Megmutatjuk a Google felemelkedésének a titkát

népszerű márkák galéria, google
(FILES) In this file photo taken on November 4, 2016 a man rides a bike pass a Google sign and logo at the Googleplex in Menlo Park, California. - Google-parent Alphabet on October 31, 2018 confirmed that an executive accused of sexual harassment left the company without an exit package as tension over its handling of such matters heightened. Word that Rich DeVaul, a director at X lab devoted to "moonshots" such as internet service from balloons, was out came with reports that women employees were trying to organize a walk-out on Thursday to protest lenient handling of sexual misconduct in the workplace. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
Vágólapra másolva!
Ismét egy nagyon fontos és hiánypótló kiadvánnyal lépett a piacra a Wolters Kluwer kiadó azzal, hogy magyarul is megjelentették Robert C. Post - A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata – című kiadványát. A könyvből világosan kiderült, hogy az Egyesült Államok szólásszabadságjogának vizsgálata közben korántsem csak a tengerentúli gyakorlat megértéséhez kerülhetünk közelebb, hanem saját magyar doktrínánk magyarázatához, elemzéséhez is megkerülhetetlen szempontokat kaphatunk.
Vágólapra másolva!

Nincs még egy diskurzus, amely oly régóta, oly sok résztvevővel és az érintett kérdések oly sokszínűségében vitatkozna a véleménynyilvánítás témájáról, mint a tengerentúli szakértők eszmecseréje. Ennek oka a szólás- és sajtószabadságnak az Egyesült Államok alkotmányos hagyományában betöltött központi szerepe, ma pedig már az ennek nyomán hihetetlen méretűvé duzzadó joggyakorlat is kimeríthetetlen tárházát nyújtja az elemzésre váró részleteknek.

Megkerülhetetlen

Robert C. Post a szólásszabadság irodalmának nagy hatású alakja, aki nem elégedett meg az egyes jelenségek vizsgálatával, hanem a jogterület átfogó elméleti kérdésfeltevései felé fordult, és rendkívül eredeti, koherens rendszerré összeálló válaszokat dolgozott ki. Post professzor a jogi gondolkodás olyan meghatározó elemeit bontja ki írásaiban, amelyek az európai elemzők számára is megkerülhetetlenek.

Munkássága megmutatja számunkra, hogy a szólásszabadság koherens doktrínájának kulcsát sosem fogjuk önmagában rejtve megtalálni.

A gyakorlat jogi formulázása közben azonosítanunk kell alkotmányos értékeinket, amelyek kibontakoztatása közös törekvéseink értelme, valamint értenünk és elemeznünk kell a körülöttünk lévő társadalmi valóságot, amelynek keretei között jogi szabályozásunk alakító erővel kíván életre kelni.

Forrás: Wolters Kluwer

Így emelkedhettek fel az óriáscégek

Természetesen a szerző szólásszabadság-képe egyike az Egyesült Államok tudományos vitáiban megjelenő felfogásoknak – eltérő megközelítéssel éppúgy találkozhatunk, mint a már Post elméletére építő, azt továbbfejlesztő nézettel. Annak ellenére, hogy Post közvetlen célja kifejezetten az amerikai doktrína magyarázata, több okból is kiemelkedő fontosságú ezeknek az elemzéseknek a széles körű elérhetővé tétele a magyar olvasóközönség számára. Nem csupán arról van szó, hogy a magyar jogrendszer – saját körülményei közé ágyazva, de – időről időre meríteni próbál a szólásszabadság tengerentúli megközelítéséből, és nem is csak a más (a szólásszabadság értelmezését tekintve jóval kidolgozottabb) jogrendszer tanulmányozásából nyerhető általános hasznok említhetők.

Figyelemre méltó, hogy a nagy technológiai cégek (keresőmotorok, internetes platformszolgáltatók, közösségimédia-oldalak, webáruházak) online kommunikációban betöltött megkerülhetetlen szerepével párhuzamosan az amerikai First Amendment (az első alkotmánykiegészítés) joga is egyre közvetlenebb hatással bír világszerte.

Túl azon, hogy ezek a cégek nehezebben perelhetők a székhelyüktől távol, identitásukban is alapvető elem a szólásszabadság amerikai típusú védelme; mi több, egyes szerzők arra mutatnak rá, hogy e védőernyőnek fontos szerepe volt felemelkedésükben.

Az amerikai szólásszabadságjog tehát e tekintetben sem csupán tanulmányozásra érdemes távoli egzotikum, hanem mindennapjaink része.

A szólasszabadság amerikai értelmezése is segítette a techszégek felemelkedését Forrás: AFP/Philippe Huguen

Értőbb szemlélet

Jelen kötet jellegében eltér a szokásos, magyarra fordított külföldi művektől, hiszen most született meg, eredeti, angol nyelvű változata nincsen. A közzétett tanulmányokat Post professzor – a kötet szerkesztőivel együttműködve – úgy válogatta össze, hogy azok átfogó képét adják a tárgyban végzett munkásságának.

A Wolters Kluwer kiadó által jegyzett kötet áttanulmányozása többszörös gazdagodást ígér az Olvasó számára:

az Egyesült Államok szólásszabadságjogának vizsgálata közben korántsem csak a tengerentúli gyakorlat megértéséhez kerül közelebb, hanem saját magyar doktrínánk magyarázatához, elemzéséhez is megkerülhetetlen szempontokat kap.

És aligha tévedek, ha a szerkesztőkön túl mindenekelőtt magának a szerzőnek is azt a szándékot tulajdonítom, hogy a kötet olvasója a lapok végére érve a társadalmi kommunikáció jogi megragadásának teljesebb, értőbb szemléletére jusson.