Így néznének ki ma a világtörténelem legismertebb híres emberei

Caesar
Augustus ma is jóképű férfinak számítana
Vágólapra másolva!
Különleges vállalkozásba kezdett a texasi Dallasból származó Rebecca Saladin, aki a világtörténelem leghíresebb személyiségeit a modern számítógépes technika segítségével varázsolta vissza a jelenbe. Felismernénk-e Julius Caesart vagy Kleopátrát, ha az utcán sétálgatnának a tömegben, vagy ráismernénk-e a szmokingot öltött VIII. Henrikre, vagy XIV. Lajosra a farsangi szezon valamelyik elegáns bálján? Döntse el mindenki maga a fennmaradt eredeti hiteles portrék, valamint Rebecca Saladin Instagramon közzétett számítógépes arcképeinek az összehasonlításával.
Vágólapra másolva!

Az eretnek fáraó főfelesége Nefertiti, az időtlen szépség

Az óegyiptomi művészet a fáraókat és főembereiket, valamint a királyi család tagjait szertartásosan merev és erősen idealizált felfogásban ábrázolta, ez a stílus pedig nem engedett meg semmiféle egyéniesítést.

Ebben az évezredes művészeti hagyományban az óegyiptomi történelem egyik legszínesebb egyénisége, és vitathatatlanul legkülöncebb fáraója, Ehnaton 17 évig tartó uralkodása jelentette az első nagy áttörést.

A hagyományos sokistenhitű óegyiptomi vallást eltörlő, és helyébe az Aton-kultuszon alapuló egyistenhitet bevezető "eretnek fáraó" Ehnaton gránitszobra Forrás: Wikimedia Commons

Az újbirodalmi 18. dinasztia idején eredetileg IV. Amenhotep néven trónra lépett uralkodó egyetlen tollvonással megszüntette a hagyományos sokistenhitű óegyiptomi vallást, és e helyett bevezette az egyistenhitű Aton-kultuszt,

amelynek középpontjában a napkorong imádata állt.

Ehnaton reformjai azonban nemcsak a vallást, hanem a művészi ábrázolást is forradalmasították.

Így nézne ki Nefertiti, ha most találkoznánk a királynéval Forrás: Rebecca Saladin

Az „eretnek fáraó" idejében jelentek meg azok az első és a korábbiakhoz képest sokkal kevésbé idealizált uralkodóportrék, amelyek a fáraó kevésbé előnyös vonásait is megörökítették. A mai Tell-el Amarna területén Ehnaton új fővárost építtetett, ennek romjai közül került elő Ehnaton főfelesége,

Nefertiti királyné világhíres fejportréja, amely az Amarna-kor felfogásában, valósághűen ábrázolja a királyi hitvest.

Nefertiti még mai szemmel nézve is rendkívül vonzó és csinos hölgy lehetett, amint azt a hiteles portréja alapján elkészített modernizált portréja is mutatja.

Egy másik egyiptomi szépség, aki két híres rómait is magába bolondított

VII. Kleopátra Philopator - közkeletűbb nevén egyszerűen csak Kleopátra - a Ptolemaiosz-dinasztia és az ókori Egyiptom utolsó fáraója az egyiptomi történelem egyik messze leghíresebb alakja. Szépségéről, műveltségéről és briliáns intelligenciájáról már a saját korában is legendák keringtek.

Julius Caesar bronzszobra Berlinben Forrás: Flickr / askal bosch

Amikor Róma nagyhatalmú ura, Caius Julius Caesar i.e. 48-ban légiói élén átkelt Egyiptomba, hogy barátja, Gnaeus Pompeius meggyilkolása miatt bosszút álljon, itt, Alexandriában ismerkedett meg XIII. Ptolemaiosz fáraó nővérével, Kleopátrával.

Az utókor emlékezetében kivételes szépségű asszonyként őrződött meg az utolsó egyiptomi fáraó, Kleopátra alakja Forrás: Polygion

A fiatal nő a szépségével és okosságával teljesen elbűvölte Caesart, akit rávett, hogy őt támogassa az öccsével szemben folytatott hatalmi harcban. Kleopátra Caesar légióinak jóvoltából szerezte meg a trónt, így lett Egyiptom utolsó fáraója. Caesartól született egy fiúgyermeke, Caserion,

de ez a rokoni kapcsolat sem védte meg később Caesar fogadott fia, Octavianus bosszújától.

Kleopátra Egyiptom függetlenségét egy másik magába bolondított római, Antonius segítségével akarta megőrizni.

Kleopátra után ma is megfordulnának a férfiak Forrás: Rebecca Saladin

A királynőbe teljesen belehabarodott Antonius a felügyelete alatt álló keleti provinciákat Egyiptomnak akarta adományozni, amivel kivívta a szenátus haragját. Miután Octavianus hadai i.e. 31-ben Actium előtt megsemmisítő vereséget mértek Antoniusra,

Kleopátra az egyiptomi flottával Alexandriába menekült.

Amikor hírét vette, hogy Octavianus a légióival átkelt Egyiptomba, és tönkre verte Antonius megmaradt seregét, i.e. 30-ban öngyilkos lett. A digitális technikának köszönhetően feltámasztott királynő valószínűleg mai is férfiak százait bolondítaná magába.

Markáns, sármos férfi volt a késői köztársaság legbefolyásosabb konzulja

Caius Julius Caesar a római történelem egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású államférfija volt. Felismerte, hogy a magát hatalmas birodalommá kinövő

Róma a köztársaság városállamra szabott intézményeivel nem tartható egyben,

csak egy erősen központosított hatalom az, ami hosszú távon is képes fenntartani az impériumot.

Caesar a világtörténelem egyik legtehetségesebb hadvezéreként meghódította Galliát, kiterjesztette a római sas fennhatóságát a Rajna vidékére, de légiói élén átkelt Britanniába is.

Caesar fogadja Vercingetorix gall hadvezér megadását. Nemcsak a csatatéren, hanem a hálószobákban is tehetséges taktikus volt Forrás: Wikimedia Commons

Diktatórikus törekvései azonban mély ellenérzést váltottak ki a köztársaságpárti szenátorokból,

akik miután élethosszig tartó dictatorrá választtatta meg magát, Brutus és Cassius vezetésével i.e. 44. március 15-én meggyilkolták.

Caesar egyeduralmat vezetett be Rómában Forrás: Origo

Caesar meggyilkolása sem teremtett békét, hívei, Octavianus, Marcus Antonius és Lepidus a halála után kitört polgárháborúban végleges vereséget mértek a köztársaságpártiakra. Caesar elképzeléseit végül fogadott fia, Octavianus váltotta valóra. A rendkívül művelt és széles látókörű Caesar nem csak politikusnak és hadvezérnek volt kiváló.

Markáns és jóképű: Julius Caesar Forrás: Rebecca Saladin

Közvetlen és kellemes modorának köszönhetően rendkívül népszerű volt

a plebejusok körében, a markáns, jóképű és sármos férfi varázsának pedig még Egyiptom királynője, Kleopátra sem tudott ellenállni.

A legalkotmányosabb egyeduralkodó, aki megteremtette a birodalom egységét

A 18 éves Caius Octavianust Julius Caesar még közvetlenül a halála előtt fogadta a fiává a végrendeletében. A kiváló taktikai érzékkel megáldott fiatalember március idusa után így a Caesar-párt egyik vezéregyéniségeként szállt szembe a köztársaságpárti szenátorok, Brutus és Cassius híveivel.

Ekkor még Antoniusszal szövetségben, i.e. 42-ben Philippinél súlyos vereséget mért a köztársaságiak seregére, és elérte, hogy fiatal kora ellenére a szenátus konzulnak válassza.

Augustus felismerte, hogy a birodalom nem maradhat fenn a hagyományos köztársasági keretek között Forrás: Wikimedia Commons

Lépésről lépésre haladva valósította meg a Caesar által elképzelt rendszert, és sorra leszámolt az ellenfeleivel, köztük korábbi harcostársával, Antoniusszal is. Caesar példájából okulva az egyeduralmat azonban a köztársasági államforma látszatának fenntartásával valósította meg.

I.e. 27-ben „lemondott" a dictatori jogairól,

és ettől kezdve formálisan a szenátus egyszerű tagjaként mint „primus inter pares" tartotta kezében a hatalmat.

Augustus ma is jóképű férfinak számítana Forrás: Rebecca Saladin

A polgárháború évtizedei után a tartós békét megteremtő Octavianusnak a szenátus az augustus (felséges) és a pater patriae (a haza atyja) címeket adományozta.

Az általa megteremtett egyeduralmi rendszer, a principátus csaknem két és fél évszázadig tartott ki,

és ő volt az első század császárinak, a Julius-Claudius dinasztiának a magalapítója is. A harmincas éveiben járó igen jóképű Octavianus valószínű, hogy a mai hölgyek szívét is megdobogtatná.

