D.A.S. JogSzerviz: erkölcsi bizonyítvány igénylése

2018.10.26. 12:28

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható, hogy a kérelmező büntetlen előéletű. Bizonyítja továbbá, hogy nem áll közügyektől, illetve foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, vagy ha mégis, akkor mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. Más esetben a kérelem alapján egyes törvényeknek való megfelelést igazolhatunk vele – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Gombolai Éva kifejtette: az erkölcsi bizonyítvány kiállítását a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolása érdekében kérelmezhetjük.

A kérelem előterjesztésére a postán szerezhető be a papíralapú űrlap, amit aztán a postán kell feladni is. A kérelem ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleknek ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.

Amennyiben külföldről kívánjuk intézni az igénylést, úgy a külképviseleten benyújtható külföldi kérelmet külön erre rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni.

Határidő és költségek

Az ügyintézési határidő fő szabály szerint nyolc nap. A postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány postai úton, papírformátumban érkezik meg a megjelölt címre. Külföldi kérelem esetén elektronikus közokiratként a konzuli tisztviselő útján érkezik meg.

A kiállító hatóság minden esetben felhívja az ügyfelet az adatok jogszerű felhasználására.
Kérelmet csak saját nevünkben, évente négy alkalommal díjtalanul igényelhetünk. Az ötödik igényléstől számítva az eljárás 3 ezer forint.

A kényelmesebb ügyintézést érdekében ügyfélkapus regisztrációt az okmányirodában kezdeményezhetünk. Ezt követően számtalan ügycsoporthoz kényelmesen, otthonról férhetünk hozzá – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Változást hozott a GDPR

Korábban megírtuk, hogy leszűkítette a munkavállalók bűnügyi előéletét ellenőrző lehetőségeket, így az erkölcsi bizonyítvány bekérést az idén tavasztól alkalmazandó GDPR.

Ezt a hatósági dokumentumot jelenleg csak a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltatók, illetve az állami szféra adatkezelői kérhetik – ilyenek többek közt a közalkalmazottakat, kormánytisztviselőket foglalkoztatók, illetve a bíróság vagy az ügyészség.

Forrás: Origo

Korlátozott keretek között a piaci szereplők továbbra is rákereshetnek a jelentkező munkavállaló hátterére, de az ilyen háttérvizsgálat nem irányulhat bűnügyi személyes adatok gyűjtésére és kezelésére.

Amennyiben a jogszabály bizonyos munkakörök betöltéséhez büntetlen előélet meglétét írja elő, akkor a munkaadó – meghatározott előírások szerint – kezelhet bűnügyi személyes adatokat és elvárhatja az erkölcsi bizonyítvány bemutatását. Az ilyen pozíciók köre azonban igen szűkre szabott: pénzkezeléssel foglalkozó személytől például korábban lehetett erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérni, ezt azonban ma már nem írja elő jogszabály.

Pedagógus vagy óvodában foglalkoztatott gondnok esetében viszont jogszerűen kérhető a büntetlen előélet igazolása.