Vágólapra másolva!
Aki bármilyen vállalkozást vezet, pontosan tudja, hogy mennyire fontos a számlák határidőben történő kiegyenlítése. Különösen igaz amióta az új Polgári törvénykönyv lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy partnereik késedelmes fizetése esetén behajtási költségátalányt számoljanak fel. De mi is ez pontosan és hogyan lehet érvényesíteni? A D.A.S. JogSzerviz szakértője járja körül a jogi környezetet.
Vágólapra másolva!

A behajtási költségátalányról jelenleg már külön törvény rendelkezik – mondta el dr. Bálint Boglárka.
A törvény hatálya kiterjed a vállalkozások egymás között és a vállalkozások és szerződő hatóságok közötti kereskedelmi ügyleteire. tartozó valamennyi fizetési kötelezettségre. Vagyis fizetés ellenében történő áruk adásvételére vagy szolgáltatások nyújtására.

A törvény értelmében vállalkozás minden olyan szervezet, amely önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez még akkor is, ha azt egyetlen személy végzi. Így tehát vállalkozásnak minősül minden egyéni vállalkozó is, legyen szó akár fodrászról, akár autószerelőről.

A behajtási költségátalány tehát alapvetően vállalkozások egymás közötti ügyleteiben merülhet fel, a fogyasztóknak minősülő magánszemélyeknek nem merülhet fel ilyen jellegű fizetési kötelezettség.

A behajtási költségátalány összege negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege. Ezt az összeget a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül követelheti a pénztartozással késedelembe eső féltől.

Fontos kiemelni, hogy a behajtási költségátalányt attól függetlenül követelheti a vállalkozás partnerétől, hogy milyen összegű tartozásról van szó. A költségátalány követelése független továbbá attól is, hogy hány napos késedelembe esett a vállalkozás partnere.

A behajtási költségátalányt az arra jogosult akkor is követelheti, ha a behajtással semmilyen költség nem merült fel. Vagyis akkor is, ha még csak egy felszólító levelet sem küldött ki a vállalkozás partnerének.

A behajtási költségátalány egy éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. A behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles az a vállalkozás, aki az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.

Forrás: Shutterstock

A kimentés azonban nehezen bizonyítható gazdasági társaságok esetében, egyéni vállalkozások, egyszemélyes gazdasági társaságok esetén azonban nem lehetetlen. Az azonban, hogy a kimentés elfogadásra kerül-e, már a jogosult döntésén vagy a bíróság mérlegelésén múlik.

A fenti szabályok alapján vállalkozóként egyértelműen érdemes figyelni arra, hogy számláinkat határidőben kiegyenlítsük. Ennek oka nem csak az esetleg késedelmi kamatfizetési kötelezettség, illetve a szolgáltatók által küldött fizetési felszólítások eljárási díja, hanem a behajtási költségátalány külön terhe is.

Abban az esetben pedig, ha vállalkozóként partnerünk tartozik nekünk és késedelembe esik, érdemes felszámolni a behajtási költségátalány összegét is, hiszen arra igényt tarthatunk – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/