A jövő hónapban, július 20-án nyílik meg Budapesten az a grandiózus Titanic-kiállítás, amely az óceán mélyéről felhozott eredeti relikviák százainak bemutatása mellett önálló szekciót szentel az óceánjáró magyar vonatkozásainak is. A tengerhajózás történetében nincs még egy olyan katasztrófa, amely olyan nagy, és szűnni nem akaró érdeklődést keltett volna, mint a Titanic tragédiája. A több mint száz éve elsüllyedt egykori óceánjáró történetét át meg átszövik a legendák, és természetesen, az „álmok hajójának" legendáriumból a magyar szálak sem hiányoznak.

Makacs legendák sora fonja körbe az "álmok hajóját"

Kereken 105 év telt el azóta, hogy minden idők leghíresebb óceánjárója, az RMS Titanic 1912. április 15-ének hajnalán, szenzációsnak beharangozott első útján az Atlanti-óceán fagyos hullámsírjába merült. A leginkább elfogadott adatok szerint 1517 áldozatot követelő katasztrófa mélyen megrendítette a világközvéleményt.

Az "álmok hajója" az első útján, miután egy jégheggyel ütközött, 1912 április 15-re virradó hajnalon hullámsírba merült. A Titanic történetét át meg átszövik a legendákForrás: AFP/Peter Muhly

Önmagában, az áldozatok számát tekintve az elmúlt száz évből legalább öt olyan „civil" hajótörést is ismerünk,

amelyek jóval súlyosabbak voltak, mint a Titanic tragédiája.

Még sincs hajó, amelynek sorsa olyan nagy és szűnni nem akaró érdeklődést keltene, mint a Titanicé.

A Titanic híres lépcsőfeljárójaForrás: Mary Evans Picture Library/ONSLO/White Star Photo Library/Rights Managed

A Titanic iránti lankadatlan kíváncsiság titka, hogy ez a hajó már azt megelőzően legendává vált, mielőtt még 1912. április 10-én kifutott volna az alig négy és fél napig tartó első, de végzetesnek bizonyult útjára, a Southamptoni kikötő 44. számú dokkjából.

A Titanic már azt megelőzően legendává vált, hogy kifutott volna első útjáraForrás: Wikimedia Commons/Ken Marschall

Az „elsüllyeszthetetlen" Titanic ugyanis az emberi történelem egyik legsikeresebb korszakának volt a testet öltött szimbóluma. Annak a viktoriánus ( vagy nálunk Ferenc Józsefi ) korszaknak, amely a tudomány és technika szédítő eredményei alapján büszkén hitt az ember természetei erőket leigázó, és azt uralni képes felsőbbrendűségében.

A Titanic a kikötői csatornában a vontatóhajók, a "bikák" kíséretében a nyílt tenger felé halad 1912. április 10-i kihajózásakorForrás: AFP

A Titanic hullámsírba merülésével ez a hit is mindörökre szertefoszlott.

A hatalmas luxusgőzössel kapcsolatos makacs legendák azonban túlélték az „álmok hajójának" pusztulását.

A Titanic-legendárium történetei a kollektív emberi emlékezet részévé válva önálló életre keltek. Még felsorolni is nehéz a Titanic katasztrófájának valamennyi igaznak vélt, de a valósággal köszönőviszonyban sem álló szegmensét.

A "mélység kísértete". Részlet a Titanic  3 861 méter mélyen fekvő roncsáról, amint az egyik MIR kutató tengeralattjáró reflektorával megvilágítja (Részlet a Gohst of the Abyss című dokumentumfilmből)Forrás: AFP

Természetesen, a Titanic legendái között felbukkan a „magyar szál" is,

magyar áldozatokkal és túlélőkkel. 2012-ben a Titanic-centenárium alkalmából a hazai sajtóban megjelent megemlékezések és összefoglalók némelyike név szerint is felsorolta a hajó vélt magyar utasait, és a Titanic katasztrófájában odaveszett állítólagos magyar áldozatokat.

