Európa már nem globális játékos

Vágólapra másolva!
A napokban jelent meg Daniele Scalea: MIGRÁCIÓ – A populisták igaza című könyve, az Alapjogokért Központ kiadásában. A szerző elemzi Európa, ezen belül Olaszország helyzetét. Megállapítja, hogy Európa már nem globális játékos. Ezt a lehetőségét a 20. században folytatott politikájával elveszítette. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő recenziója.
Vágólapra másolva!

1957-ben, a Római Szerződésben, amelyet hat ország, a mai Európai Unió alapítói hoztak létre, a németek egy új kifejezéssel jelentek meg. A Gastarbeiter kifejezte, hogy az akkori Nyugat-Európának pótmunkaerőre volt szüksége, és ezt külső forrásból kívánták elérni. A cél az volt, hogy a képzett munkaerő odamegy, dolgozik, pénzt keres és hazatér a küldő országba. Már ekkor látszott, hogy ez az elképzelés, főleg, hogy hazamegy, történelmi tévedés.

A multikulti elve rövid idő után látványosan megbukott. A kultúrák összeolvadására soha, sehol nem került sor.

Ebben a helyzetben, amikor az ideérkező harmadik világbéli fiatalok mintegy 94%-a gazdasági menekült, és 6% körüli a valóban politikai menekültek aránya, felértékelődött a morál és a vallás kérdése.

Forrás: Alapjogokért Központ

A szerző tudományos hitelességgel bizonyítja álláspontját. Kifejti, hogy a magyar kormány sikeres példája alapján egyértelmű, hogy

a hiányzó munkaerő pótlására nem az a megoldás, hogy Afrikából és Ázsiából munkaerőt hozzanak be, hanem az, hogy Nyugat-Európában, így Olaszországban is, minél több gyermek szülessen.

Ugyanez a probléma végigkíséri az elmúlt évtizedekben az USA-t is.

Az előrejelzések szerint 40 év múlva Olaszországban a nem olasz lakosság aránya már el fogja érni a 40%-ot. 2001-ben ez még csak 1% volt. Aki ezt bírálni merészeli, mint Falacci, azt rasszistának állítják be.

A könyv választ keres a bevándorlás kérdésére, és sikeresen ütközteti a vitákban kialakult különböző álláspontokat.

Megállapítja, hogy ez nem egy egységes, oszthatatlan és monolit fogalom. Jelenleg egy nagyívű, világtörténelmi jelentőségű demográfiai változás folyamatában vagyunk.

Az 1980-as években, először a történelemben, Afrika lakossága meghaladta Európáét. Az elmúlt 60 évben a fekete kontinensen, a bekövetkezett egészségügyi reformok hatására, a népesség a 6-7 szeresére növekedett. Ezekre a kihívásokra sem Afrika, sem Európa nem tudott érdemi választ adni. A migráció iránya csak Európa lehetett, mivel Amerikát két óceán védi.

Afrika mára a népsűrűség kérdésében megközelíti a világátlagot. Az egy főre jutó megművelhető terület esetében, Észak Afrikában 71.1%, míg az ettől délre fekvő területeken 61.4%-os csökkenés volt. Lecsökkent a belső, Afrikán belüli migráció aránya. 50 év alatt 71-ről 65%-ra, és a kivándorlás fő célterülete Európa lett. Mostanra az EU területén élő, nem EU-s személyek aránya, hét év alatt, 3.9%-ról 5.3%-ra növekedett.

Az elmúlt tíz év növekedése, érdekes módon, nem a polgárháborúk sújtotta térségekből, Szíriából és Afganisztánból, hanem Pakisztánból és Bangladesből következett be.

Ez a két ország adta az ázsiai bevándorlók 70%-át. Mára már 64%-ot tesz ki Olaszországban a tíz legnépesebb etnikum aránya.

A recenzió szerzője, Nógrádi György, és az Alapjogokért Központ főigazgatója Szánthó Miklós Forrás: Alapjogokért Központ

A gyermekeket figyelembe véve, idénre, tíz olyan német milliós város van, ahol a hat éven aluli gyermekek között többségben vannak a nem német ajkúak. 2056-ra, Nagy-Britannia egészében, hasonló helyzet várható.

Jelenleg Németországban 26% a nem németek aránya. Franciaországban, 1978 óta, tilos etnikai, vallási statisztikák összeállítása. Aki ezeket az adatokat felmeri vázolni és kérdéseket tesz fel, arra rögtön rásütik, hogy rasszista.

A könyvben részletes elemzés található az innováció és a bevándorlás összefüggéséről és arról is, hogy a migráció megoldást jelenthet-e az öregedő társadalmak problémáira, ennek keretében a nyugdíj kérdésére. Bemutatja, hogy szemben a lakosság jelentős részében lévő tévhitekre, a migráció egyetlen kérdésre sem jelent valódi, hosszútávú megoldást. Annál kevésbé, mert

a valóságban a migránsok döntő többsége olyan hátránnyal érkezik – nyelvtudás, szakmai ismeretek, diploma hiánya–, hogy ez hosszú távú hátrányt jelent nem csak neki, de gyakran még a második, harmadik generáció számára is, nem csupán a munkaerő piacon, de még az oktatásban és a lakáspiacon is.

Így összességében a különbség az őshonos lakossághoz viszonyítva nem csökken.

Raymond Aron, a világ egyik legismertebb filozófusa, már 1961-ben azt írta, hogy a globalizáció az országok között jobban növeli a különbségeket, mint az osztályok között.

Mivel az átlagos migráns – Európában és az USA-ban is – kevesebbet keres, mint egy átlagos őshonos, így gyakrabban veszi igénybe a szociális juttatásokat. Ez megterheli a fogadó ország költségvetését.

A tehetősebb őslakosság jelentős része magániskolákba járatja gyermekeit. A bevándorlók döntő többsége az ingyenes állami oktatásba. Így annak színvonalát tovább rontják, megakadályozva a helyi őslakos gyerekek komolyabb képzését is.

A szerző bemutatja a romló közbiztonságot, a bevándorlás és a növekvő bűnözés közötti összefüggéseket is. Frisch svájci író, a második világháború után úgy fogalmazott, hogy „munkaerőt akartunk, de emberek jöttek". A bevándorlók sokkal több bűncselekményt követnek el, mint az őslakosság. A külföldiek aránya a börtönökben, Svájcban 74%, Ausztriában 46%, Belgiumban 42%.

Munkamegosztás van az egyes maffiák között is.

A kínaiaké az illegális bevándorlás, a pénzhamisítás, a csempészet, a zsarolás. A román bűnözők mindennel foglalkoznak, de a fő célterületük az illegális foglalkoztatás és az internetes csalás. A volt Szovjetunióból származóknál a prostitúció, a kábítószer, a fegyverkereskedelem és a szervezett betörés.

A szerző fel merte vállalni, amit nagyon kevesen tettek. Elemzi a befogadás árnyoldalait. Azt is, hogy kötelesség-e a fejlett nyugati országok számára a befogadás. Mekkora ebben a folyamatban Olaszország szerepe és felelőssége, a Földközi-tengeren történő emberkereskedelemben. Miért nem volt képes Róma a saját, évekkel ezelőtt meghozott elveit alkalmazni a csempészhajók elsüllyesztésére. Miért nem volt lehetséges a visszatoloncolás a küldő ország területére. Mekkora hazugság az egyedül utazó kiskorúak kérdése és azok segítése.

A vizsgálatok megállapították, hogy a kiskorúak abszolút többsége nagykorú.

Ahogy, például a svéd kormány ilyen irányú vizsgálatokat végzett, és kiderült, hogy a kiskorúak közel 90%-a nem kiskorú, a kiskorúak aránya a bevándorlásoknál drasztikusan visszaesett. (Több mint 90%-kal.)

Elemzi a szerző, hogy miért nem működik a multikulturalizmus. Azt is kiemeli, hogy aki a fősodor eszméivel szemben nyilatkozik, azt az NGO-k, a politika megpróbálja lehetetlenné tenni. Így Olaszországban Salvinit, Franciaországban Le Pent. Gyakorlatilag cenzúra van a másként gondolkodókkal szemben.

Scalea kiemeli, hogy a marxisták számára a proletáriátus olyan osztály, amely nem osztály, a posztmarxisták számára a bevándorlók olyan nép, amely nem nép.

A nyugati sajtó tudatosan, a bevándorlók által elkövetett terrorcselekményekből, amit csak lehet, bűncselekményként és nem terrorcselekményként igyekszik beállítani.

Az elmúlt évek egyik nagy tanulsága, hogy migránsok döntötték el több vezető nyugati államban a választások eredményét. 2002-ben Schröder, német kancellár azzal tudott győzni, hogy az ott élő törökök rá szavaztak, mivel nem volt hajlandó támogatni az USA iraki katonai akcióját. 2012-ben a francia elnökválasztást Hollande nyerte, az ott élő muszlimok szavazataival.

Az USA-ban a demokrata jelöltek, Kennedy, Carter, Clinton és Obama, a színes bőrűek szavazataival kerültek többsége.

Ugyanilyen lényegi kérdés az integráció, vagy az asszimiláció jövőbeni alakulása is.

Összegezve, a bevándorláspolitika kritikája nem rasszizmus. Csak Olaszországnak, a migránsok befogadása, több mint 1 milliárd euró kiadást jelent évente. A könyv utolsó két mondata: „Minden nép számára előnyös megoldást lehet és kell találni. Beleértve a saját népünket."

Javaslom a könyv elolvasását.

Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő