A meteoritokban talált Földön kívüli életnyomok bejelentése gyenge lábakon áll a tudományos közösség nagyobb része szerint. A NASA hivatalosan még nem foglalt állást a témában.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Journal of Cosmology című folyóiratban Richard Hoover, az ismert amerikai asztrobiológus kutató Földön kívüli eredetű életnyomokról számolt be meteoritokban. A felismerés érdekessége, hogy úgynevezett szenes kondritokban akadt a feltételezett kövületekre, amelyek soha nem voltak egy bolygó alkotórészei. Hoover szerint ezért az élőlények apró szemcsékben keletkezhettek, napfény és légkör nélkül. A másik lehetőség, hogy a Naprendszernél is ősibb alakzatokról van szó.

Bár korábban is napvilágot láttak olyan elgondolások, amelyek szerint az élet nemcsak bolygóról bolygóra, hanem a csillagközi téren keresztül is utazhat, a szakemberek erős kétkedéssel tekintenek erre a lehetőségre. Több kutató elfogadja, hogy a megfigyelt alakzatok eredetileg is a meteoritban voltak, és nem földi szennyeződések - azonban a lehetséges biológiai magyarázatról már eltér a véleményük.

A kritikusok fő érve az, hogy Hoover elsősorban morfológiai (alaktani) jellemzőkre alapozza megállapításait. Pedig a mikroszkopikus alakzatok megjelenése sokféle abiogén folyamat eredménye is lehet, amelyek alkalmanként a biogén formákhoz hasonlókat eredményezhetnek. Bár a megfigyelt alakzatok baktériumokra hasonlítanak, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül biológiai eredetűek.

A kémiai összetétel sem bizonyító erejű, ezek alapján sem zárható ki az abiogén, tehát élet nélküli eredet. A bírálók szerint az is meglepő, hogy a földi cianobaktériumokra (kékmoszatokra) emlékeztető alakzatokról beszél Hoover. Ezek a kékeszöld algáknak is nevezett mikrobák vizes közegben élnek, és napfényből nyerik az energiájukat. Egy meteorit belsejében folyékony víz talán rövid ideig megjelenhet, de napfény itt nincsen - és mindezek felett még talán kis mennyiségű szabad oxigén is kellene kialakulásukhoz, ami ugyancsak hiányozhat. A másik lehetőség, hogy a Naprendszernél is idősebbek a kérdéses alakzatok, és a csillagközi térben vándorolva jutottak ősi bolygórendszerünkhöz - azonban ez nem több egyszerű elméleti lehetőségnél.

Seth Shostak, a SETI intézet csillagásza számos más kutatóhoz hasonlóan elmondta, hogy bár a munka megállapításai érdekesek, ahhoz messze nem elég erősek, hogy őt meggyőzzék arról, valóban Földön kívüli életformákat azonosítottak a kérdéses meteoritokban. Emellett a szakemberek közül többen említették, hogy a kérdéses folyóirat, a Journal of Cosmology nem az a publikációs forma, ahol kifejezetten szigorú lenne a cikkek elbírálása - pedig ebben az esetben nagy szükség lett volna rá.

A NASA hivatalosan még nem foglalt állást a cikket illetően. Ugyanakkor Paul Hertz, a NASA tudományos küldetéseket koordináló bizottságának tagja azt nyilatkozta, hogy bár Richard Hoover érdekes vizsgálatokat végzett, a kérdéses kéziratot 2007-ben már beadta egy komolyabbnak tartott folyóiratba, a Journal of Astrobiology-ba, és ott nem fogadták el közlésre. 

Az esetet többen az ALH 84001 jelű marsi meteorit körüli eseményekhez hasonlítják, amelynél azóta sem sikerült bizonyítani a biogén eredetet, bár abiogén úton egyenként, külön-külön magyarázhatók a megfigyelések.