Júniustól a közjegyzők intézik a fizetési meghagyásokat

Vágólapra másolva!
A követelések érvényesítésének hazai "jogi történelme" fordulóponthoz érkezett 2010. június elsejétől: a már megkezdett fizetési meghagyási eljárásokat a bíróságok még befejezik, ám a mai naptól évi több százezer ügy gazdája a hazai közjegyzőség lesz. A rendszer tesztelése egyébként már hetek óta zajlik.
Vágólapra másolva!

A jelenlegi több hónapos, átlagosan fél éves bírósági ügyintézés helyett június elsejétől a közjegyzők folytatják le az elektronikus fizetési meghagyásokat, mégpedig három munkanap alatt. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője szerint valamennyi kérelmet egy országos rendszerben kezelnek, a különböző közjegyzői irodák közti elosztást egy szoftver végzi.

Nem szűnik a papíralapú fizetési meghagyási kérelem sem, ezt a magánszemélyek benyújthatják, jegyzőkönyvbe mondhatják az irodákban, az ügyvédeknek, jogtanácsosoknak és jogi személyeknek viszont kötelező az elektronikus út.

Három és tizenöt nap

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf kifejtette: kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg, e fölött az összeg fölött választható a fizetési meghagyás, vagy a peres eljárás is.

További feltétel, hogy az legyen ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, legyen székhelye, vagy képviselete, és amikor megkapja az értesítést, tizenöt napon belül élhet az ellentmondás lehetőségével - ebben az esetben az ügy perré alakul át.

Ha kizárt joghatóság, a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható, a közjegyző elutasítja a kérelmet.

Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hivatalból történő elutasításának, vagy az ügy áttételének nincs helye, és ha nem kell a felet a hiányok pótlására felhívni, vagy a fél a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a közjegyző az ellenfél meghallgatása nélkül köteles a fizetési meghagyást kibocsátani.

Hetek óta tesztelik

A MOKK rendszere biztosítja, hogy az adott ügyben keletkezett és kezelt adatokat csak az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba való betekintést törvény biztosítja. A rendszer a közjegyzők számára fenntartott műveletek elvégzését az azonosítást követően teszi lehetővé, és naplózza.

A kezelt iratokról az irat címzettjének és törvény alapján iratbetekintésre jogosultnak hiteles kiadmányt adható. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője rámutatott: a fizetési meghagyásos eljárással összefüggésben keletkezett, a közjegyzőnél vagy az országos kamaránál lévő iratokat - ideértve a fél beadványait, azok mellékleteit is - az eljárás befejezését követő tíz év után selejtezni kell, addig azonban archiválják.

A rendszer tesztelése egyébként már hetek óta zajlik, amibe bárki bekapcsolódhat, ha rendelkezik elektronikus aláírással. A regisztráció feltételeiről, a tesztrendszer elérhetőségéről és más hasznos információkról a közjegyzői kamara a www.mokk.hu honlapon ad részletes felvilágosítást.