Betéti társasággal szembeni követelések érvényesítése

illusztráció ügyvéd
illusztráció ügyvéd
Vágólapra másolva!
A kis-, és középkereskedelemben sok olyan cég van, mely betéti társaságként működik. Az elszámolási jogviták esetében érdemes bizonyos szabályokat betartani, annak érdekében, hogy a követelés nagyobb eséllyel térüljön meg a követelést érvényesítő fél számára. A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek elemzése.
Vágólapra másolva!

Sokan még mostanában is úgy vélik, hogy amennyiben követelésük keletkezne egy betéti társasággal szemben, akkor az csak és kizárólag a céggel szemben érvényesíthető. Ez egy téves, illetve mindenképp pontosítandó megállapítás.

Ugyanis a betéti társaság (akár csak a közkereseti társaság) lényege pont abban áll, hogy a tagok, így a beltagok közvetlenül helyt állni kötelesek mindazokért a tartozásokért, melyeket a betéti társaság halmozott fel és amelyeket nem fizetett meg.

Ehhez az szükséges, hogy a betéti társaság vagyona nem fedezi a kötelezettségeit. Mit kell tehát ilyen esetben tenni?

Elszámolási jogvita és lejárt követelés esetén az igényt érvényesítő félnek mindenekelőtt javasolt – igazolható, tehát ajánlott, tértivevényes módon – fizetési felszólítást küldenie külön a betéti társaság és a beltagja vagy beltagjai számára.

Amennyiben ez a peren kívül egyeztetés esetleg eredménytelen lenne, akkor szükséges a következő szintre lépni. Tehát tényleges jogi eljárást, azaz fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárást is kezdeményezni.

Eljárás

Ekkor az eljárást nemcsak a betéti társasággal, mint elsődleges kötelezettel, hanem a beltagokkal szemben is meg kell indítani.

Ugyanis, a követelés csak akkor lesz érvényesíthető és végső soron végrehajtható a beltagokkal szemben, amennyiben ők is perben álltak és velük szemben is marasztaló, jogerős ítélet is született.

Fontos szabály, hogy a beltaggal szemben végrehajtási eljárás azonban csak abban az esetben rendelhető el, amennyiben a betéti társasággal szemben a követelés végrehajtás útján sem volt behajtható, tehát eredménytelen volt a végrehajtás. Ezt nevezik egyébként mögöttes helytállási felelősségnek.

Csalóka a megítélése annak, hogy miként kell helytállnia a beltagnak azokért a követelésekért, amelyek a cégbe történő belépését megelőzően keletkezetek. A Polgári törvénykönyv egyértelmű szabályt tartalmaz erre az esetre.

Eszerint az igényt érvényesítő fél irányába nincs jelentősége annak, hogy a követelés mikor keletkezett.

Forrás: pixabay.com

Az új beltagnak is helyt kell állnia az érintett felé, akkor is, ha a követelés már akkor fennállt, hogy ő beltag lett volna.

Magyarán szólva: a belépő tag a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi taggal azonos módon köteles helytállni. A tagok ezzel ellentétes megállapodása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

Az egy másik kérdés, hogy a beltagok ilyenkor egymás között miként tudnak egymással elszámolni, ezt a társasági szerződés szabályozhatja.

Tehát, ha betéti társasággal szemben fennálló követelésünk lenne, akkor mindenképp javasolt a fentiekre figyelemmel lenni.

https://das.hu/