Döbbenetes részletek Hitler utolsó napjáról

Hitler
Hitler és Eva Braun. Az utolsó ebéden az akkor már Frau Hitler nem jelent meg, már a közös öngyilkosságukra készült
Vágólapra másolva!
1945. április 30-án délután fél négykor, az ostromgyűrűbe fogott és a Vörös Hadsereg nehéztüzérsége által rommá lőtt berlini kancellária bunkerében, Adolf Hitler szobájából tompa dörrenés szűrődött ki. Az ajtót elsőként feltépő Heinz Linge SS Sturmbannführer, Hitler komornyikja elé véres látvány tárult: a Harmadik Birodalom vezére a heverőről félig lecsúszott helyzetben, a lövéstől szétroncsolt koponyával feküdt a saját vérében. Mindeközben a kancelláriától alig pár száz méterre válogatott legénységből álló szovjet felderítőszázad készült Adolf Hitler elfogására – élve vagy halva...
Vágólapra másolva!

Elfogni, élve vagy halva!

1945. április 30-án kora reggel a szovjet 3. csapásmérő hadsereg SZMERS felderítőszázada parancsot kapott, hogy haladéktalanul törjön át a folyamatosan becsapódó gránátok miatt sötét, vészjósló füstfelhőbe burkolódzó kormányzati negyed, pontosabban a rommá lőtt Birodalmi Kancellária irányába.

Adolf Hitler utolsó napjai bővelkedtek a szürreális momentumokban. A képen a Hitler végnapjait feldolgozó a Bukás című film egyik jelenete látható Forrás: hitlerparody.wikia.com

A válogatott katonákból álló alegységre egyenesen Georgij K. Zsukov marsall, a "fasiszta fenevad odújára" utolsó csapást mérni kívánó 1. Belorusz Front parancsnoka bízta rá a súlyos feladatot, hogy fogják el élve Adolf Hitlert.

A "gazdát", az egykori szövetséges Sztálint komolyan foglalkoztatta a leggyűlöltebb ellenségévé vált Hitler sorsa Forrás: Military History

Moszkvában mindeközben a "gazdát", a győzelem édes zamatát ízlelgető Sztálint napok óta komoly kétségek gyötörték, hogy a hajdanvolt szövetségeséből legfőbb ellenségévé lett Hitler egyáltalán Berlinben van-e még. Erről senkinek sem volt hitelt érdemlő információja. Jelena Rzsevszkaja, a SZMERS némettolmácsa jegyezte fel: "A hírszerzés információja elégtelen, ellentmondásos és megbízhatatlan volt."

Berlini életkép 1945 áprilisának végén. A szovjet felderítők egy elfogott, a kancellária bunkeréből kiszökött katona vallomásából tudták meg, hogy Hitler még mindig Berlinben van Forrás: Secon World War History

Előző nap késő este azonban a járőrük elfogott egy, a Birodalmi Kancellária bunkerében berendezett katonai segélyhelyről megszökött ápolót, aki át akart lopózni a szovjet arcvonalon, hogy hazajusson a szüleihez. A fogoly megerősítette kihallgatóinak, hogy Adolf Hitler "az alagsorban van".

Moszkvai állatkert vagy Hitler-panoptikum

Hitlert ugyanazok a gondok gyötörték, mint Sztálint, csak merőben más előjellel. Rettegett a gondolattól, hogy a szovjetek fogságába kerülhet.

Adolf Hitler gyerekkorú Hitlerjugend-tagokat tüntet ki a kancellária kertjében, 1945. április 20-án. Hitler betegesen rettegett a gondolatától is annak, hogy szovjet fogságba eshet Forrás: Bundesarchiv

Április 29-én késő délután magához kérette szárnysegédjét, Otto Günsche SS Sturmbannführert. A vezért több mint három éve hűségesen szolgáló tisztnek Hitler bizalmasan elmondta, hogy eldöntötte, nem várja meg, hogy az oroszok elfogják, hanem végez magával. Az ekkorra már teljesen leépült Hitlernek ugyanis az volt a meggyőződése, hogy ha élve elfognák, Sztálin ketrecbe zárva mutogatná a moszkvai állatkertben, ha pedig a holtteste kerülne az oroszok kezébe, kitömve állítanák ki közszemlére.