Az osztrák-magyar konzulátus harminchárom "magyar" utasról tett említést

A hazai sajtó korábban többször, több cikkben is megemlékezett az óceánjáró állítólagos magyar utasairól, ezért a közvélemény hajlamos tényként kezelni a Titanic magyar utasainak létét. A korabeli dokumentumok alapján azonban mégsem tekinthető ennyire egyértelműnek a helyzetet.

A The Boston Daily Globe címlapon tudósít a Titanic pusztulásáról, 1912 április 16-án csütörtökön megjelent lapszámábanForrás: AFP/Ho

Miután a nagy hírügynökségek 1912. április 16-án világgá kürtölték a Titanic addigra már bizonyossá vált tragédiáját,

idehaza először a Soproni Hírlap tudósított 1912. április 18-án megjelent lapszámában magyar áldozatokról és túlélőkről.

Május 4-én az újság már konkrét neveket is megemlít: a Soproni Hírlap közlése szerint a Titanic harmadosztályán utazott egy helyi, soproni illetőségű család, név szerint Kisik Antal és felesége, Hoffer Lujza, valamint öccse, Kisik Vince a leányával, Kisik Máriával.

Több mint 1500-an vesztek oda a Titanic  katasztrófájábanForrás: AFP

A Soproni Hírlap azt is tudni vélte, hogy Kisik Antal valamint felesége megmenekültek, viszont az öccse és 18 éves unokahúga odavesztek a katasztrófában. Az Osztrák–Magyar Monarchia londoni konzulátusa 1912. április 28-án kelt és a közös külügyminisztériumnak címzett feljegyzésében 33 magyar utasról tesz említést.

Edward John Smith kapitány, a Titanic parancsnoka is a hajójával együtt süllyedt a mélybeForrás: AFP/-

A feljegyzés szerint mindössze ketten élték túl a katasztrófát. A hivatalos dokumentumban szereplő „magyar" megjelölés azonban nem az áldozatok nemzetiségére,

hanem az állampolgárságukra vonatkozott.

 

Kísérteties látványt nyújt a Titanic közel négy kilométer mélyen, az abisszikus régió örök sötétségbe burkolózó fenéksíkságán álló roncsaForrás: AFP

A nevükből ítélve valamennyien horvát, illetve bosnyák nemzetiségűek lehettek. (Az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása alatt Horvátország a magyar Szent Korona fennhatósága alá tartozott az 1868-as horvát–magyar kiegyezés biztosította viszonylag széles autonómiával.)

Magyar egyetemi tanár és első osztályú hajópincér, akikről mit sem tudnak a dokumentumok

Azonban akadnak más további zavaró momentumok is a Titanic állítólagos magyar túlélőivel, áldozataival kapcsolatosan.

A Titanic túlélői a Carpathia fedélzetén. Egy magyar sem volt köztükForrás: Origo

A kaposvári polgármester Somogy vármegye alispánjához címzett, 1913. április 2-án keltezett átiratában

megemlít egy addig sehol másutt fel nem bukkant kaposvári illetőségű áldozatot,

név szerint Simonyi Gizellát . A Titanic túlélőinek hazai forrásokban szereplő listáján a következő, rendszeresen visszatérő nevek szerepelnek: Cirbusz Géza egyetemi tanár, Horváth Dénes egyetemi hallgató, Veress Zoltán (van, ahol a feleségével, Baghy Irmával együtt említik), Kisik Antal és felesége Hoffer Lujza, valamint a Titanic személyzetének tagjaként szerepeltetett Reischl Mátyás.

Az egyik összehajtható mentőcsónak a Carpathia felé közeledikForrás: National Archives Online Public Access

Reischl Mátyás soproni illetőségű unokaöccse, Reischl Ferenc visszaemlékezése szerint a nagybátyja a White Star Line alkalmazottjaként a Titanic első osztályú éttermében szolgált pincérként, és túlélte a katasztrófát. Az Encyclopedia Titanica, a nevezetes hajóról fennmaradt, eredeti dokumentumokat feldolgozó gyűjtemény a Titanic mindhárom osztályára beosztott felszolgálókról és szobapincérekről összeállított listájában azonban nincs feltüntetve Reischl Mátyás neve.

A The New York Times tudósítása a Titanic katasztrófájáról, 1912. április 16-i lapszámábanForrás: Richard M. Todaro

A White Star Line alkalmazotti fizetési jegyzéke alapján elkészített kimutatáson összesen huszonnégy R kezdőbetűs családi nevű alkalmazott szerepel, Reischl vagy ahhoz hasonló nevű azonban egy sem. Reischl Mátyás neve sem az első, illetve a másod, sem pedig a harmadosztályon szolgáló éttermi illetve szobapincérek, de még a stewardok nevei között sincs feltüntetve.

Délszláv nevek az áldozatok listáján

Még ennél is sokkal érdekesebb a hivatalos utaslistáról a „Country of residence – Hungary" címszó alatt kigyűjtött nevek jegyzéke.

Ez a kimutatás összesen hét nevet tartalmaz:

Jovan Dimic, Mara Banski, Ivan Cor, Liudevit Cor, Milan Karajic, Stefo Pavlovic, valamint Matilda Petranec neveit. Valamennyien a harmadosztály utasai voltak, és Southamptonban szálltak fel a Titanicra.

Amikor a Carpathia 1912. április 18-án este kikötött New Yorkban, az amerikai bevándorlási hivatal tisztviselői újabb listát vettek fel a túlélőkrőlForrás: National Archive

Ezen a listán nem találunk egyetlen nevet sem a hazai forrásokban feltüntetett magyar utasok nevei közül. Átnézve a Titanic áldozatairól készített egykori összesítést („Complete list of Titanic victims"), ebben a kimutatásban sincs a többször idézett magyar nevek közül egyetlenegy sem. Pontosabban, az áldozatok listáján fellelhető a hivatalos utasregiszterben „magyar rezidensként" feltüntetettek közül a harmadosztályra jegyet váltott (jegyének száma: 349246) Milan Karjic, aki nevéből ítélve szintén horvát nemzetiségű lehetett.

A Titanic mentőcsónakjai közelítenek a Carpathia feléForrás: Smithsonian

Karjic nevén kívül a foglalkozására (General labourer) és életkorára (30) utaló bejegyzés mellett még annyi olvasható, hogy Southamptonban szállt fel a hajóra.

Ha valakinek, hát  a Carpathia magyar hajóorvosának mindenféleképpen kellett volna találkoznia honfitársaival

Mint közismert, a katasztrófa hajnalán a Titanic összes túlélőjét a Cunard Line hajózási társaság New Yorkból Fiumébe tartó gőzöse, az RMS Carpathia vette a fedélzetére.

Az RMS  Carpathia New Yorkban, 1912. április 19-énFotó: National Archives Online Public Access

A Carpathia, a Titanic túlélőivel a fedélzetén, 1912. április 18-án este fél tízkor kötött ki New Yorkban, a Battery Park Cunard Line hajóinak fenntartott dokkjánál. A Titanic túlélőiről, összesen 705 főről, már a Carpathia fedélzetén összeállították az első kimutatást, és az óceánjáró New Yorki-i kikötése után is készült egy lista.

Hatalmas tömeg várakozik a Battery Parknál a Carpathia befutására várva, 1912. április 18-án esteForrás: National Archives Online Public Access

Ezeken a listákon („Survivors of the Titanic Disaster") ugyancsak nem szerepelnek a hazai forrásokban magyar Titanic-túlélőként feltüntetett személyek nevei. A „magyar szálat" illetően, az előző dokumentumok mellett

perdöntőnek számítanak a Carpathia magyar hajóorvosa, dr. Lengyel Árpád feljegyzései.

 

Dr Lengyel a Carpathia magyar  hajóorvosa személyesen irányította a Titanic túlélőinek mentésétFotó: Dr Lengyel Árpád hagyatéka/ Szabó Gábor - Origo

1912. április 15-én, éjfél után öt perccel, miután Thomas Cottam, a Carpathia rádiósa vette a Titanic vészjelzését, a New Yorkból Fiumébe tartó óceánjáró Arthur Henry Rostron kapitány utasítására megszakította útját, és teljes gőzzel elindult a Titanic távírászai által megadott irányba. Rostron kapitány a Carpathia három hajóorvosa közül a harmadosztályon szolgálatot teljesítő

dr. Lengyel Árpádot bízta meg a fedélzetre lépő túlélők fogadásával,

mivel a kollégái közül neki volt egyedül mentőorvosi gyakorlata.

Arthur Henry Rostron, a Carpathia kapitánya átveszi a Titanic túlélői által adományozott emlékserleget, Molly Brown-tólForrás: Wikimedia Commons

( Dr. Lengyel Árpád kollégái az első osztály olasz hajóorvosa, dr. Vittorio Risicato, illetve a másodosztályon szolgálatot teljesítő ír dr. Frank. E. McGhee voltak.) Lengyel doktor feladata volt az azonnali, elsődleges diagnózis megállapítása, így a magyar orvos - feladatköréből adódóan - mind a 705 túlélővel találkozott, illetve beszélt.

Dr. Lengyel Árpád a Carpathia fedélzeténFotó: Dr Lengyel Árpád hagyatéka/ Szabó Gábor - Origo

A doktor még a visszaúton, a Carpathia fedélzetén részletes beszámolót írt a mentésről bátyja, dr. Lengyel József ügyvéd számára. Ebben a hosszú levélben, a teljesen friss élmények hatása alatt álló magyar orvos

még csak nem is utal rá, hogy lett volna honfitársa a Carpathia fedélzetére emelt túlélők között.

 

Dr Lengyel Árpád levele, amelyet közvetlenül a mentés befejezése után kezdett el írni, még a Carpathia fedélzetén. A doktor sehol sem tesz említést magyar túlélőkrőlFotó: Dr. Lengyel Árpád hagyatéka/ Szabó Gábor - Origo

Dr. Lengyel Árpád később sem beszélt soha magyar túlélőkről, az pedig elképzelhetetlen, hogy éppen állítólagos honfitársairól ne tett volna említést.

A Titanic túlélői a Carpathia fedélzeténForrás: Library of Congress

A megmentett személyekről készített kimutatásban a magyar túlélőkként számon tartottak, tehát Reischl Mátyás, Kisik Antal és Hoffer Lujza, továbbá Veress Zoltán illetve Baghy Irma közül egyikük nevével sem lehet találkozni a Survivors of the Titanic Disaster elnevezésű dokumentumban.

Az azonosított holttestek között sincsenek a legendárium szerinti áldozatok

A White Star Line New York-i képviseletének megbízásából a Titanic elsüllyedési körzetéhez legközelebb fekvő új-fundlandi kikötőből, Halifaxból, április 16-án futott ki első alkalommal a Mackay- Bennet kábelfektető hajó, hogy megkezdje a vízbeveszettek holttesteinek kiemelését.

Az SS Mackay- Bennet kábelfektető hajó kezdte meg az áldozatok holttesteinek felkutatásátForrás: Origo

Ez a megrendítő munka majd két hónapig tartott,

és később a holttestek felkutatásába más hajók is bekapcsolódtak. (Az utolsó áldozatot csak június 8-án hajózták ki St. John's kikötőjében.) A partra emelt holttesteket pontosan számba vették.

A Titanic-tragédia egyik áldozatának tengerből kiemelt holtteste a Mackay- Bennet fedélzeténForrás: Nova Scotia Archives Photo Drawer

Összesen 239 áldozatot sikerült azonosítani. Az odaveszettekről készített listán sem szerepelnek azok a magyar nevek, - tegyük hozzá, hála Istennek -, amelyek a Titanic katasztrófájával kapcsolatosan közszájon forognak.

Átfagyott és kimerült túlélők a Titanic egyik mentőcsónakjában, a Carpathia fedélzetére emelésükre várnakForrás: Library Of Congress

A bizonyosság szintjén tehát nem állítható, hogy a több mint egy évszázada közszájon forgó magyarok közül bárki is a tragikus sorsú óceánjáró fedélzetén tartózkodott volna, 1912. április 15-ének balvégzetű hajnalán.

Mégis akadt egy magyar, aki brit állampogárként utazott a Titanicon

A brit állampolgárként nyilvántartott utasok között azonban szerepel egy név, bizonyos Leopold Weisz, aki Őfelsége alattvalójaként, tehát brit állampolgárként Bromsgrove-i rezidens volt. Salacz Attila kutatása nyomán kiderült, hogy a Titanic katasztrófájában odaveszett,

gyanúsan magyar névírású angol állampolgár Weisz Lipótként Veszprémben látta meg a napvilágot, 1875-ben.

Leopold Weisz, azaz Weisz Fülöp, aki  19 éves korában vándorolt ki AngliábaForrás: Encyclopedia Titanica

A művészi hajlamokkal megáldott fiatalember, 19 éves korában, 1893-ban kivándorolt Nagy-Britanniába, ahol a bromsgrove-i Iparművészeti Egyesületnél folytatott tanulmányokat. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, a belga származású Mathilde Francoise Pëde-el. Weisz 1911 szeptemberében, az első világháborúban ugyancsak tragikus véget ért Lusitania óceánjáró fedélzetén áthajózott Kanadába, ahol először a montreali Szépművészeti Múzeum számára fafaragói, majd később, Edward Wren megbízásából kőfaragói munkát végzett. Munkájának igen szép anyagi honorálása miatt elhatározta, hogy kivándorol Kanadába és Québecben fog letelepedni, ezért visszautazott a feleségéért Angliába. A házaspár azt tervezte, hogy ugyancsak a Lusitania, a Cunard Line luxusgőzöse fedélzetén fognak visszatérni az Újvilágba. Ám az 1912 tavaszi szénsztrájk miatt, átirányították őket a White Star Line-hoz. A szénsztrájk ellenére, a White Star Line már csak presztízsokok miatt is ragaszkodott ahhoz, hogy a Titanic kifutására a nagy sajtóhírveréssel beharangozott napon, 1912. április 10-én kerüljön sor. A társaság az óceánjáró szénellátását más járatai rovására is kész volt biztosítani. Mivel Leopold és Mathilde Francoise Weisz szintén nem szerették volna elhalasztani az utazást,  a Titanic másodosztályára váltottak jegyet.

Olyan a történetük, mint Jack Dawson és Rose filmbéli tragédiája

A házaspár a végzetes napon, 1912. április 14-én este a másodosztályon rendezett zenés társasági összejövetelen vett részt. Mathilde Francoise Weisz és férje ezután sétálni indultak a fedélzeten. A hirtelen leereszkedett kellemetlen hidegben azonban rövidre fogták a sétát.

Mathilde Francoise Weisz fotója jó pár évvel a Titanic-tragédia utánForrás: Encyclopedia Titanica

Az asszony közölte férjével, hogy rosszak a megérzései. A Titanic nem sokkal később, 23 óra 40 perckor ütközött össze a jégheggyel. Mathilde Francoise Weisz helyet kapott a 10. számú mentőcsónakban, és így túlélte a katasztrófát, ám férje a tengerbe veszett . A Mackay-Bennet később meg is találta Weisz 293-as számú mentőmellényt viselő, és az óceán felszínén sodródó holttestét.

Weisz Fülöp sírköve MontreálbanForrás: Encyclopedia Titanica

A holttestet az öltönybe vart monogram, valamint a kabátba rejtett arany alapján sikerült azonosítani. (Az aranyat az özvegy hiánytalanul meg is kapta.) Leopold Weisz Kanadába kivándorló, magyar származású brit állampolgárt Montrealban, a Baron de Hirsch emlékparkban helyezték örök nyugalomra.

Az "álmok hajója" a legendák örök forrása maradForrás: AFP

Sírkövén a következő felirat olvasható: „Leopold Weisz, Magyarországon született 1880 körül Pesten. 1912. április 15-én halt meg a Titanic katasztrófájának következtében. Nemrég házasodott, és kezdett új életet Montréalban. Tehetséges és ígéretes szobrász, a bromsgrove-i ipartestület tagja, munkáira Montréalban és külföldön egyaránt csodálattal tekintenek."

A Titanic 3 861 méter mélyen nyugszik a hullámsírbanForrás: NOAA/IFE/URI

A Titanic egyetlen, magyar származású áldozatának ez a rövid története.