Jelentősen változott a munkajogi felmondások és a korlátozások köre

kutya-kisbaba összeszoktatás
Vágólapra másolva!
A felmondási védelmek, és korlátozások köre is jelentősen változott az elmúlt évek munkajogi változásainak köszönhetően, ezért ezeket érdemes részletesen áttekinteni – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Bezzegh Edina rámutatott: sokan még mindig a régi szabályokból indulnak ki, sajnos tévesen.
Vágólapra másolva!

Főszabály szerint mind a munkavállaló, mind a munkáltató bármikor megszüntetheti felmondással a munkaviszonyt. Az új szabályok értelmében kivételt jelent fenti általános szabály alól az a rendelkezés, mely szerint a felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

Így van ez azon korábbi felmondási védelem tekintetében is, mely szerint a táppénz ideje alatt a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással. Lényeges munkajogi változás ugyanis, hogy a munkáltató a táppénz, keresőképtelenség ideje alatt is közölhet felmondást a munkavállalójával, ennek jogi akadálya nincs.

A táppénz alatti felmondási védelem tehát megszűnt. A felmondást a munkáltató a táppénz ideje alatt is postázhatja beteg munkavállalójának, csak a felmondási idő kezdődik később, a táppénz lejártát követő napon – ismertette a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ezen szabály alól is van ugyanakkor kivétel. Amennyiben a munkavállaló próbaidő alatt kerül táppénzre, a munkáltató azonnali hatállyal, indoklási kötelezettség nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. Azaz, a próbaidő alatti táppénz nem tolja ki a felmondás határidejét, a munkaviszony a felmondás napján a keresőképtelenségtől függetlenül megszűnik.

Változatlanul él a felmondási tilalom

Továbbra is felmondási tilalom alatt áll ugyanakkor a munkavállaló a várandósság, a szülési szabadság, és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt, de az emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos felmondási tilalom köre szűkült.

Az emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos felmondási tilalom csak a nőt illeti meg, másrészt pedig időbeli korlátot állított fel: a felmondási tilalom a munkavállalót a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatt, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap alatt illeti meg

Fontos szabály ugyanakkor, hogy a várandósság és az emberi reprodukciós eljárás miatti felmondási tilalomra a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta – figyelmeztetett dr. Bezzegh Edina.

A munkába visszatérő anyukák

A munkába visszatérő anyukákat érintő fontos szabály, hogy míg a régi Munka Törvénykönyve alapján a gyermek 3. életévének betöltéséig automatikusan felmondási védelem alatt álltak, nem így van ez az új szabályok alapján. A jelenlegi szabályok érelmében ugyanis csak akkor áll fenn a felmondási védelem, ha valaki otthon is marad a gyermekével, tehát kizárólag a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt.

Forrás: --

Amennyiben ugyanis a munkavállaló visszamegy dolgozni, megszűnik a felmondási védelem. Felmondási védelem tehát már nem érvényesül, felmondási korlátozással azonban kedvez a jogalkotó a kismamáknak.

Így csak a munkavállaló lényeges kötelezettségszegése esetén szüntethető meg a munkaviszony, illetve a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból pedig akkor, ha nincs másik, a munkavállaló számára megfelelő munkakör. További pozitív változás, ha valaki kéri, hogy őt a rendes munkaidő felének megfelelő részmunkaidőbe vegyék vissza, a gyermek három éves koráig a munkáltató a jogszabály szerint köteles ezt megtenni.

Üzemi tanács, szakszervezeti tisztségviselők

Fentieken túl a továbbiakban is felmondási védelem illeti meg az üzemi tanács elnökét, és a szakszervezet által megjelölt szakszervezet tisztségviselőket, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató által felmondással csak az üzemi tanács, illetve a közvetlen felsőbb szakszervezet szerv egyetértésével lehet megszüntetni.

A védelem az üzemi tanács elnökét és a megjelölt szakszervezeti tisztségviselőket megbízatásuk idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségüket legalább tizenkét hónapon át betöltötték – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.