Adolf Hitler a szétlőtt kancellária romjai között, az öngyilkossága előtti napokban Forrás: ASSOCIATED PRESS/AP1945/Str

A megelőző napok rosszabbnál rosszabb híreitől megtört Führert valósággal letaglózta az aznap kapott újabb hír volt szövetségese és barátja, Benito Mussolini haláláról. A tudósításról, miszerint a partizánok által kivégzett Duce és a szeretője, Clara Petacci meggyalázott holttestét Milánóban a lábuknál fogva egy lámpavasra akasztották fel, kivonatot készítettek a nagyméretű "Führer-betűképpel", amit Hitler szemüveg nélküli is el tudott olvasni.

Hitler és Mussolini hatalmuk csúcsán. Hitlert nagyon megviselte a Duce véres kivégzéséről szóló hír Forrás: Bundesarchiv

A fennmaradt dokumentumon a "fejjel lefelé felakasztva" mondatrész ceruzás aláhúzása nagy valószínűséggel magától Hitlertől származik. A Mussolini csúfos végéről szóló hír csak megerősítette abbéli eltökéltségében, hogy miután végzett magával, el kell égetni a holttestét.

Adolf Hitler és Eva Braun, akit a közös öngyilkosságuk előtti napon vett feleségül. Hitler nem akarta, hogy holttestük az oroszok kezére kerüljön Forrás: Second World War History

Ezért utasította Günschét, hogy akár a föld alól is kerítsen elő legalább 300 liter benzint. Akkor, amikor az oroszok már csak 500 méterre álltak a Führer-bunkertől, ez több mint nehéz feladatnak bizonyult.

"Adjatok nekem 12 évet, és nem fogtok Németországra ráismerni!"

Hitler 1933-as kancellári beiktatásán tett kijelentése mélyebb értelmet nyert a háború végnapjaiban. 1945 áprilisának utolsó napjaiban Berlin apokaliptikus képet mutatott.

A Brandenburgi kapu környékén és a kormányzati negyedben folytak a legsúlyosabb harcok Forrás: Military History

Az üszkös romhalmazzá vált épületek, az elszenesedett gerendák és az emelet nélkül maradt, fenyegetően az égnek meredő kormos kőfalak között fojtogató füst és hullaszag terjengett. Április 30-án már a kormánynegyedben, a Brandenburgi kapunál, a Wihelmstrassén és a Reichstag közelében folyt a küzdelem.

1945 áprilisának utolsó napjaiban Hitler búvóhelyétől alig pár száz méterre állt a frontvonal Forrás: Bundesarchiv

Szürreális jelentek játszódtak le a roncsokkal és holttestekkel tarkított romok között. A még német ellenőrzés alatt álló kerületekben fanatizált, tizenéves Hitlerjugend-tagokból és SS katonákból álló csoportok járták a romos utcákat, "dezertőrökre és árulókra" vadászva.

"Adjatok nekem 12 évet, és nem fogtok Németországra ráismerni!" (Adolf Hitler, 1933) Forrás: U.S.Congress Library

Az orosz nehéztüzérség süvítve becsapódó gránátjaitól felvert por, a lángoló épületekből és kilőtt roncsokból gomolygó sűrű füst nyomasztó, ítéletnapi paplanként borult Berlin romjaira. A Vörös Hadsereg 150. és 171. lövészhadosztálya a végső rohamra készülődött.

Rohamozó szovjet katonák a berlini utcákon, 1945 április végén Forrás: Russian State Archive

A Königsplatz közelében a szovjet nehéztüzérség 152 és 203 milliméteres tarackjai ontották a tüzet a Reichstag és a Kancellária környékére, miközben önjáró lövegek és harckocsik vonultak fel csörömpölve a "fasiszta fenevad fészke" elleni, utolsónak szánt rohamra.

Katyusák, szovjet rakétavetők lövik a kormányzati negyedet Berlinben Forrás: Russian State Archive

Velük szemben a kormányzati negyed védelmével megbízott, sokat próbált Wilhelm Mohnke SS Brigadeführer (vezérőrnagy), a nyugati front veteránja vonultatta fel leharcolt és több egység maradványából összeállított, de fanatikusan küzdő alakulatait.

Wilhelm Mohnke SS Brigadeführer (vezérőrnagy) feladata volt a kormányzati negyed, köztük a kancellária védelmének közvetlen irányítása Forrás: Wikimedia Commons

A történelem sajátos fintoraként senki sem harcolt olyan dühödt elszántsággal a bukás pillanataiban a Mohnke alá rendelt egységek közül, mint a francia önkéntesekből álló Charlemagne zászlóalj Henri Fenet Obersturmbannführer (alezredes) parancsnoksága alatt, aki szerint azért küzdöttek az utolsó töltényig, mert "a kommunistákat meg kell állítani".

