Kizárólag az érintett hozzájárulásával fordulhat elő, hogy egy iskolás gyerek betegségéről a többi tanuló vagy a szülők értesüljenek - közölte Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, aki azt is hozzátette: ezen információk kiszivárogtatása a gyerek hátrányos megkülönböztetéséhez vezethetnek. Korábban az oktatási jogok biztosa úgy foglalt állást, hogy a hepatitis C-vel fertőzött gyerekeket nem lehet elküldeni az iskolából.

 

A személyes adatok alkotmányos védelem alatt állnak; aggodalomra ad okot, hogyan értesülhettek egy iskola tanárai, tanulói, illetve a szülők az oda járó diák hepatitis C-fertőzöttségéről - mondta Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos egy, a sajtóban nagy visszhangot kiváltott eset kapcsán. Debrecenben el akartak küldeni egy általános iskolából egy hepatitis C-vel fertőzött gyereket.

A gyerekek betegségével kapcsolatos információkat, melyek személyes adatok, csak az érintett hozzájárulásával vagy törvényi rendelkezés folytán hozhatók nyilvánosságra - közölte Péterfalvi. "Felhívom a szülőknek, az oktatóknak, a gondozóknak és a diáktársaknak a figyelmét, hogy a fertőzött gyermekre vonatkozó, illetve az ő azonosítását lehetővé tevő valamennyi adat átadásától, továbbításától és nyilvánosságra hozatalától tartózkodjanak" - mondta az ombudsman, aki azt is hozzátette: az adatok nyilvánosságra hozatala az ilyen és a hasonló esetekben indokolatlan hátrányos megkülönböztetéshez, alkotmányellenes diszkriminációhoz vezethet. A személyes adatok körén belül - különösen érzékeny voltukra tekintettel - az egészségi állapotra vonatkozó adatok fokozottabb védelemben részesülnek. Külön jogszabály rendelkezik az egészségügyi és a hozzájuk kapacsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.

A törvény szerint hepatitisfertőzés esetén az érintett, illetve törvényes képviselője köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni a speciális egészségügyi ellátás érdekében, ugyanakkor ki kell zárni az illetéktelen hozzáférést - közölte, hozzátéve, hogy a személyes adatokról szóló törvény megsértése akár bűncselekményt is megvalósíthat.

Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa korábban közölte: nem lehet HIV-, illetve hepatitis C-fertőzés miatt kizárni a gyermeket az oktatásból, az így eljáró iskola jogsértést követ el. "A szülőket egyetlen jogszabály sem kötelezi arra, hogy tájékoztatást adjanak gyermekük betegségéről. Sőt a tapasztalatok egyre inkább azt mutatják, az kerül bajba, aki nyíltan vállalja betegségét" - közölte a biztos.

Vass Ádám, az ÁNTSZ járványügyi főosztályvezető főorvosa elmondta: a mindennapi érintkezés révén nem terjed sem a hepatitis C, sem a hepatitis B, sem pedig az AIDS vírusa. Ezért sehol a világon, így hazánkban sem korlátozzák, hogy a hepatitis C-, a hepatitis B- vagy a HIV-fertőzöttek közösségbe járjanak.