Egy szokatlan röntgenimpulzusokat kibocsátó fehér törpét azonosítottak. Ehhez hasonló égitestek akár nagyenergiájú kozmikus sugarakat is létrehozhatnak.

A Suzaku-műhold egy japán-amerikai együttműködésben készült űreszköz, amely a nagyenergiájú röntgenhullámhosszakon vizsgálja az égboltot. Az űrobszervatóriummal 2005 és 2006 októberében az AE Aquari jelű fehér törpét vizsgálták, amely egy közepes tömegű csillag után visszamaradt égitest.

Ez a fehér törpe egy kettős rendszerben található, ahol egy normál, fősorozati csillag a társa. Utóbbiról anyag áramlik át a törpére, eközben felforrósodik, és ún. lágy röntgensugarakat bocsát ki. Ezeknél nagyobb energiájú, kemény röntgensugarakat is érzékeltek az égitest irányából, amelyek szabályos periódusban, 33 másodpercenként jelentkeztek.

Az AE Aquarii nagyenergiájú röntgensugárzásának maximuma feltehetőleg a tengelyforgási periódusának megfelelő ütemben érkezik. Ilyen viselkedést korábban csak a pulzároknál sikerült megfigyelni a kemény röntgensugarak hullámhosszán. (Ezek a szupernóva-robbanás után visszamaradó objektumok szintén tengelyforgásuknak megfelelően bocsátanak ki rádiósugárzást.)

A fehér törpék és a neutroncsillagok azonban alapvetően különböző objektumok, bár mindketten csillagok felnőtt életének befejezése után maradnak vissza. A fehér törpék a kisebb tömegű csillagokból keletkezett "csillagtetemek", amelyek egy közel Föld méretű térfogatban tartalmaznak a Naphoz hasonló nagyságú tömeget. Ezzel ellentétben a neutroncsillagoknak a Napnál is nagyobb tömege egy mindössze 10 kilométer körüli égitestben koncentrálódik, az atommagokéval megegyező sűrűséget létrehozva. Itt sokkal nagyobb energiájú folyamatok jellemzőek, amelyek a ciklikus rádió- és egyéb hullámhosszakon megfigyelhető sugárzás maximumait adják.

A fenti fehér törpe furcsa viselkedésére Yukikatsu Terada (Institute of Physical and Chemical Research, Wako) és kollégái figyeltek fel. A mérések alapján az égitest közel fénysebességgel repít ki töltött részecskéket a környezetéből. A gyors tengelyforgás segítheti a részecskéket hatalmas energiákra felgyorsítani, azonban ennek mechanizmusa még pontosan nem ismert.

Forrás: Casey Reed

Fantáziarajz az AE Aquarii jelű kettős csillagrendszerben keringő fehér törpéről és a róla kiinduló röntensugárzásról. A kép nagyméretű válozatának letöltése (Casey Reed)

A megfigyelt jelenség újdonságnak számít a fehér törpék körében, ilyet eddig nem tapasztaltak a szakemberek. Gyors tengelyforgású, és ezért erős mágneses terekkel bíró fehér törpéket már korábban is ismertek, azonban ez az első, amelynél ilyen periodikus röntgensugárzást figyeltek meg. Ha a jelenség számos egyéb fehér törpénél is előfordul, akkor a nagyenergiájú kozmikus sugarak (gyorsan mozgó atommagok) egy részét ilyen kompakt égitestek is létrehozhatják.