Nem nyugszik Kaiser Ede

Vágólapra másolva!
A móri ügy korábbi vádlottja, akiről kiderült, hogy nem ő a gyilkos, kártérítésért fellebbezett, és új eljárást kér.
Vágólapra másolva!

Fellebbezést jelentett be Kaiser Ede a móri ügy kapcsán a Nemzeti Nyomozó Irodával, a Legfőbb Ügyészséggel, a Fővárosi Törvényszékkel és a Fővárosi Ítélőtáblával szemben benyújtott kártérítési igényét elutasító elsőfokú ítélet ellen - közölte Cseh Attila, a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese. Kaiser a Szegedi Ítélőtáblához címzett fellebbezésében elsődlegesen a Szegedi Törvényszék ítéletének megváltoztatását, másodlagosan annak hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte.

A Szegedi Törvényszék azért utasította el Kaiser Edének a Nemzeti Nyomozóirodával és pertársaival szembeni keresetét, mert az alperesek felróhatósága nem állapítható meg a felperes elítélésével, illetőleg a felperessel szemben lefolytatott büntetőeljárással összefüggésben. Az ítélet szerint önmagában a jogalkalmazó szervek tévedése nem jelent egyúttal felróható magatartást is.

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a polgári peres bíróság a büntetőeljárás törvényességét a személyiségi jogi per keretében - amely jogsértésre Kaiser Ede hivatkozott - nem bírálhatja felül, e tekintetben kizárólag a büntetőügyben eljáró hatóságok foglalhatnak állást. A jogalkalmazó téves mérlegelése - amely ebben az esetben megállapítható - nem jelentette a felperes személyiségi jogának a megsértését, így nem lehet helye kártérítési igénynek.

2002. május 9-én nyolc halálos áldozattal járó bankrablás történt az Erste Bank móri fiókjában. Az ügyben a Fővárosi Bíróság 2004 decemberében még Kaiser Edét mondta ki bűnösnek. A Fővárosi Ítélőtábla döntésével 2005-ben Kaiser Ede tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetése jogerőre is emelkedett.

Kaiser Ede két és fél éve töltötte a rá kiszabott büntetést, amikor ügyében 2008 áprilisában perújítást rendeltek el. Az újabb bizonyítékok szerint mégsem ő követte el a móri bűncselekményt, hanem Weiszdorn Róbert és az előzetes letartóztatásban 2007 júliusában öngyilkosságot elkövető társa, Nagy László. A bíróság 2009-ben mondta ki, hogy nem Kaiser Ede a móri gyilkos.