Ombudsman: Jogsértően számolt fel egy hajléktalantelepet a zuglói önkormányzat

Vágólapra másolva!
Önkényes módon, felhatalmazás nélkül intézkedett a MÁV Zrt.-től bérelt területen található hajléktalantelep felszámolásáról a zuglói önkormányzat - állapította meg az ombudsman. Szabó Máté jelentése szerint a hatósági jellegűnek beállított intézkedés után nem volt valamennyi érintett számára ténylegesen igénybe vehető szálláslehetőség, sérültek az alapvető emberi jogok és a jogállamiság normái. 
Vágólapra másolva!

Az ombudsman hivatalból indított vizsgálatot, miután a sajtóból értesült arról, hogy Budapesten a zuglói önkormányzat 2011. október 19-én elbontatta a hajléktalanok illegálisan emelt építményeit a Francia út és az Egressy út kereszteződésénél. Az elbontás hivatalos indoka az volt, hogy az épületeket engedély nélkül húzták fel, továbbá az önkormányzat szerint mind szociális, mind közegészségügyi, mind pedig rendészeti szempontból aggályos volt az ottani helyzet - áll az ombudsman jelentésében.

Szabó Máté szerint a telep felszámolása és az érintett hajléktalan emberek elhelyezése kapcsán visszásság gyanúja vetődött fel, ezért az ombudsman munkatársai helyszíni vizsgálatot tartottak. A biztos tájékoztatást kért a kerület polgármesterétől, aki a jelentés szerint gyakorlatilag megismételte a hajléktalantelep lebontásakor hangoztatott indokokat.

A biztos a jelentésben rámutatott, hogy a terület tulajdonosa, a MÁV Zrt. nem kért birtokvédelmet a területen jogalap nélkül, életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan emberekkel és az általuk emelt építményekkel kapcsolatban. A zuglói önkormányzatnak pedig - a néhány nappal korábban megkötött bérleti szerződésre hivatkozva - nem volt jogi lehetősége arra, hogy hatósági eszközök és apparátus igénybevételével önkényesen állítsa helyre az eredeti állapotot az általa bérelt területen. A biztos rámutatott, mindez független attól, hogy egyébként a területen a hajléktalanok jogszerűtlenül tartózkodtak, az ott uralkodó állapotok pedig indokolttá tettek volna a hatósági beavatkozást.

Az ombudsman arra is felhívta a figyelmet arra, hogy még az egyébként törvényesen lefolytatott hatósági eljárások során is fokozott figyelemmel kell eljárni annak érdekében, hogy a hajléktalan emberek az őket megillető jogokat ténylegesen gyakorolni is tudják. A biztos szerint ezek az egyébként is kilátástalan helyzetben lévő emberek teljes mértékben kiszolgáltatottak a jogi magyarázat nélküli, igazolást és eljárási garanciát nélkülöző, azonnali hatállyal végrehajtott önkormányzati intézkedésekkel szemben.

Az ombudsman jelentése kitér arra, hogy a korábbi teleplakók kisebb csoportját be tudta fogadni a kerületben üzemeltetett éjjeli menedékhely és nappali melegedő. A hajléktalanellátó intézmények azonban a hideg időjárás beköszöntével éjszakára már szinte teljesen megteltek, és nem állt rendelkezésre további férőhely. Szabó Máté utalt arra, hogy a zuglói önkormányzat mulasztott, amikor - figyelemmel az időjárási körülményekre - nem tett külön intézkedéseket az ott élők számára megfelelő, valóban hozzáférhető szállás biztosítására.

A biztos felkérte a főváros kormányhivatalának vezetőjét, hogy a hajléktalantelep jogellenes felszámolásáról folytasson le vizsgálatot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az ombudsman kezdeményezte továbbá a polgármesternél, hogy az önkormányzat a tényleges igényeket és lehetőségeket felmérve, a civil szervezetekkel együttműködve, haladéktalanul keressen személyre szabott megoldásokat az érintett hajléktalanok számára.