A 11 EU-tagjelölt ország lakossága az Európai Uniós tagság mellett szavazna egy népszavazáson - derült ki egy közvélemény-kutatásából. Átlagosan a megkérdezettek 65 százaléka szavazna az uniós tagság mellett és csupán 19 százalék ellene. A tagjelölt országok lakosságának a fele úgy érzi, hogy amennyiben országukat felvennék az Európai Unióba, ott csak másodrendű partnerek lennének a többi, gazdagabb EU ország mellett.

Romániában a legnagyobb az EU tagság támogatottsága (77%), ezt követi Bulgária (67%), Törökország és Magyarország (mindkettő 66%). A csatlakozás átlagos támogatottságot élvez Szlovéniában (64%) valamint Szlovákiában és Lengyelországban (mindkettő 62%). Litvániában (55%), Lettországban (51%), Csehországban (49%) valamint Észtországban (48%) már kevésbé népszerű, de a támogatók tábora a megkérdezettek körében még ezekben az országokban is nagyobb, mint az ellenzőké - derül ki a Taylor Nelson Sofres (TNS) EU Csatlakozás 2002 címmel csütörtökön közzétett kutatásából. A több piackutató céget tömörítő TNS a kilencvenes évek elejétol folytat közvélemény-kutatásokat arról, hogy mit gondol a lakosság az európai uniós csatlakozásról.

Néhány országban változás figyelhető meg az elmúlt évhez képest: az észt, a litván, a lengyel, a magyar és a török válaszadók közül idén lényegesen többen szavaznának az EU csatlakozás mellett, mint tavaly. A legnagyobb növekedés Észtországban és Lengyelországban figyelhető meg (nagyjából 10 százalék). A tagjelölt országok polgárai pozitív és negatív változásokra egyaránt számítanak a csatlakozás után. A vizsgált országokban a megkérdezettek 75 százaléka jobb utazási lehetőségekre számít, míg kétharmaduk (67%) a tanulási lehetőségek javulását várja. Másrészt, a lakosság kevesebb, mint fele (41%) gondolja, hogy a fogyasztási cikkek ára csökkenni fog.

Az egyes országokban a várakozások a téren is különböznek, hogy az adott ország lakossága a megkérdezettek szerint nyer-e vagy veszít a csatlakozás által. Törökországban és Romániában említették a leggyakrabban, hogy az ország lakossága nyer a csatlakozáson, míg e téren a csehek bizonyultak a legvisszafogottabbnak - hasonlóan az előző évi eredményekhez.

A 11 tagjelölt országban a lakosság fele érzi úgy, hogy amennyiben országukat felvennék az Európai Unióba, azt ott csak másodrendű partnernek tekintenék a többi, gazdagabb EU ország mellett. A megkérdezetteknek nagyjából egyharmada volt ellenkező véleményen. A lettek, a szlovákok és az észtek bizonyultak a legpesszimistábbnak ebben a kérdésben - tíz válaszadóból mintegy hét gondolta úgy, hogy országa csak másodrendű szerepet játszana csatlakozás esetén. E téren a törököknek van a legkevesebb fenntartásuk, náluk a pesszimista és optimista vélemények egyensúlyban vannak.