Portál a tanulás tanulásáról

Vágólapra másolva!
A nemzetközi felmérések tanúsága szerint a magyar iskolások a sereghajtók közé tartoznak az olvasási, tanulási készségek területén. Márpedig megfelelő "tanulni tudás" hiányában nehéz jövő elé néznek a gyermekeink, hiszen az élethosszig tartó tanulás korszakában a tudás folyamatos fejlesztésére van szükség.
Vágólapra másolva!

Jó hír ugyanakkor, hogy ma már nagyon sok szaktudás és tapasztalat halmozódott fel világszerte a tanulási problémák sikeres kezelésével kapcsolatban. Az emberi agy, a tanuló agy működését napról napra jobban értjük. A tanulásnak ma már éppúgy kidolgozták a technológiáit, mint bármilyen más munkának.

Ezekkel a hatékony módszerekkel gyorsabban, eredményesebben lehet elsajátítani az új ismereteket iskoláskorban és később a felnőtt életben is. A tanulásmódszertan.hu portált azért hozták létre, hogy közkinccsé tegyék ezeket, a Magyarországon még alig hozzáférhető ismereteket, módszereket. A készítők jó szívvel ajánlják az itt olvasható információkat, és tanulásmódszertani tréningjüket mindazoknak - szülőknek és gyerekeiknek - akik komolyan veszik a jóslatot, hogy századunkban a legfontosabb termelőerő az emberi tudás lesz.

A gyerek születésétől hatéves koráig úgy tanul meg beszélni, gondolkozni, bonyolult társas viszonyokban eligazodni, hogy ebben jószerivel csak a saját tanulási technikáira támaszkodik. Mint a spongya szívja magába az információt, sosem fárad el, sőt láthatóan élvezi a dolgot. Az iskolába lépéskor a legtöbb gyerek még nagyon kíváncsi, de az évek múlásával megváltozik a helyzet.

Az ötödikesek bizonyítványa átlagosan már egy egész jeggyel rosszabb, mint az alsó tagozatban volt, a következő három évben ez a hanyatlás lassabb ütemben, de folytatódik. Ennek döntően az az oka, hogy a 10-12 éveseket az iskolarendszer úgy kezeli, mint akik képesek kizárólag a ankönyvek és az órán elhangzottak alapján tanulni. Feltételezik a gyerekekről, hogy rendelkeznek az önálló otthoni tanuláshoz szükséges önfegyelemmel, elszántsággal, kitartással, be tudják osztani az idejüket, tudják melyik tantárgyat, hogyan és milyen sorrendben célszerű tanulni, mikor és hogyan kell hatékonyan pihenni.

Forrás: [origo]

Minden negyedik fiatal úgy lép ki a a mai iskolarendszerből, hogy gyakorlatilag nem tud olvasni. Döcögve, szótagolva betűzi a szöveget, de annak jelentésével már alig van tisztában. Sok "problémás" gyerek valójában megfelelő képességekkel rendelkezik, de az ismeretek elsajátításához szükséges legfontosabb készség, a jó szövegértéssel járó olvasni tudás híján valamikor tíz éves koruk táján elvesztik a tanulás és a tudás fonalát

Tragikus tény, hogy a teherként átélt tanulás, az iskolai kudarcok sokszor végleg kioltják a természetes kíváncsiságot, megakasztják, hibás vágányra terelik a gyerek szellemi fejlődését. Márpedig, ha a diák erőfeszítései nem növelik napról-napra a teljesítőképességet, ha nem érzi, hogy a tanulás során egyre inkább birtokba veszi a világot, kényszerintézménnyé lesz számára az iskola, ahol egyre rosszabbul érzi magát. Nekik segíthet talán a tanulásmódszertan.hu portál.