB a polgári perben elutasította az ügyészségnek a vagyon zár alá helyezésére irányuló ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, az eljárás azonban érdemben nem indulhatott meg. Az FB októberre tűzte ki a következő tárgyalást, bízva abban, hogy addigra a jó erkölcsbe ütközés kérdéskörében kimunkálja végleges álláspontját az LB.

 

Amennyiben a tavaly októberi jogerős polgári ítéletet hatályában fenntartja az LB a felülvizsgálati eljárás során is, az FB-nek abban a kérdésben kell majd állást foglalni, hogy mekkora sikerdíjat vehet fel a polgári törvénykönyvben rögzített "jó erkölcs" követelményével összhangban Tocsik Márta.

 

A felülvizsgálati eljárás során az LB öttagú tanácsa hatályában fenntarthatja a jogerős másodfokú ítéletet, de meg is változtathatja azt, vagy akár hatályon is kívül helyezheti, új eljárásra kötelezve a bíróságot.

 

Jován László ügyvéd, Tocsik Márta jogi képviselője korábban elmondta: az ügy kapcsán beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz is, amely szerint sértik a jogállamiság lényegi tartalmát alkotó jogbiztonság elvét az egymásnak ellentmondó legfelsőbb bírósági döntések.