Nem az ombudsman dolga, hogy mennyiért buliznak a nők

Az alapvető jogok biztosa kimondta, hogy nem minősül diszkriminációnak az a szórakozóhelyeken bevett gyakorlat, hogy nőknek a férfiaknál olcsóbb a belépés vagy ingyenes. Az ügyet az ombudsman elé vivő Teczár Szilárd nem hagyja annyiban, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul.

Teczár Szilárd a múlt héten fordult az alapvető jogok biztosához. Levelében a budapesti Doboz nevű szórakozóhelyet említi, ahová őt csak 1000 forint ellenében, míg társaságának nőtagjait ingyen engedték be. Teczár szerint az a gyakorlat "sérti Magyarország Alaptörvénye XV. cikkének (2) és (3) pontját, mivel személyeket pusztán nemük - egészen pontosan a biztonsági személyzet által megállapított, feltételezett nemük - miatt ér anyagi hátrány vagy előny."

Az alapvető jogok bizosa meglepően gyorsan reagált a megkeresésre, Teczár beadványát elutasította. Az ilyen ügyekben különben sem az ombudsman jogosult eljárni, mert a szóban forgó "szórakoztatóipari szolgáltatás nem tekinthető sem hatósági, sem közszolgáltatói tevékenységnek - ahogyan erre Szabó Máté országgyűlési biztos Teczárnak eljuttatott válaszában ki is tér. (Az ombudsman levelét az Index közölte.)

Az Index írása szerint Teczár Szilárd nem hagyja annyiban az ügyet, továbbra is úgy gondolja, hogy a szórakozóhelyek eljárása diszkriminálja a férfitársadalmat, és a nőket passzív alanyként kezeli (így pedig Teczár szerint burkoltan prostitucióra hív fel), ezért a férfi az Egyenló Bánásmód Hatóságnál keresi tovább igazát