A bukás anatómiája

A Kancellária épülete alatti Führer-bunkerben április 30-a, Hitler életének utolsó napja ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Törzstisztek és küldöncök jöttek-mentek, kopogott a távírógép, és rendszeres időközönként felvezették az őrséget. A légkör azonban tapinthatóan feszült volt.

Hitler Wilhelm Keitel vezértábornagy, Karl Dönitz tengernagy (Hitler halála után néhány hétig ő volt az államfő), valamint Himmler társaságában, akivel a Führer éppen kezet fog a képen. Április 20-a után Goebbels és Bormann kivételével az összes náci hatalmasság elhagyta Berlint Forrás: AP/Str

A bunker falai rendszeresen megremegtek a fent becsapódó szovjet tüzérségi lövedékek robbanásaitól. Hitler az ezt megelőző napokban még kétség és remények között hányódott.

Egy képkocka a Hitler utolsó napjait történelmi hitelességgel ábrázoló Bukás című német játékfilmből. Hitler szinte az utolsó pillanatokig reménykedett a helyzet jobbra fordulásában Forrás: hitlerparody.wikia.com

Akkor rendült meg először igazán, amikor április 23-án hírül vette, hogy a már inkább csak papíron létező Steiner-féle 9. hadsereg (Felix Steiner SS Oberstgruppenführer – vezérezredes – parancsnoksága alatt álló csoport) a határozott parancsa ellenére sem vonult Berlin felmentésére, de – a szokásos, most már az SS árulását is emlegető dührohama után – még néhány napig hamis illúziókba ringatta magát.

Hans Krebs vezérezredes, a német szárazföldi haderő utolsó vezérkari főnöke szintén a Führer-bunkerben vesztette életét Forrás: http://albumwar2.com//Http://Albumwar2.Com

Miközben a Berlin védelmével megbízott Weidling tábornok megtépázott és súlyos veszteségeket szenvedett hadteste a városközpontig vonult vissza, Hitler az április 25-i helyzetértékelő megbeszélésen nagy meggyőződéssel még a következőket mondta Weidlingnek: "Javulnia kell a helyzetnek. Délnyugatról Berlinbe érkezik Wenck tizenkettedik hadserege, és egyesülve a kilencedik hadsereggel, megsemmisítő csapást mér majd az ellenségre. Schörner csapatai dél felől jönnek. Ezek a hadműveletek a javunkra fordítják majd a helyzetet."

Sarló-kalapácsos vörös lobogó a Reichstagon. Hitler még akkor is komolyan bízott Berlin felmentésében, amikor a szovjet csapatok már csak két kilométerre álltak a birodalom szívét jelképező épülettől Forrás: Russian State Archive

A sokat tapasztalt tábornok alig tudta leplezni megdöbbenését e szavak hallatán, hiszen jól tudta, hogy sem a sajátjai, sem pedig Wenck egységei nem képesek már feltartóztatni az oroszokat, még rövid időre sem. Hitler számára azonban a legnagyobb megrázkódtatást egy április 28-án frissen beérkezett hír jelentette.

A Führer Himmler (a kép bal szélén) társaságában. A "hűséges Heinrich" árulásának hírére Hitler valósággal összeomlott Forrás: Bundesarchiv

A Reuters és a BBC szövetséges katonai forrásokra hivatkozva közölte, hogy Himmler birodalmi vezető, a "der treue Heinrich", azaz a "hűséges Heinrich" ahogyan Hitler emlegette az SS legfőbb főnökét, felajánlotta a nyugati német erők fegyverletételét.

Traudl Junge Hitler egyik titkárnője volt, és végig a berlini bunkerben maradt. Visszaemlékezése értékes adalék Hitler utolsó óráinak pontos rekonstruálásához. Traudl Junge 2001-ben hunyt el Forrás: hitlerparody.wikia.com

Traudl Junge, az egyik, végig a Führer mellett maradt titkárnő visszaemlékezése szerint, Hitler az összes korábbit meghaladó tomboló dührohammal fogadta a hírt. "Göring, az a morfinista disznó, mindig is korrupt volt, rajta nem csodálkozom! De Himmler! Pont Himmler!" – üvöltötte magából kikelve Hitler.

