A három legnagyobb hazai természetvédő szervezet arra szólítja fel Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert, hogy természetvédelemért felelős miniszteri minőségében tagadja meg a hozzájárulást a Natura 2000 területek értékesítéséhez. A szervezetek elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy ha megadja azt, akkor ezzel nemcsak a civil szervezetek és szakértők egybehangzó véleményét hagyja figyelmen kívül, hanem visszalép az elért természetvédelmi szinttől, és az európai uniós kötelezettségeket is semmibe veszi.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a WWF Magyarország és a Magyar Természetvédők Szövetsége természetvédelmi feladataira figyelmezteti Fazekas Sándor minisztert, hogy alkotmányos kötelessége keretében ne adja hozzájárulását a kiemelten fontos természeti oltalom alatt álló területek magánosításához.

Magyarországon 4,3 millió hektár szántó található, ebből 520.000 hektár tartozik a Natura 2000 hálózatba.

Túzok, a hazai természetvédelem féltett kincseForrás: Tóth Judit

Ezeken a területeken az európai közösségi szabályozás értelmében - és a közjólét érdekében - olyan területhasználatot kell folytatni, amely összehangolja a mezőgazdasági termelés szempontjait a természeti örökség, elsősorban a szántóföldet is élőhelyül használó védett állatfajok megőrzésével – tájékoztatta a Origót Zanin Éva, a WWF munkatársa. 

Nemzeti büszkeségünk

A fokozottan védett túzok, e világszerte ritka és veszélyeztetett madárfaj, nemzeti büszkeségünk. Elterjedési területének egyik legfontosabb régiója a Kárpát-medence. Elsődleges élőhelyét a megfelelő gazdálkodás mellett megőrzött gyepek és szántók jelentik, ezért kiemelt élőhelyeit szabályok óvják, amelyek előírják a faj igényeit és életfeltételeit figyelembe vevő gazdálkodást.

 

A Kiskunság, a Hevesi Sík és a Mosoni-sík a legfontosabb szaporodóhelyek közé tartozik, ahol több ezer hektár állami tulajdonban álló Natura 2000 földterület kerülhet magánkézbe.  

Nemzeti büszkeségünkForrás: Turista Magazin archív/Széll Antal

Állami tulajdonú Natura 2000 területek haszonbérbe adása esetén kormányrendelet írja elő, hogy a természeti állapot megőrzését vagy javítását szolgáló földhasználat valósuljon meg a területen.  Azzal, hogy ezek a területek magánkézbe kerülnek, az állam közvetlen - tulajdonosként történő - beavatkozási lehetősége megszűnik, így az állam a földjeivel együtt a természeti értékek megőrzését segítő tulajdonosi jogait is elveszíti.

 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió természetvédelmi megállapodása, mely a környezeti kárt okozó döntéseket kötelezettségszegési eljárással szankcionálja.

Román példa

A Natura 2000 Összefogás nevű civil szervezet másodfokon pert nyert a romániai Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium ellen. A döntés értelmében nem épülhetnek vízerőművek a Natura 2000 hálózatba tartozó, és ezzel európai jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét biztosító Sucu-Olteana és Bistra Marului folyókon. Az itt tervezett erőművek megépítéséhez korábban a helyi Környezetvédelmi Ügynökség már hozzájárult.