Tudja-e, hogy ki volt valójában Toldi Miklós?

Mária királynő
A 14. századot, Nagy Lajos király korát lovagkorként is szokás emlegetni ( a kép illusztráció)
Vágólapra másolva!
Arany János Toldi című elbeszélő költeményében, valamint az Ilosvai Selymes Péter regényes énekében szereplő Toldi Miklós nem kitalált alak, hanem bizony létező személy volt, Nagy Lajos király híres lovagja.
Vágólapra másolva!

Nagy Lajos király lovagja volt a meseszerű figura

Az irodalomtörténészek régen úgy vélték, hogy Toldi Miklós nem létezhetett, személye csak a népi mondák képzeletének szüleménye, egyszerű mesehős.

Toldi Miklós a lovagkornak is nevezett 14. században, Nagy Lajos király uralkodásának idején él Forrás: Pinterest

A kutatások azonban kiderítették, hogy az Anjou-kor udvari lovagja nagyon is valós személy volt,

aki olyan vitézül harcolt, hogy emlékét még évszázadok múltán is megőrizte a magyar népi hagyomány. Korának elismerten híres vitéz lehetett, hiszen pápai zsoldosként szolgálta a egyházi államot.

Ilosvai Selymes Péter Toldiról írt verses éneke 1620-as kiadásának címlapja Forrás: Wikimedia Commons

Ilosvai Selymes Péter, 16. századi magyar epikus szerző „Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról való história" című regényes éneke mégsem az eredeti magyar mondából indult ki, hanem összemosta a magyar néphagyomány egyes elemeit a külföldi eredetű anekdotákkal és mesékkel.

Arany János (Barabás Miklós festménye) Forrás: Wikimedia Commons

Ma már elfogadott történelmi tény, hogy Arany János Toldi trilógiájának hőse valós, létező személy volt, aki Nagy Lajos király uralkodása idején (1342 – 1382) élt.

A Toldi Arany János által papírra vetett eredeti kéziratának kezdő lapja Forrás: Wikimedia Commons

A köznemesi családból származó Toldi művelt főtisztviselőből lett katona.

Alakjának meseszerűségében komoly szerepet játszik, hogy nem túl sok forrás maradt fenn róla.

Buzgó hivatalnokként egyre feljebb lépett a ranglétrán

Nagy Lajos király lovagja, Toldi Miklós létezését az Anjou-korból származó 14. századi oklevelek bizonyítják. A középkori forrásokból megállapítható, hogy a nevezetes hős apja Toldi Csóka, testvére Toldi Mátyás, egyik rokona pedig Toldi György volt.

Toldi Miklós portréja az Erdélyi Múzeum-Egylet lavéltárából Forrás: Vasárnapi Újság, 1858

Az oklevelek a népszerű irodalmi hős fiát, az ugyancsak György nevet viselő ifjabb Toldit is megemlítik. Toldi Miklós végigszolgálta Nagy Lajos király uralkodását, és még Luxemburgi Zsigmond király idején is tevékenykedett.

Nagy Lajos király a Képes Krónika első oldalán Forrás: Wikimedia Commons

Az 1320 körül köznemesi családba született Miklós Bihar megyei birtokán gazdálkodott, aki szívesen állt a nála előkelőbb urak szolgálatába.

Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár. Toldi, bizonyított tény, hogy idős korában még Zsigmondot is szolgálta, a király uralkodásának első éveiben Forrás: Wikimedia Commons

A korabeli forrásokból tudjuk, hogy Toldi Meggyesi Simon ispán familiárisa, vagyis hűbérese volt,

aki szolgálataiért pénzt vagy természetbeni juttatást kapott, nem pedig földet, ezért a köztük megkötött szerződés is felbonthatónak számított. A familiaritásnak ez a fajtája középkori magyar sajátosságnak tekinthető.

Toldi Miklós rézmetszésű portréja a 18. század végéről Forrás: Wikimedia Commons

Meggyesi több vármegye ispáni tisztségét is betöltötte - Győr, Bakony, Szepes, majd Pozsony vármegye élén állt -,

de ténylegesen nem ő, hanem Toldi igazgatta a „nemesi köztársaságokat".

