Meleg vizet már csak 2 órán át kapnak a rabok

Vágólapra másolva!
Meleg víz csak napi, alig több mint 2 órán át jut a raboknak, visszavettek a börtönök világításából, megszigorították a papírfelhasználást, a túlóráztatást, felülvizsgálják a tévéelőfizetéseket - egy sor takarékossági intézkedést vezetett be a büntetés-végrehajtás (bv) országos parancsnoka március 27-én kiadott, már hatályos intézkedésében. A válság elérte a börtönöket is.
Vágólapra másolva!

A fogvatartottak meleg vízzel való ellátásától kezdve a dolgozók papírfelhasználásáig a börtönélet számos területét érintő, szigorú megszorításokat vezetett be a büntetés-végrehajtás (bv) országos parancsnoka, Kökényesi Antal. A megszorítások az intézkedés kiadásának napján, március 27-én hatályba léptek.

A parancsnok elrendelte, hogy csökkenteni kell a meleg víz fogyasztását. Azokban a zárkákban, ahol ez megoldható, hajnali fél hat és fél hét, valamint este negyed kilenc és fél tíz között kell csak biztosítani a meleg vizet, a nap többi részében pedig el kell zárni a meleg vizet. A szigorítás a női fogvtartottakra, az anya-gyermek körleten elhelyezettekre, a betegekre és a fiatalkorúakra nem vonatkozik.

A parancsnoki intézkedés szerint takarékoskodni kell az árammal is. A dolgozókat és a fogvatartottakat is rendszeresen figyelmeztetni kell a spórolás szükségességére, ügyelni kell arra, hogy feleslegesen sehol ne égjen a lámpa, a világító eszközök számát és fényerejét pedig a baleset- és munkavédelem szempontjából elégséges szintre kell csökkenteni. A börtönök vezetőinek saját hatáskörben felül kell vizsgálni a televíziós műsorsugárzás korlátozásának lehetőségét is.

A börtönök 2009-ben csak akkor rendelhetnek meg új eszközöket, ha a meglévő teljesen tönkrement vagy gazdaságtalanná vált a használata. 100 ezer forintnál drágább eszközök vásárlásához az országos parancsnok engedélyére van szükség. A Magyar Közlöny előfizetését fel kell mondani, mert ahhoz elektronikus formában, ingyen hozzá lehet férni az interneten.

Tilos a névnapi köszöntők küldözgetése

Az intézkedés szerint túlmunkát, készenlétet a dolgozóknak csak rendkívül indokolt esetben lehet elrendelni. Nehezebb lesz a dolgozóknak közlekedési költségtérítéshez, albérleti hozzájáruláshoz jutni. A parancsnok úgy rendelkezett, hogy az ilyen kérelmek engedélyezése során "maximálisan figyelembe kell venni a gazdaságossági szempontokat". A börtönök vezetőinek szigorúan ellenőrizniük kell, hogy csak a munkahely és a lakás közti tényleges távolságra igényeljék beosztottjaik a benzinpénzt. Kökényesi tanácsot is adott az ellenőrzéshez: "Segítségül szolgálhatnak az internetes útvonaltervező programok is".

Egész sor intézkedés vonatkozik a papír és nyomdafesték felhasználására is. Színesben kizárólag felsővezetői engedéllyel szabad nyomtatni, kivételesen indokolt esetben, például ha az igazságügyi minisztérium számára kell diagramot készíteni. A belső levelezést elektronikusan kell bonyolítani, nyomtatni csak akkor lehet, ha irattározni kell az anyagot. Fogalmazványt már nem használt irat üres hátoldalára kell írni, belső nyomtatásnál is fel kell használni a papír mindkét oldalát. A parancsnok még azt is előírta, hogy a szervezeti egységek a készített anyagok tartalmi részénél Times New Roman betűtípust, 12-es betűnagyságot alkalmazzanak, a felesleges kiemelések mellőzésével. Kökényesi megtiltotta, hogy faxon magáncélú névnapi, ünnepi köszöntőket továbbítsanak az intézetek között és azokon belül. A vezetőknek intézkedniük kell arról, hogy a multifunkciós fénymásoló-nyomtató gépeket PIN-kóddal lehessen csak használni.

A parancsnok még nem hozott döntést arról, mi legyen a szolgálati lakásokkal és a használaton kívüli ingatlanokkal, de előírta, hogy a műszaki és ellátási főosztály vezetője vizsgálja meg ezek hasznosításának lehetőségeit. Ugyanennek a főosztálynak a feladata a parancsnoki intézkedés szerint az is, hogy tegyen javaslatot a "fogvatartotti élelmezési norma változtatásának lehetőségeire".

Kökényesi az intézkedésében felállította a szükséges kiadások prioritási rangsorát. Eszerint a legfontosabb a fogvatartottakat megillető járandóságok kifizetése, ezt követi az élelmezés és az egészségügyi kiadások - például a gyógyszerellátás. Hátrébb szorulnak a biztonság-technikai rendszer folyamatos működésének költségei, az üzemanyag, a közüzemi számlák. A fontossági lista vége felé szerepel a hivatásos állomány egyenruhája, még hátrébb került a munka-és védőruházat, és a sor végére szorult a fogvatartottak ruhája, valamint a zárkafelszerelés.

Egymilliárddal kap idén kevesebbet dologi kiadásra a bv

A takarékoskodás oka valószínűleg az, hogy a 2009-es a költségvetés szűken méri a támogatást a büntetés-végrehajtásnak. A bv összesen 36,4 milliárd forintot kap, ebből kell fedezni többek között a dolgozók közel 22 milliárdot kitevő személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, az intézményi felújításokat. Dologi kiadásokra az idei költségvetés 7 milliárd 932,2 millió forintot különít el. Tavaly ez az összeg még 9 milliárd 20 millió forint volt, 2007-ben pedig ennél is több: 10 milliárd 430,3 millió.

Múlt pénteken a Magyar Nemzet is arról írt, hogy spórolni készül a kormány a börtönökön. A napilap egy birtokába került nem nyilvános dokumentumra, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának intézkedési tervére hivatkozott, és azt állította, hogy öt börtön ideiglenes vagy végleges bezárását tervezik, csökkentenék a fogvatartottak kenyérfejadagját és éjszakára lejjebb csavarnák a fűtést a cellákban. A cikkre reagálva az igazságügyi minisztérium, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága is azt mondta, hogy a munkaanyagban szereplő intézkedésekről még nem döntöttek, egyelőre nem tudni, mi valósul meg közülük és mi nem.

Pénteken az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) elismerte, hogy a gazdasági helyzet miatt a büntetés-végrehajtás vizsgálja, hogyan racionalizálhatná a működését. "Könnyen belátható, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben az állami feladatokat a lehető legésszerűbben, legolcsóbban kell ellátni" - írta az IRM sajtóosztálya az [origo]-nak. A tárca levelében külön kiemelte, hogy börtönbezárásokról még nem született döntés, a lehetséges takarékossági megoldásokat több számítás és hatástanulmány alapján dolgozzák ki, "a végleges döntés pedig a gazdaságossági és emberiességi szempontok együttes figyelembe vételével fog megszületni". Az IRM azt ígérte, hogy egyetlen büntetés-végrehajtási dolgozó munkahelye sem kerül veszélybe, és fontos szempont, hogy se a dolgozók, se a fogvatartottak elhelyezési körülményei ne romoljanak.