Kocsis Bence is bekerült idén a NASA azon tíz fiatal ösztöndíjasa közé, akik támogatott formában végezhetik kutatásukat három éven át az Egyesült Államok valamelyik egyetemén.

 

Kocsis Bence az ELTE Bólyai Kollégiumának tagjaként asztrofizikából doktorált, amelyhez tanulmányait előbb Magyarországon, majd a Harvard Asztorfizikai Intézetben (USA) végezte. Fő kutatási területe az általános relativitáselmélettel kapcsolatos számítások és modellezések, elsősorban fekete lyukak, gravitációs hullámok, akkréciós korongok (nagytömegű objektumok körüli tömegbefogási korongok) és sűrű csillaghalmazok esetében.

Nemrég sikerült rámutatnia, hogy a nagy galaxisok ütközésekor kialakuló szuper-nagytömegű feketelyuk-párosok mozgásakor olyan gravitációs hullámok keletkeznek, amelyek a mai technológiával is érzékelhetők.

2008 októberében megkapta a Prima Primissima Junior Díjat, most pedig a NASA Einstein posztdoktori ösztöndíját. Utóbbi a csillagászat és a fizika terén frissen doktorált ígéretes fiatal kutatók munkáját segíti.

Kocsis Bence a Frei Zsolt által vezetett Eotvos International Research School in Astrophysics nevű hazai csoportban dolgozik, amely napjaink asztrofizikai kutatásinak frontvonalába tartozó témaköröket és szakembereket gyűjt egybe. Munkáját az NKTH Polányi Programja támogatja.

Forrás: NASA, Tod Strohmayer, GSFC, Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory

Fantáziarajz két, egymás felé spirálozó fehér törpéről és az általuk kibocsátott, ám láthatatlan gravitációs hullámokról (NASA, Tod Strohmayer, GSFC, Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory)