Közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú felmondás

A felmondás aranyszabályai –  így csináld! dr. life
Vágólapra másolva!
A munkaviszony megszüntetésének alapvetően a címben szereplő három módja van. A D.A.S. JogSzerviz szakértői e három megszüntetési mód legfontosabb szabályait szedik össze, rávilágítva arra, hogy mikor lehet egyik vagy másik módon megszüntetni a munkaviszonyt.
Vágólapra másolva!

A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti a közöttük fennálló munkaviszonyt. A közös megegyezés tartalmára vonatkozóan semmilyen eligazítást, szabályt nem tartalmaznak jogszabályaink.

Ennek értelmében a felek úgy és olyan feltételek mellett szüntetik meg közös megegyezéssel a munkaviszonyt, ahogy kívánják, illetve amiben meg tudnak állapodni.

Fontos azonban, hogy a közös megegyezésről szóló megállapodást utólag rendkívül nehéz, szinte lehetetlen megtámadni, a munkáltatótól pedig azon összegeket, járandóságokat lehet követelni, ami abban szerepel.

A felmondás

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató megszüntetheti felmondással.
Kivétel ez alól, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

A munkáltató felmondását köteles megindokolni, kivéve, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Ezzel szemben a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni. Azonban a határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló is köteles megindokolni.

Ebben az esetben a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

A határozott idejű munkaviszony felmondására a munkáltatónak csak kivételes esetekben van lehetősége. A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató felmondással az őt érintő felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, illetve akkor szüntetheti meg, ha a munkaviszony fenntartása valamilyen elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Bármelyik fél is közöljön felmondást, a munkaviszony a felmondási idő leteltét követően szűnik meg. A felmondási idő 30 nap, azonban ez meghosszabbodik abban az esetben, hogyha a munkáltató mond fel és a munkavállaló már legalább három éve a munkáltatónál dolgozik.

A felmondási idő annál hosszabb, minél régebb óta áll munkaviszonyban a munkavállaló, annak maximális időtartama 90 nap. A munkavállaló és a munkáltató azonban ennél hosszabb, legfeljebb hat havi felmondási időben is megállapodhat.

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót legalább a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. Abban az esetben viszont ha a munkavállaló mond fel, ilyen kedvezmény nem illeti őt meg. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

Azonnali hatályú felmondás

Azonnali hatályú felmondás esetén a munkaviszony a közlés pillanatában megszűnik, így alapvetően kivételes esetekben alkalmazható eszköz.

Próbaidő alatt bármely fél, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt szintén indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.

Ebben az esetben ugyanakkor a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Forrás: Thinkstock

Egyéb esetekben azonnali hatályú felmondásra akkor van lehetőség, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ide tartozik például, ha a munkáltató több havi bért nem fizet meg a munkavállaló számára, avagy bűncselekményt követ el a munkavállaló sérelmére.

Fontos azonban, hogy az azonnali hatályú felmondást csak kellően súlyos indokok alapozhatják meg, így mindig szükséges rendkívül alaposan átgondolni az adott helyzetet és azt, hogy az azonnali hatályú felmondásra van-e lehetőség.

Legyen szó a munkaviszony bármelyik módon történő megszüntetéséről, nem árt tisztában lennünk annak következményeivel, illetve a ránk vonatkozó szabályokról.

https://das.hu/