Szigorú törvénnyel próbálják meg visszaszorítani az illegális fémkereskedelmet

Vágólapra másolva!
Az Országgyűlés által a napokban elfogadott törvénymódosítás értelmében a jövőben csak hatósági engedéllyel rendelkező telepek foglalkozhatnak fémkereskedelemmel, és a szigorúbb szabályok megsértése esetén ötmillió forintos bírság is kiszabható lesz. A jogalkotó maga is beismeri a törvény indoklásában, hogy a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát fenyegető fémlopások és illegális fémkereskedelem visszaszorítására a jelenleg hatályos törvény nem minden esetben alkalmas, ezért szigorúbb szabályozásra van szükség.
Vágólapra másolva!

A várakozások szerint a törvényjavaslat hatékonyabbá teszi az ellenőrző hatóság munkáját, átláthatóbbá válik az ellenőrzés, a bírságok emelésével pedig nem éri meg a lopott fémet átvenni.

A jogszabály a magánszemélyek esetében a fémek tárolását, raktározását feltételekhez köti, ezáltal megakadályozza, hogy illegálisan szerzett fémet tartsanak maguknál. Szigorodnak továbbá a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésének feltételei is, a napi és havi jelentés bővítésével pedig átláthatóbbá válik a rendszer.

A három köbméteres szabály

Újdonság, hogy természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb három köbméter, egyértelműen az ingatlanon termelt, engedélyköteles fém tárolható.

A gyakorlati tapasztalatok és a kockázatelemzések ugyanis kimutatták, hogy számos gazdálkodó szervezet arra hivatkozással bújik ki a hatályos szabályozás hatálya alól, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tevékenysége során gyártási hulladékként keletkezik, mely valójában illegális fémkereskedelmi tevékenységet takar.

Ha a fémkereskedelmi hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos a meghatározott térfogatot meghaladó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tárol - határidő tűzése és a kötelezettségeire vonatkozó felvilágosítás megadása mellett felszólítja érintettet.

Felszólítja egyrészt a meghatározott térfogatot meghaladó mennyiség fémkereskedő, vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet részére történő leadására, a kötelezettség megtartását pedig a fémkereskedelmi hatóság ellenőrzi.

Csak ők foglalkozhatnak fémkereskedelemmel

A kiskapu bezárása érdekében szabályozták, hogy a bizonyítási teher megfordítása mellett, hogy gazdálkodó szervezet mely esetben tarthat birtokban jogszerűen fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot. Az új paragrafusok azt is meghatározzák, hogy kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezők foglalkozhatnak fémkereskedelemmel.

Fémkereskedelmi tevékenységet tehát kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet folytathat. Az engedély a kérelmező nevére szól. Az engedélyköteles anyag kizárólag a fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyen raktározható.

Az új szállítási és nyilvántartási szabályok

A fémkereskedők csak nagykorúaktól vehetnek át fémet, és csak akkor, ha az átadó igazolja személyazonosságát. Szigorodnak a szállítás szabályai is: a jövőben fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fémkereskedő csak a külön jogszabályban meghatározott adattartalmú anyagkísérő okmánnyal együtt szállíthat.

A kereskedőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük az általuk vásárolt, illetve eladott fémekről, a beszerzett és értékesített anyag értékét és mennyiségét naponta, a nap végén összesíteni kell. A fémkereskedő a nyilvántartásban szereplő adatokról jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton adatot szolgáltat a fémkereskedelmi hatóságnak, amely ezt ellenőrzi. Az adatokba, a személyes adatok kivételével a rendőrség is betekinthet.

Teendők gyanú esetén

Ha a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot ajánlottak fel megvételre, meg kell tagadnia az átvételt és a rendőrséget haladéktalanul értesíteni köteles.

Gyanúnak minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külsőmegjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik, azt feltehetően ellopták.