Vágólapra másolva!
A halottak napi kultusz és a Mindenszentek ünnepe az ókeresztény korban nem véletlenül került - a húsvéthoz és a karácsonyhoz hasonlóan - a korábbi pogány ünnepekkel azonos vagy azokhoz közeli napokra.
Vágólapra másolva!

A BBC szerint egy lengyel érsek, Andrzej Dziega szerint az október 31-ei éjjeli ünneplés a pogányságot terjeszti a fiatalok körében. Dziega szerint a "halál kultúrája" áll emögött.

A halottak napi kultusz és a Mindenszentek ünnepe az ókeresztény korban nem véletlenül került - a húsvéthoz és a karácsonyhoz hasonlóan - a korábbi pogány ünnepekkel azonos vagy azokhoz közeli napokra.

A karácsony például a téli napfordulóhoz, a húsvét pedig a tavaszi napéjegyenlőséghez kötődő pogány rítusokat váltotta fel. A keresztény egyház a kezdetekben igyekezett a kultuszokat összekapcsolni, ami akkor a keresztény hit terjedését szolgálta.

Az angolszász országokban - Írország kivételével - a katolicizmus a protestáns egyházak mellett kisebbségbe vagy háttérbe szorult, a protestánsok pedig a szentek kultuszát elutasítják. Minthogy manapság pedig az angolszász kultúra erőteljesen befolyásolja a nyugati világ fiataljainak szokásait, az ókeresztény időkben praktikusnak tűnő döntés manapság a visszájára fordulhat az érsek szerint.

Az amerikaiak többsége a Halloweent évszázadok óta másképp éli meg, mint az európai szárazföld országaiban lakó többi keresztény. A Halloween kelta eredetű pogány hagyományokat éleszt fel. Eredetileg a kelta újév esett november elsejére. Aztán Amerikában éledt újjá a kultusz, a töklámpások készítése, illetve a szörnyeknek és szellemeknek való beöltözés onnan terjedt el manapság a világ jelentős részén.

Dziega szczecin-kamieni érsek szerint a Halloween tréfái, például a gyerekek kísértése nagy szellemi károkat okozhat. (Az európai katolikus országok többségében a halottak napi kultuszok, az elhunytak sírjainak felkeresése, ápolása áll a középpontban.) Az érsek levelét a vasárnapi miséken olvassák majd fel a lengyel hírügynökség tudósítása szerint.

Dziega szerint "felelőtlen és keresztényellenes vidámságról" van szó, amely a "sötétség birodalmába, az ördögök, vámpírok és démonok világába" vezeti be a fiatalokat a "vidámság nevében".

Az érsek levele a BBC szerint illik abba a vonulatba, amelynek során a lengyel katolikus egyház fellép az "okkult rituálék" ellen, amelyek ellentmondanak az egyház tanításának és a kereszténységnek.