Mindig nézzük meg, kitől vásárolunk az interneten

laptop notebook számítógép számítógépezés home office otthoni munka internetezés
A kép csak illusztráció
Vágólapra másolva!
Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a világjárvány egyik maradandó következménye, hogy az emberek „rászoktak" az internetes vásárlásokra. Az ilyenfajta vásárlás azonban nagymértékben eltér attól, mint amikor egy boltba belépve, az adott terméket megtekintve, megfogva, felpróbálva, kipróbálva vagy éppen megszagolva döntünk úgy, hogy megvásárlunk valamit. Éppen ezért a jogszabályaink is másképpen viszonyulnak ezen vásárlásokhoz, ám nem árt nekünk sem résen lennünk a vásárlás során. Mindig nézzük meg, kitől vásárolunk – tanácsolja a D.A.S. JogSzerviz szakértője.
Vágólapra másolva!

Mielőtt rányomunk a megrendelés gombra mindig érdemes leellenőrizni, hogy az adott weboldal mögött valójában ki vagy mi áll – mondta el dr. Bálint Boglárka. Gyakran előfordul ugyanis, hogy egy-egy magyar nyelvű weboldalt nem Magyarországon bejegyzett cég üzemeltet, így az adásvételi szerződés valójában egy külföldi személlyel vagy céggel jönne létre.

Ezekben az esetekben bármilyen reklamáció, panasz vagy ügyintézés során nehézségekbe ütközhetünk. Lássuk be, sokszor még a magyar cégeket sem egyszerű utolérni egy-egy problémával. Ez pedig hatványozottan igaz külföldi cégek esetén.

Lehetőség szerint utólag fizessünk

Sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, hogyha utánvétes fizetési lehetőséget választunk. Bár ez a fizetési mód általában drágább, a termék átvételekor lehetőségünk van a csomagolást kibontani és legalább nagy vonalakban megvizsgálni, hogy a termékkel minden rendben.

Bár jogszabály alapján a fogyasztóknak a termék átvételekor nincs megvizsgálási kötelezettsége, ám saját életünket könnyíthetjük meg, ha megadjuk annak a lehetőségét, hogy ténylegesen csak a termék átvételét követően fizessünk azért.

Figyeljünk a tájékoztatásokra

Internetes vásárlás során számtalan dologról kell, hogy tájékoztasson minket az eladó. Tájékoztatást kell kapnunk többek között az adott termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az eladó vállalkozás fontosabb adatairól, a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről.

Tájékoztatni kell minket továbbá arról, hogy a termék visszaküldésének költségét a nekünk, fogyasztóknak kell viselnünk. Kivéve, ha azt a vállalkozás átvállalja. Tájékoztatást kell kapnunk továbbá az ügyfélszolgálat elérhetőségéről, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.

Ezen túlmenően pedig tájékoztatni kell a fogyasztót az őt megillető felmondási és elállási jogról, illetve annak korlátairól is.

A tájékoztatás elmaradásának akár súlyos következménye is lehet a vállalkozás számára. Ha például nem tájékoztatják a fogyasztót arról, hogy termék visszaküldésének költsége őt terheli, akkor ezt a költséget nem is lehet rá terhelni.

A vállalkozások ezen tájékoztatási kötelezettségünknek általában a honlapon található Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) tesznek eleget. Így nem árt ezen dokumentumot is áttanulmányozni vásárlás előtt.

Elállási jog – mikor és hogyan

Az egyik leglényegesebb különbség a bolti és az internetes vásárlások között, hogy ez utóbbi úgynevezett távollévők között kötött szerződésnek minősül. Ebből kifolyólag a fogyasztót megilleti az a jog, hogy az interneten keresztül bonyolított adásvételi szerződéstől indoklás nélkül, 14 napon belül elálljon.

Ezen jogáról is tájékoztatni kell a fogyasztót, ellenkező esetben a 14 napos határidő kitolódik 12 hónapra. Fontos, hogy ez a jog csak a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg a jogszabály alapján, tehát ha vállalkozásunk nevére vásárolunk meg egy terméket, úgy a 14 napos szabály nem lesz alkalmazható.

A fogyasztónak ebben az esetben annyi a dolga, hogy az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát közölje az eladóval. Ezek után a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó ebben az esetben kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, feltéve, hogy azt a vállalkozás nem vállalta magára. Kiemelendő ugyanakkor, hogy amennyiben a fogyasztó a terméket a kipróbáláson túl másra is használta, az ebből eredő értékcsökkenést követelheti tőle a vállalkozás.

Forrás: George Milton / Pexels

Elállás esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a fogyasztó számára az által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, internetes vásárlás esetén sem. Ide tartozik például az az eset, hogyha az adásvétel tárgya kifejezetten olyan termék, amit a fogyasztó utasítása alapján vagy az ő kérésére állítottak elő, vagy ha romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékről van szó.

Összegzés

Fogyasztóként tehát érdemes körültekintően vásárolnunk az interneten keresztül is, kerülve a kétes, nem megbízható eladókat. Ezen túlmenően érdemes minden tájékoztatást figyelmesen elolvasni, hiszen ezek segítenek bennünket abban, hogy tisztában legyünk jogainkkal.

Elállás esetén pedig figyeljünk a határidőkre, illetve tegyünk meg minden tőlünk tehetőt a gördülékeny ügyintézés érdekében.

https://das.hu/