Egy kiszámíthatatlan őrült zseni, aki vérpadra küldte a feleségeit

Az angol történelem egyik leghíresebb, kiszámíthatatlan természetéről és vérpadra küldött feleségei miatt híres-hírhedt uralkodója, a Tudor-házbeli VIII. Henrik excentrikus és öntörvényű viselkedése ellenére, kiváló képességekkel megáldott király volt. Az ő uralkodása alatt szakított Anglia a Vatikánnal, VIII. Henrik új egyházat alapított, aminek saját magát tette meg a fejévé, a kolostorokat pedig bezáratta.

VIII. Henrik és gyermekei Forrás: hu.wikipedia.org

Hatszor nősült, feleségei közül Boleyn Annát valamint Howard Katalint lefejeztette,

ezért egyáltalán nem volt életbiztosítás Henrik arájának lenni. Élete legnagyobb álmát, a francia trón megszerzését azonban nem tudta elérni.

Az egyik híres feleség Boleyn Anna egykor, és így nézne ki ma Forrás: Rebecca Saladin

Talán ironikusan hangzik, hogy az uralkodása alatt hat feleséget „elfogyasztó" Henriket az apja, VII. Henrik király eredetileg papnak szánta, pedig a szebbik nem iránt beható érdeklődést tanúsító ifjú hercegtől semmi sem állt olyan távol, mint a cölibátus, illetve a szüzesség.

Decens úriembernek tűnne egy mai társasági összejövetelen Forrás: Rebecca Saladin

Aragóniai Katalintól született leányai közül I. Mária, illetve a későbbi I. Erzsébet is trónra került.

Utóbbi uralkodásához kapcsolódik az „aranykor" Anglia nagyhatalommá válása, és a későbbi brit gyarmatbirodalom megalapozása. Apjával ellentétben I. Erzsébet a „szűz királynő" sohasem ment férjhez, így 1603-ban bekövetkezett halálával kihalt a nagy múltú Tudor-ház is.

Így nézne ki Henrik lánya, a másik híres Tudor, I. Erzsébet napjainkban Forrás: Rebecca Saladin

Henrik fiatal korában kifejezetten jóképű és vonzó férfi volt.

Idősen vizenyő és köszvény kínozta az elhízott uralkodót, aki azonban még valamit megtartott a régi vonzerejéből. Ha most szmokingba bújva jelenne meg valamelyik elegáns farsangi bálon, mindenkinek tiszteletet parancsoló ám megnyerő úriembernek tűnhetne.

Egy igazi koronás macsó, aki még a takarítónők előtt is hódolt

A francia történelem legszínesebb egyénisége, a pompa iránti vonzalma miatt Napkirályként is emlegetett XIV. Lajos a Bourbon-dinasztia egyik legjelentősebb uralkodója. Elképesztő hosszú ideig, 1642 és 1715 között ült a trónon, és uralma Franciaország egyik nagy virágkorának számít.

A rendkívül ambiciózus Lajos mert nagyot álmodni;

hosszú uralkodását egyetlen célnak, a rivális nagyhatalom, a Habsburg-dinasztia háttérbe szorításának rendelte alá, hogy Franciaországot tegye meg Európa elsőszámú vezető nagyhatalmának.

XIV. Lajos francia király Forrás: Wikimedia Commons

E törekvésében ugyan nem sikerült mindent elérnie, de kétségtelen tény, hogy uralma alatt Franciaország erős és megkerülhetetlen európai nagyhatalommá vált. XIV. Lajosnak azonban a politikához képest

még ennél is sokkal nagyobb sikerei voltak a hölgyek körében.

A fiatalon rendkívül jóképű, igazi macsó tulajdonságokkal felvértezett király élt-halt a szebbik nemért, valósággal rajongott a hölgyekért.

Így nézne ki XIV. Lajos egy mai elegáns partin Forrás: Renbecca Saladin

Olyan sokra tartotta a női nemet, hogy amikor a Louvre-ban vagy később a versailles-i palotájában sétálva szembetalálkozott a személyzet valamelyik hölgytagjával,

még a takarítónők előtt is mélyen meghajlott, lekapva fejéről tollas kalapját, pár udvarias szóval bókolt nekik.

Ha a harmincas-negyvenes éveiben járó Lajos most toppanna be valamelyik bálba, a mediterrán macsó típust kedvelő hölgyek körében bizonyos, hogy ma is osztatlan sikereket aratna.