Akkor is az oldal felel a jogsértő kommentekért, ha azokról nem is tud

Vágólapra másolva!
Döntött az Alkotmánybíróság, az internetes oldalak akkor is felelősek a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak.
Vágólapra másolva!

Az Alkotmánybíróság (AB) elutasította azt az alkotmányjogi panaszt, amelyet a Kúria kommentekkel összefüggő ítélete ellen nyújtottak be. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert egy korábbi legfelsőbb bírósági ítélet elmarasztalta a jó hírnévhez fűződő jogok megsértése miatt, mert az általa működtetett honlapon megjelentetett két hozzászólás tartalma túllépte a véleménynyilvánítás megengedett határait; a honlap súlyosan sértő, lealacsonyító hozzászólásoknak adott helyet.

De akkor ki felelős a kommentekért? Hát az oldal.

Az Alkotmánybíróságnak abban kellett állást foglalnia, hogy sérti-e az indítványozó alaptörvényben biztosított jogát, ha a bíróság a törvényt úgy értelmezi, mint a Kúria vitatott ítéletében, vagyis úgy, hogy az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az oldal akkor is felel, ha üzemeltetőinek nem volt tudomása a jogsértő tartalomról, vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította azokat.

Az AB határozata szerint az internet nem jogmentes terület, az internetes kommunikációban tanúsított emberi magatartások és formák a jogi szabályozás tárgyát képezhetik. Az interneten zajló nyilvános kommunikációban tehát érvényesítendők az alaptörvényben rögzített alapvető jogok és kötelezettségek.

Az AB szerint nem vonható kétségbe, hogy a blog és a komment is közlésnek minősül, és mint ilyen az alaptörvény védelmi körébe esik. A testület szerint a kommentek moderálása nem mentesít a jogsértő közlésért való felelősség vagy a helytállás kötelezettsége alól. A kommentek moderálásáról a weboldal fenntartója dönt, erre jogszabály vagy a bírói gyakorlat sem kötelezi. A jogsértő közleményekért való felelősség egyedül a jogsértő közlés tényén alapszik.

Ha tehát a moderálást vállaló internetes szolgáltatók felelősek az oldalukon megjelent jogellenes közlésekért, akkor a moderálást nem vállaló oldalak működtetőivel szemben a jogsértés megállapítása nem tekinthető aránytalannak. A határozathoz Paczolay Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolást, Stumpf István alkotmánybíró pedig különvéleményt csatolt.

A lényeg tehát az, hogy az oldal kezelője akkor is felelős a kommentekben elkövetett jogsértésekért, ha azokról az adott pillanatban még nem is tud.