A jól megbecsült Toldi Miklós közigazgatási tapasztalatainak köszönhetően 1351-ben sárosi alispán, 1352-ben pedig pozsonyi alispán és várnagy lett.

Szétverte a pápság ellen törő hadakat

Toldi Miklós 1354-ig volt Meggyesi alispánja illetve helyettese, ezután pedig az esztergomi érsek szolgálatába állt, ahol az érsek közvetlen környezetébe tartozó lovagként pénzzel és élelemmel látták el szolgálataiért cserébe.

Nagy Lajos király személyesen jelölte ki Toldit az itáliai hadjárat parancsnokának Forrás: Wikimedia Commons

1363-ban maga a király, Nagy Lajos jelölte ki a Szentszék védelmére indított hadjárat vezetőjévé.

Toldi rá is szolgált az uralkodó bizalmára, hiszen az általa vezetett hadak fényes győzelmet arattak.

Toldi fényes győzelemre vezette a magyar lovagokat Forrás: Pinterest

A sikeres hadjárat után Toldi Itáliában maradt,

és a magyar, illetve angol lovagokból álló úgynevezett fehér csapatban a hozzávetőleg 1 600 főből álló magyar sereg vezéreként, a pápát szolgálva, az egyházi állam és a Nápolyi Királyság ellenségei ellen küzdött.

Az angol és magyar lovagokból álló fehér csapat fényes győzelmet aratott Pisa mellett (a kép illusztráció) Forrás: Pinterest

Egyed bíboros, a magyar pápai követ hat hónapra felfogadta a félelmetes hírű fehér csapatot a Pisa szolgálatában álló német zsoldosok ellen,

ám a lovagok olyan szörnyű dúlást végeztek, hogy a bíboros ezt megelégelve megvált tőlük,

sőt mi több, felfogadta ellenük korábbi ellenfeleit, a német zsoldosokat is, akik 1365. július 22-én tönkreverték a fehér csapatot, Toldi pedig fogságba esett.

A bíboros elfordult az általa felfogadott seregtől, a lovagok szörnyű dúlásai miatt Forrás: Pinterest

Az a szerződés, amelyben szabadsága fejében feltétlen engedelmességre kötelezte magát vitézeivel együtt, máig fennmaradt.

Könnyen lehetséges, hogy megmérkőzött a dölyfös cseh lovaggal

Az itáliai hadi kalandok után 1366-ban már újra Magyarországon találjuk a híressé vált hadvezért, mint királyi lovagot. Még ebben az évben megkapta a gömöri ispán címet, melyet 1371-ig viselt. 1372 és 1373 között zalai, majd 1382-től szabolcsi alispán lett.

I. (Nagy) Lajos király igencsak megbecsülte hűséges lovagját Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Lajos király igen megbecsülte hűséges lovagját, aki szolgálataiért nagyvonalú juttatásokban részesült

az uralkodótól. 1388. február 20-án Luxemburgi Zsigmond király a Szatmár vármegyebeli Daróc birtokát és az ottani vámot adományozta Toldi, valamint fiai, György és János számára.

Luxemburgi Zsigmond magyar királyt kimentik a nikápolyi ütközetből. Toldi Zsigmondtól is kapott birtokadományt Forrás: Wikimedia Commons

Toldi Miklós 1390 körül elcserélte birtokát a Bihar vármegyebeli Bátor helységre.

És ez róla az utolsó ismert hiteles adat.

Lovagi torna. Toldi akár párharcot is vívhatott az Arany által megénekelt cseh vitézzel Forrás: Rival Knights Wiki - Fandom

Ami Arany népszerű Toldi trilógiájából igaz, hogy a hadvezérnek valóban volt egy György nevű testvére,

aki 1377 és 1382 között a bihari alispáni címet viselte, és ott volt a király udvarában. Nagyfalu mint birtok ugyancsak a Toldi család kezében volt.

Lovag ábrázolása egy 14. századi freskón Forrás: Wikimedia Commons

A történet többi része nem igazolható, bár az egyáltalán nem zárható ki, hogy királyi lovagként a kor szokásainak megfelelően valóban párbajt vívott a cseh vitézzel, egy udvari lovagi tornán.