Azok, akik részmunkaidőben dolgoznak, gyakran döntenek úgy, hogy munkahelyük mellett egy újabb munkakörben is kipróbálnák magukat, de sokan teljes munkaidő mellett kényszerülnek a további munkavállalásra. Lehet vállalni egy második munkát, kell a munkáltató beleegyezése? A D.A.S. JogSzerviz szakértője a másodállásra vonatkozó jogi tudnivalókat foglalja össze.

Rögzíthető, hogy a Munka törvénykönyve főszabály szerint nem tiltja, hogy egy munkavállaló több munkaviszonyt létesítsen egyidejűleg – mondta el dr. Varga Júlia. A törvény tehát nem ír elő olyan szabályt, hogy a munkáltatónak jóvá kellene hagynia, hogy a munkavállalója máshol is dolgozzon.

Vannak azonban kivételek és korlátok, amiket azonban ettől függetlenül be kell tartania a munkavállalónak.

Kivételek

A vezető állású munkavállalókra vonatkozóan a munka törvénykönyve különleges szabályokat fogalmaz meg. Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított más munkavállaló.

A vezetői státusz által megkövetelt kiemelt bizalmi követelmény miatt a vezető állású munkavállalók az Mt. alapján további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek.

Lényeges azonban, hogy a felek a munkaszerződésben szintén megállapodhatnak olyan korlátban, vezetői pozíciótól függetlenül, hogy a munkavállaló nem jogosult más munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni. Vagy ilyet csak a munkáltató előzetes hozzájárulásával, engedélyével tehet.

Első lépésként tehát mindig érdemes ellenőrizni a hatályos munkaszerződést. Azt, hogy a másodállással, további munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggésben tartalmaz-e bármilyen szabályt. Amennyiben igen, úgy azt mindenképp be kell tartani.

Továbbá előzetesen be kell jelenteni, vagy engedélyeztetni kell a második munka elvállalása előtt az új jogviszonyt a már meglévő munkáltatónál.

Fontos, hogy a további munkavégzésre irányuló jogviszony nem csak egy újabb munkaviszonyt jelenthet, hanem egy újabb megbízási jogviszony is ide sorolható. Ne gondoljuk tehát, hogy ha „sima megbízásról" van szó, az nem eshet a törvényi vagy a munkaszerződésben meghatározott tilalom alá.

Korlátok

A munkaszerződésen túl érdemes a munkáltatónál hatályos belső utasításokat, szabályzatokat is áttekinteni, különösen az összeférhetetlenség témakörében. Hiszen az a fent részletezettekhez hasonló korlátokat, tilalmakat fogalmazhat meg.

Lényeges, hogy ha a munkaszerződésben, vagy a munkáltató belső utasításaiban, szabályzataiban nincs a másodállásra vonatkozó tilalom vagy korlát, akkor is vannak bizonyos követelmények, amiket a munkavállalónak a munka törvénykönyvéből fakadóan kell megtartania.

A Munka törvénykönyve általános magatartási követelményként írja elő, hogy sem a munkavállaló, sem a munkáltató nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a másik fél jogát , jogos érdekét sérti.

Továbbá kötelesek a felek a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően eljárni. Ennél konkrétabb szabályt is tartalmaz a törvény a munkavállaló vonatkozásában, miszerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A munkavállaló továbbá a munkaidején kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekében, vagy munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

Forrás: Shutterstock

A fenti szabályokból talán egyértelmű, hogy a munkavállaló nem vállalhat másodállást olyan helyen, amely sérti, vagy veszélyeztetni a meglévő munkáltató jogos érdekét, tehát a versenytársnál, hasonló tevékenységet végző cégnél való munkavállalás sérti az általános magatartási követelményeket.

Egyértelmű kötelezettségként írja elő továbbá a jogszabály, hogy a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a munkaviszonnyal összefüggő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Ezen tájékoztatási kötelezettség értelmében tehát mindenképp érdemes előre tájékoztatni a munkáltatót, ha újabb munkaviszonyt létesít a munkavállaló – mutatott rá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/