Vágólapra másolva!
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába évről évre többen kérik kapcsolatuk rögzítését, évente mintegy 10 százalékos a növekedés. Ugyanígy egyre többen készíttetnek közokiratot élettársi kapcsolatuk fennállásáról – tudta meg az Origó a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértőitől.
Vágólapra másolva!

Az elmúlt években több lépcsőben bővültek a családoknak járó támogatási lehetőségek. A családtámogatások többségét nem csak a házastársak, hanem élettársak is igénybe vehetik.

Esetükben azonban hasznos, sőt van, ahol elengedhetetlen, hogy közokiratban nyilatkozzanak kapcsolatukról, illetve azt nyilvántartásba vegyék. Az élettársaknak ráadásul nem csak a kedvezmények miatt érdemes közjegyzőhöz fordulniuk, hanem a vagyonjogi és az öröklési kérdések miatt is.

Magyarországon egyre népszerűbb az élettársi kapcsolat. A KSH legutóbbi, 2011-es népszámlálása és 2016-os mikrocenzusa közötti időben 16 százalékkal nőtt az ilyen párkapcsolatok száma (legközelebb a jövő évi népszámlálás után lesz frissebb adat). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába évről évre többen kérik kapcsolatuk feljegyzését, évente mintegy 10 százalékos a növekedés. Ugyanígy egyre többen készíttetnek közokiratot élettársi kapcsolatuk fennállásáról.

A legtöbb állami családtámogatásra nem csak a házas szülők, hanem az élettársi kapcsolatban élők is jogosultak: például ugyanúgy vehetnek fel CSOK-ot a meglévő gyermekeik után, nagycsaládosként vásárolhatnak támogatással autót. Vannak olyan ellátások, amelyhez igazolni kell az élettársi kapcsolatot, például a nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás igénylésénél vagy a családi adókedvezmény igénybevételénél.

Családtámogatási formák és az élettársi kapcsolat

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) – élettársak meglévő gyermek(ek) után tudnak igényelni támogatást (előre vállalt, születendő gyermekre csak házaspártok kapnak támogatást).

Falusi CSOK – élettársak meglévő gyermek(ek)re tudnak igényelni támogatást (előre vállalt, születendő gyermekre csak házaspártok kapnak támogatást).

A babaváró hitelt viszont csak házaspárok vehetik föl.

Jelzáloghitel-elengedés (a második gyermeküket váró egygyermekes családok 1 millió forinttal csökkenthetik a már fennálló vagy a jövőben felveendő lakáshitel-tartozásukat, a harmadik gyermek születése esetén pedig 4 millió forinttal, a további gyermekek születése esetén 1-1 millió forint jár) – élettársak is igénybe vehetik.

A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása (a három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint, de legfeljebb a vételár 50 százalékának megfelelő támogatásra jogosultak) – élettársak is igényelhetik.

Négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége – csak saját (vér szerinti vagy örökbefogadott) gyermek után jár, házas- vagy élettárs gyermeke után nem.

A nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás (családi pótlék) – jogosult a szülővel együtt élő élettárs, ha a gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

Családi adókedvezmény (a kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény keretösszege egy eltartott esetén 66 670 forint, két eltartott esetén 133 330 forint, három (és minden további) eltartott esetén 220 ezer forint.) – az élettárs jogosult az általa nevelt, nem saját (élettársával nem közös) gyermek után a családi kedvezményre, amennyiben a gyermekkel együtt él, és az élettársi kapcsolat legalább egy éve szerepel a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában.

Az egyes önkormányzati vagy munkahelyi szociális juttatások – az ezekre jogosultak köre adott települések, illetve adott cégek esetében eltérő lehet.

Nem csak a családtámogatásoknál hasznos a nyilatkozat

Kevesen tudják, hogy nem csak a családi, önkormányzati és munkahelyi kedvezményekhez kellhet igazolás az élettársaknak. Dokumentummal kell bizonyítaniuk kapcsolatukat ahhoz, hogy részt tudjanak venni lombikprogramban, vagy hogy felvilágosítást kaphassanak a csak közeli hozzátartozóknak szánt információkról, például kórházi kezelés esetén. Szükség lehet a nyilatkozatra az özvegyi nyugdíj és a baleseti hozzátartozói nyugellátás megállapításához is.

Ezen felül az élettársaknak érdemes közjegyzőhöz fordulniuk a vagyonjogi és az öröklési kérdések tisztázása miatt. Az élettársak ugyanis – szemben a házastársakkal – végrendelet hiányában a törvény alapján nem örökölhetik meg egymás vagyontárgyait, és elválásuk esetére más jogszabályok vonatkoznak rájuk, mint a házasságok felbontására.

Fotó: Hajdú D. András [origo]

Ha az élettársak nem kötnek élettársi vagyonjogi szerződést, nemcsak a szétválás után, hanem az egyik fél halálát követően is előfordulhat, hogy hosszú – akár évekig elhúzódó – pereskedés során kell bizonyítaniuk, hogy az ingatlanokból és ingóságokból mekkora rész illeti meg az egyik vagy a másik felet, illetve a törvényes örökösöket.

A közjegyző szerepe

A közjegyző több módon tud segíteni az élettársi kapcsolattal felmerülő kérdések megoldásában. A felek élettársi kapcsolatuk bizonyítására nyilatkozatot tehetnek közjegyző előtt, és ebben a közokiratban rögzíthetik, mióta élnek együtt. Kapcsolatukat bizonyíthatják úgy is, hogy kérik a nyilatkozatuk rögzítését a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába.

Ám a nyilvántartás kizárólag a bejegyzés napjától kezdődően fogja bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását. A bejegyzést az a közjegyző készítheti el, amelyik az élettársak valamelyikének lakóhelyén vagy tartózkodási helyén működik.

Vagyoni viszonyaikat is rendezhetik a közjegyző előtt: élettársi vagyonjogi szerződésben rendelkezhetnek vagyonuk kezeléséről, és végrendeletben rögzíthetik az öröklés rendjére vonatkozó akaratukat.

Gyermek születésekor az élettárs a közjegyző előtt is tehet apai elismerő nyilatkozatot (akárcsak a gyámhatóságon, a bíróságon vagy az anyakönyvvezető előtt).

Az élettársak szétválásukkor a vagyon felosztása kapcsán közjegyző előtti egyezségi eljárást indíthatnak. Az így létrejövő egyezséggel végérvényesen tiszta helyzetet teremthetnek egymás között, és elkerülhetik a később felmerülő jogvitákat, mert a közjegyző által készített egyezség a bírósági döntéssel azonos hatályú, azt később perben sem lehet megtámadni – hangsúlyozták végezetül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértői.