A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés egyes esetei

2019.11.09. 08:29

A munkaviszonyban mind a munkavállalót, mind a főnököt terhelik különböző kötelezettségek. Melyekből a legfontosabbak között említhetjük egyik oldalon a foglalkoztatási-, míg másik oldalon a munkavégzési kötelezettséget. Ez utóbbi alól csakis a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint mentesül a munkavállaló – hívta fel az Origó figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Sári Judit leszögezte: a Munka törvénykönyve szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés nem jelent munkaidő-kedvezményt, sem rendes, sem pedig rendkívüli szabadságot. Bármelyik esete is áll fenn, a távollét igazoltnak tekintendő.

A munkavállaló mentesül tehát a munkavégzési kötelezettség alól, ha keresőképtelen.

Betegség és reprodukciós eljárás

Így természetesen betegség esetén nem várható el a beosztottól, hogy munkáját végezze vagy akár csak rendelkezésre álljon. A betegséget orvosi igazolással szükséges alátámasztani, s az első adandó alkalommal munkáltatónak átadni.

Következő kategória a jogszabály szerinti, emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatti idő. Azaz nem a teljes eljárás tartozik e körbe, kizárólag az egészségügyi intézményben töltött idő.

A téma szenzitív volta miatt kizárólag akkor hivatkozhat erre a munkavállaló, ha főnökét beavatta az eljárásban való részvételbe.

Várandóság, szoptatás

Szintén nem kell munkát végeznie a munkavállalónak a kötelező orvosi vizsgálat időtartama alatt, ideértve a várandósság alatt előírt orvosi vizsgálatot. Ahogyan a véradáshoz szükséges, legalább négy órás időtartam alatt sem.

kismama A várandósság "fertőző" lehet, erre a megállapításra jutottak a kutatókForrás: Shutterstock

Abban az esetben, ha a dolgozó édesanya nem, vagy nem teljes egészében tölti ki a szülési szabadságát, lehetővé kell tenni a számára gyermekének szoptatását, a baba korához mért időtartamban.

Haláleset, baleset

A munkavállaló hozzátartozójának halálakor két munkanap mentesülést tesz lehetővő a jogszabály, s különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok miatt is indokolt lehet a távollét. Ez utóbbira példa a munkavállaló balesete.

A következő pont az általános iskolai tanulmányok folytatása, egyéb megállapodás szerinti képzésen való részvétel időtartama.

Úgyszintén ide sorolandó a bíróság vagy hatóság felhívására történő személyes részvétel ideje és az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának ideje.

A felsoroltak bármelyikének fennállása esetén a munkavállaló lehetőség szerint köteles haladéktalanul tájékoztatni főnökét a távolmaradás várható időpontjáról, a munkáltató pedig természetesen jogosult igazolást kérni a távolmaradás indokáról – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.