Adolf Hitler és Hermann Göring birodalmi marsall, amikor még teljes volt az egyetértés köztük Forrás: Wikimedia Commons

Ezzel egyidejűleg futott be az arról szóló jelentés, hogy Wenck tábornok 12. hadserege ahelyett, hogy a "Führerbefehl", a vezér parancsa szerint a berlini városközpont felé rohamozna, nyugat felé tart. (Amikor Wenck kézhez vette Hitler "őrültnek" minősített parancsát, úgy határozott, hogy megmaradt embereit nem áldozza fel az elkerülhetetlenül bekövetkező vég oltárán. Csapatai maradványait nyugatnak fordította, hogy legalább az amerikaiak fogságába essenek.)

A legeslegutolsó ismert fénykép Adolf Hitlerről Forrás: Wikimedia Commons

Hitler e hírek hatására teljesen összeomlott, és végre belátta, hogy nincs tovább.

Hátborzongató végjáték a Führer-bunkerben

Április 29-e mozgalmas éjszakája még számos meglepetést tartogatott. Adolf Hitler feleségül vette azt a nőt, aki 1930 óta a nyilvánosság számára láthatatlanul, teljes mellőzöttségben élt a nagy ember árnyékában. Ez volt a jutalom azért, hogy a végsőkig kitartott.

Adolf Hitler Eva Braunnal, aki 1945. április 29-én avanzsált Eva Hitlerré Forrás: Wikimedia Commons

Eva Braun április 15-én költözött le a bunkerbe, hogy az imádott férfit a halálba is kövesse. Nem volt hajlandó elhagyni Berlint. A náci főemberek közül ekkor már csak Joseph Goebbels, a "Herr Doktor", valamint a pártigazgató Martin Bormann maradtak a vezér mellett.

Joseph Goebbels egy 12 éves gyerekkatonát, Willi Hübnert tünteti ki 1945 áprilisában, Berlin ostroma idején. Végül a "Herr Doktor" bizonyult a Führer leghűségesebb hívének Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Az agilis propagandaminiszter nem ismert lehetetlent; rövid idő alatt a kancelláriára hozatta Walter Wagner anyakönyvvezetőt. A marcona SS legények által a Führer-bunkerbe kísért megszeppent tisztviselő előtt Adolf Hitler örök – már csak alig egy napig tartó – hűséget fogadott Eva Braunnak. Goebbels és Bormann voltak a tanúk.

Hitler nagy hatalmú mindenese, Martin Bormann. A Führer a politikai végrendeletében pártkancellárrá tette Forrás: O.Ang.

Az elöl virágokkal díszített fekete taftruhát viselő, Frau Eva Hitlerré előlépett ifjú feleséget és a vezért Joseph és Magda Goebbels, Hitler két titkárnője, Traudl Junge és Gerda Christian, valamint Bormann köszöntötte násznépként. A pezsgős koccintás után Hitler visszavonult apró szobájába, és lediktálta a politikai és a magánvégrendeletét Traudl Jungénak.

Hitler és Eva Braun. Az utolsó ebéden az akkor már asszony Eva Braun nem jelent meg, már a közös öngyilkosságra készült Forrás:AP/ U.S. Amy Signal

Az "áruló" Göring helyett korábbi politikai végakaratát megváltoztatva Dönitz tengernagyot, a Kriegsmarine, a haditengerészet főparancsnokát nevezete ki államfőnek, míg "leghűségesebb elvtársam, Martin Bormann" pártkancellár lett. A kegyvesztetté vált "treue Heinrich" helyére Karl Hanke körzetvezetőt nevezte ki Reichsführer SS-nek, a kancellári tisztség örökösének pedig a hozzá kétségkívül leghűségesebb Joseph Goebbelst tette meg.

A Führer-bunker lakószobája Hitler halála után, amikor a szovjet alakulatok elfoglalták az épületet Forrás: Time & Life Pictures/William Vandivert

A végrendelkezési hullám átragadt a Herr Doktorra is, aki a vezér visszavonulása után a saját végakaratát diktálta le Traudl Jungénak. "Az árulás delíriumában, mely körülveszi a Führert a háború legkritikusabb napjaiban… kötelességemnek tartom, hogy vele maradjak feltétel nélkül, mindhalálig" – hangzott Goebbels végrendeletének első sora. A bunkerben lezajlott szerény esküvői partinak a hajnalban felújuló vad ágyúzás mélybe leszűrődő tompa, fenyegető dübörgése vetett véget.

