Nem az istenhit lehetett a civilizáció hajtómotorja

Hawaii istenek
Hawaii istenek egy színes metszeten
Vágólapra másolva!
Túlhaladott berögzülés sokak fejében, hogy akik nem követik valamelyik világvallást, vagy a többség által követendőnek tartott hitet, egyszerűen civilizálatlan barbárok. Egy új kutatás szerint a mindenható istenek megjelenése nem hajtóereje, hanem következménye volt a komplex, fejlett civilizációk kialakulásának.
Vágólapra másolva!

Antropológusok Ausztrália és Délkelet-Ázsia (összefoglaló néven Ausztronézia) kultúráinak és a vallásainak fejlődését vizsgálták. Összesen 96 olyan ősi kultúra – köztük Tonga, Samoa, Hawaii és Fiji – került a középpontba, amelyek nem kerültek kapcsolatba az ábrahámi vallások (judaizmus, kereszténység, iszlám) egyikével sem.

Hajtóerő és következmény

„Huszonkét esetben találtunk földrajzilag és történelmileg egymástól távol eső, politikailag magasan fejlett kultúrát Ausztronéziában - nyilatkozta a Daily Mail internetes oldalának a kulturális evolúció egyik szaktekintélye, dr. Joseph Watts (Aucklandi Egyetem). „A talált eredmények alapján a mindenható, moralizáló istenek nem hajtóerejei, hanem következményei a politikailag komplex civilizációk felemelkedésének” – tette hozzá a kutató.

Watts úgy véli, sokkal inkább arról lehet szó, hogy az emberi jellegekkel felruházott természetfeletti erők (például elhunytak szellemei, vagy démonok) büntetésétől való félelem idézte elő a magasan fejlett társadalmak létrejöttét. A vizsgált kultúrák közül harminchétnek volt ilyen hitvilága, és csak hat hitt fensőbb istenségekben. Az egyetlen teremtőben hívő kultúrák főként Délkelet-Ázsiában voltak megtalálhatók.

Hawaii istenek egy színes metszeten Forrás: Wikimedia Commons

A tanulmányban a kutatók fákkal ábrázolták a kultúrák közötti evolúciós viszonyokat – azaz, hogy miként függtek egymástól, milyen módon cseréltek tapasztalatokat. A vizsgálat alapját a kultúrák közötti nyelvi kapcsolatokat feltáró korábbi tanulmányok adták meg.

Az evolúciós fa alapján tudták modellezni, hogy a különböző vallások hogyan befolyásolták a politikai rendszerek és a kulturális összetettség fejlődését az egyes társadalmakban. A természetfeletti erők büntetésére épülő hitrendszer segíthette, de nem garantálta a fejlett politikai rendszerek kiépülését. A mindenható istenek koncepciója a fejlődő társadalmak közti kulturális tapasztalatcsere nyomán emelkedhetett ki.

Inkább a nyelv volt meghatározó

Mark Pagel, a Reading Egyetem evolúcióbiológusa egészen más véleményen van. A szakértő a Nature magazinnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az összetett politikai rendszerek létrejöttében a nyelvnek és nem a vallásnak volt meghatározó szerepe. Állítása szerint a társadalmak a kapcsolati és kereskedelmi hálózatok révén váltak egyre komplexebbé, a nagyhatalmú istenek megjelenése pedig remek eszközül szolgált az uralkodó osztály hatalmának fenntartásához.