Változik a magyar helyesírás

Vágólapra másolva!
Apróságok változnak a magyar helyesírási szabályzat legújabb kiadásában. A szakma szerint elmarad a szükséges nagy reform.
Vágólapra másolva!

Az új helyesírási szabályzat előkészítését nem előzte meg széles körű szakmai egyeztetés - írja a Nyest.hu. A portál kiemeli, hogy bár a szakma szerint szükség lenne átfogó reformra a nyelvhelyességi szabályok terén, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága ezt nem vállalta fel, helyette a régieket kozmetikázta. Tárgyas helyett határozott tárgyas, alanyi helyett határozott alanyi ragozás lesz, ami a cikk szerint nem fogja segíteni a szabályok megértését.

A faszék helyes, a fa-szék helytelen marad

A soron következő tizenkettedik kiadás nem érinti sokban a helyesírást. A kiadás legpozitívabb része az, hogy a jövőben azokat a többszörösen összetett szavakat is írhatjuk kötőjel nélkül, amelyek hat szótagnál hosszabbak. Viszont továbbra sem lehet majd kötőjellel írni a két tagból álló összetett szavakat, például az alumínium-megmunkálás ezentúl is hibás lesz. Ezen túl az olyan szóösszetételeket sem lehet kötőjellel írni, mint a faszék és a pácsó, pedig a kötőjel megkönnyítené az olvasást.

Szembetűnő változás lesz, hogy míg korábban a kettős betűre végződő vezetékneveket kötőjellel kellett toldalékolni, addig a kettős betűre végződő magyar keresztneveket kötőjel nélkül, összeolvadással. Ez a szabály megszűnik, a jövőben már nem Mariannál fogunk találkozni, hanem Mariann-nál. További változás, hogy a betűszók után kapcsolódó tagot külön kellett írni, hamarosan viszont a kötőjeles megoldás helyes lesz a helyes. Eddig úgy írtuk helyesen, hogy OTP bank, ezentúl viszont OTP-bank lesz.

Az új szabályozás tartalmazza annak lehetőségét is, hogy egy mozi nevében lévő mozi szót nagybetűvel írjuk. Eddig csak arra volt lehetőség, hogy a Nemzeti Színház mellett azt írjuk, hogy Toldi mozi, a jövőben a Toldi Mozi is helyes lesz. Sőt a vendéglátó-ipari egységek neveit is írhatjuk csupa nagybetűvel, tehát a Búfelejtő Kocsma is helyes írásmód lesz.

Változik a számok toldalékolása is. Eddig csak úgy írhattuk azt, hogy elsején, hogy 1-jén, viszont ezentúl az 1-én is helyes lesz. Emellett az elsejei nyomán az elsej(e)i írható lesz 1-j(e)i és 1-(e)i alakban is.

A lásdból lehet ld., de lsd. nem

A legnagyobb változás, hogy a -szerű utótagot a jövőben nem képzőként, hanem összetett utótagként kell írni. Tehát ezentúl nem ésszerű, hanem észszerű. A javaslat Kenesei Istvántól, az MTA Nyelvtudomány Intézetének igazgatójától származik.

Az olvasók számára szembetűnő változás lesz, hogy bár nyomdatechnikai okokra hivatkozva az újságokban eddig el lehetett hagyni a mellékjeleket, ezentúl erre nem lesz lehetőség, mert a technikai feltételek semmivel sem indokolják a jelek elhagyását. Tehát ezután csak Citroënt lehet írni, Citroent nem.

Korábban bizonyos esetekben csak egyféle rövidítést tett lehetővé a szabályzat, ez viszont lazul. A római katolikust ezentúl róm. kat.-ként, az oldalt old.-ként, a lásd pedig nemcsak l.-ként, hanem ld.-ként is rövidíthető lesz. Lsd.-ként továbbra sem. Az eddigi kizárólagos B.ú.é.k. helyett viszont egyedül a BÚÉK forma marad helyes.