Mit ígér a Fidesz?

A Fidesz módosítaná a diákhitelrendszert: az önköltséges képzés költségeit, teljes egészében lefedné a hitel. A párt ráadásul több diákhitelt ígér, alacsonyabb kamattal: 2007. január 1-jétől ötven százalékkal, vagyis a jelenlegi évi 300 ezer forintról 450 ezer forintra növelné a felvehető hitel felső határát.

Megújított formában, bevezetné a 2001-ben kidolgozott pedagógus életpályamodellt. Az iskolák szakember-igényének kielégítését (fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus és pedagógiai asszisztens) nem a tanári kar felduzzasztásával érnék el, hanem a meglévő állomány egy részének átképzésével. 

A Fidesz támogatná azokat a munkaadókat, akik diplomás pályakezdőket alkalmaznak: az első két esztendőben százszázalékosan mentesítené ezeket a társadalombiztosítási járulék megfizetésétől.

Kiegészítené a Nemzeti Alaptantervet, és ennek során, külön hangsúlyt fektetne a diákok erkölcsi nevelésére, az értékközvetítésre. Kormányra kerülve, programokat dolgozna ki a diáksport fejlesztésére és a művészetek gyakorlásának támogatására.

Módosítana a mostani ciklusban bevezett, két újításon is: nemcsak a szülő döntésén múlna, hogy ismételjen-e osztályt a gyermeke az alsó tagozatban, és újra lennének számszerű jegyek a bizonyítványokban.

A Fidesz pártolja olyan minőségbiztosítási rendszer bevezetését, melynek része az iskolák és a pedagógusok minisztériumi értékelése. Az oktatási intézmények finanszírozása pedig összefüggene a gyerekek teljesítményével.

A Fidesz folytatná a szakképzés területén, a térségi integrált szakképző központok kiépítését, a nyelvoktatásban a nyelvi évfolyamok beillesztését.  Szintén tovább futna az Útravaló ösztöndíjprogram, amely kiegészíti az Orbán-kormány idején indított Bursa Hungarica ösztöndíjprogramot.

Mik az ellenvetések?

A szocialisták azzal indokolták, hogy nem folytatták a pedagógus életpályamodellt, hogy  "nem életpályamodellre van szüksége a pedagógusnak, hanem élhető életpályára", ennek a feltételeit teremtették meg a béremeléssel.

Az SZDSZ szerint csak megfelelő gyermeklétszám és megfelelő feltételek esetén szabad fönntartani az óvodákat és az alsó tagozatokat. A párt szerint ugyanis a gyerekek érdeke, hogy minőségi oktatást kapjanak, ezt pedig nem lehet garantálni minden kistelepülésen.

A diákhitel kiterjesztésével gond lehet, hogy a Diákhitel Központ 2005-öt is 30 millió forintos mérleg szerinti veszteséggel zárta.

Mit tett, amikor kormányon volt?

Az Orbán-kormány idején ment végbe a felsőoktatási intézmények egyesítése. Ekkor vezették be a közoktatásban a kerettantervet a NAT és a helyi tantervek közötti szint áthidalására, és állították le a 6+6-os képzési rendszerre való áttérést. Az Orbán-kormány eltörölte a tandíjat és bevezette a diákhitelt.