Bombatölcsér mélyén hunyt ki a Harmadik Birodalom tüze

Április 30-án délelőtt, miközben a Potsdamerplatz és a Wilhelmstrasse irányából szovjet rohamcsoportok kíséretében T-34-es és Sztálin harckocsik törtek dübörögve a Kancellária romjai felé, a bunker betonszarkofágjában sor került az utolsó helyzetértékelő megbeszélésre. Hans Krebs, a vezérkar főnöke, valamint Burgdorf tábornok az asztalra kiterített térkép fölé hajolva konstatálták, hogy a legfrissebb jelentések alapján a szovjet csapatok alig 4-500 méterre állnak a Kancelláriától.

Helmuth Weidling tábornok vezényelte Berlin védelmét az összeomlás utolsó óráiban Forrás: Wikimedia Commons

Füstös arccal, törmelékportól szennyezett egyenruhában esett be a tanácskozásra Mohnke vezérőrnagy. A kancellária közvetlen védelmét irányító Brigadeführer azt jelentette, hogy legfeljebb egy, maximum két napig tudja még tartani állásait. A délelőtt 11-kor a blenderblocki harcálláspontról beérkező Weidling tábornok ennél is borúlátóbb volt. A sokat próbált generális kertelés nélkül közölte Hitlerrel, hogy fogytán a lőszerük, és a teljes összeomlás már a kora esti órákban várható.

Április 30-án délelőtt Weidling tábornok aznap estére prognosztizálta a teljes összeomlást, lévén, hogy csapatai kifogytak a lőszerből Forrás: hitlerparody.wikia.com

Adolf Hitler az előző napokhoz képest feltűnően nyugodtnak tűnt. Ebéd előtt Günsche jelentette a Führernek, hogy Hitler sofőrje, Erich Kempka segítségével 180 liter benzint sikerült összegyűjtenie. Az utolsó ebédjét osztrák dietetikusa Constanze Manzialy, és két titkárnője, Traudl Junge, valamint Gerda Christian társaságában költötte el Hitler. A társaságból hiányzott Eva Braun, az újsütetű Frau Hitler, akinek a közeledő események hatására valószínűleg elment az étvágya, és visszahúzódott szobájába. Hitler az ebéd után csatlakozott feleségéhez, akinek szobájába Günsche összehívta a bunkerben maradt belső kört.

Hitler még az utolsó napokban is ugyanúgy megtartotta a helyzetértékelő tanácskozásokat, mint a "régi szép időkben" Forrás: Bundesarchiv

A fekete szalonnadrágot, szürke zubbonyt fehér inget és fekete nyakkendőt viselő Führer egyesével köszönt el Goebbelstől, a két titkárnőtől, valamint Krebs és Burgdorf tábornokoktól; kifejezéstelen tekintettel fogott kezet utoljára valamennyiükkel, majd feleségével együtt visszavonult a saját szobájába, meghagyva Günschének, hogy senkit se engedjen be.

Otto Günsche SS Sturmbannführer (őrnagy), Hitler személyi titkára. Az utolsó pillanatig főnöke mellett maradt tiszt túlélte a szovjet hadifogságot, 2003-ban hunyt el Forrás: Wikimedia Commons

A feszült várakozás csendjét csak a bunker alsó szintjéről felszűrődő részeg mulatozás groteszk zaja törte meg. Ekkor toppant be a zavart elméjű, magából teljesen kikelt Magda Goebbels, és hangosan sikoltozva követelte Günschétől, hogy engedje a Führer színe elé. Az ideges szárnysegéd végül bekopogtatott.

A Goebbels család, a Magda Goebbels előző házasságából származó és közös gyermekeikkel. Magda Goebbels ciánkapszulával megmérgezte a gyerekeit, mielőtt a férjével együtt öngyilkos lett Forrás: O.Ang.

Magda Goebbels lerogyott az ajtóban megjelent Hitler előtt, és mindkét kezével átfogva a Führer lábát, artikulálatlanul ordítva könyörgött, hogy változtassa meg szándékát. Günsche az egyik szolgálatos SS őr segítségével vonszolta el a magából kikelt, őrjöngő asszonyt. A kialakult kavarodásban szinte senki sem hallotta meg a tompa dörrenést. Nem sokkal délután negyed négy után, Hitler komornyikja Heinz Linge volt az első, aki benyitott a szobába, őt Goebbels, Bormann és Günsche követte.

Burgdorf tábornok, aki Hitler halála után Hans Krebsszel együtt öngyilkosságot követett el a bunkerben Forrás: Wikimedia Commons

Hitler a heverőn feküdt félig lecsúszva, a szájába adott lövés teljesen szétzúzta a koponyáját. Eva Braun a ciántól ráncossá vált ajkakkal hevert férje mellett. Hitler és Eva Braun holttestét egy tábori szürke Wehrmacht-pokrócba csavarva vitték ki a kancellária kertjébe. Miután a holttesteket elhelyezték a bunker lejáratának közelében az előző nap kirobbant bombatölcsérbe, a marmonkannák tartalmát a holttestekre locsolták. Ezután Günsche égő rongyot dobott a gránáttölcsér mélyére.

Hitler és Albert Speer fegyverkezési és hadfelszerelési miniszter. Speer volt az utolsó főember, aki felkereste Hitlert az öngyilkossága előtt Forrás: Bundesarchiv/Hoffmann, Heinrich

A felcsapódó lángok rőt fényében Goebbels, Krebs, Burgdorf és a segédkező SS katonák ösztönösen vigyázzállásba meredtek, és náci karlendítéssel búcsúztak a Harmadik Birodalom vezérétől. A kihunyó lángok izzásában maga a Harmadik Birodalom hamvadt el.

Sztálin csak nehezen hitte el

Szinte rögtön Hitler halála után szárnyra kaptak olyan, még napjainkban is élő híresztelések, melyek szerint a náci vezér öngyilkossága csupán alaposan végiggondolt, jól megrendezett dezinformációs akció volt, és Adolf Hitler Dél-Amerikába szökve, inkognitóban élte meg a békés öregkort.

A Brandenburgi kapu ma, Berlinben. A műemlék környékén folytak a leghevesebb harcok 1945 áprilisának utolsó napjaiban Forrás: Elter Károly

Amikor a SZMERS felderítői május elsején behatoltak a Führer-bunkerbe, azonnal Hitler felkutatásába fogtak. Az egyik elfogott SS-őr, aki részt vett a holttestek elégetésében, megmutatta a szovjet tiszteknek azt a lefedett bombatölcsért, amelyben a két elszenesedett holttest feküdt. A hírt, hogy Hitler öngyilkos lett, és megtalálták a holttestét, személyesen Zsukov marsall táviratozta meg Sztálinnak.

Adolf Hitler halálhírét személyesen Zsukov marsall (a képen középen, Eisenhower társaságában) táviratozta meg a gyanakvó Sztálinnak Forrás: Origo

A szovjet diktátor azonban a máig keringő konteós elméletekhez hasonlóan, cseppet sem volt biztos abban, hogy valóban Hitlert találták meg, és a Führer nem szökött-e meg. Zsukovot utasította, hogy tartassa szigorú titokban a holttestek megtalálását és Hitler öngyilkosságát is. Még aznap különgéppel Berlinbe küldte a legelismertebb patológusokból és igazságügyi szakértőkből álló csoportot, Berezovszkij professzor vezetésével.

A fanatizmus egyeseknél az utolsó pillanatig tartott. A kancelláriában maradt tisztek közül többen maguk is öngyilkosok lettek Hitler halála után Forrás: WW2 History

A Berlinben tartózkodó Szerov tábornoknak (az ő neve az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetéből lehet ismerős) megparancsolta, hogy egy erre a célra összeállított KGB-csoport segítse a szakértők munkáját.

Hitler utóda, Dönitz admirális (középen sötét kabátban) amerikai fogságba kerül Forrás: Wikimedia Commons

A KGB felderítői igen hatékonyan dolgoztak, alig két nap alatt begyűjtötték Hitler személyi fogorvosának asszisztensét, valamint a Führer kezelési kartonjait. Hitlernek rosszak voltak a fogai, a beépített híd és a pontosan dokumentált kezelési kartonok alapján a szovjet szakértők minden kétséget kizáró módon megállapították, hogy a kancellária kertjében talált összeégett férfiholttest Adolf Hitleré.

A bukás Forrás: WW2 History

Sztálin csak az erről szóló jegyzőkönyvet elolvasva nyugodott meg, és járult hozzá Hitler halálhírének hivatalos megerősítéséhez. A Harmadik Birodalom egykori Führerének alsó állkapcsa és koponyája Moszkvába került – soha nem állították ki nyilvánosan.

Berlin az ostrom után, 1945 májusának végén. A romok között lassan megindult az élet Forrás: WW2 History

Egy hivatalosan meg nem erősített információ szerint Hitler Moszkvában őrzött maradványait 2001-ben megsemmisítették.