Rémisztő, szabadon vándorló fekete lyukat találtak

fekete lyuk
Bebizonyosodott, hogy nem csak elméletben léteznek a magányosan vándorló fekete lyukak ( a kép illusztráció)
Vágólapra másolva!
Az elmúlt két-három évtizedben rendkívül látványos fejlődés zajlott le az észlelő csillagászatban az egyre nagyobb felbontású műszerek, a légkörön kívüli megfigyelésekre szolgáló űrtávcsövek, és az új észlelési technikák elterjedésének köszönhetően. Ennek tudható be, hogy az univerzum egyik legnehezebben megfigyelhető objektumairól, a fekete lyukakról is ugrásszerűen megnövekedtek az ismereteink. A fekete lyukaknak eddig már több típusát sikerült azonosítani, de mindeddig csupán elméleti megfontolások léteztek a csillagközi térben szabadon „kóborló" fekete lyukakról.
Vágólapra másolva!

Furcsán kifényesedő csillagon akadt meg a kutatók szeme

A Cornell Egyetem és a baltimore-i Űrteleszkóp Tudományos Intézet asztrofizikusai, Kailash C. Sahu kutatócsoportja az idén január 31-én publikált tanulmányukban egy olyan 7,1 naptömegű fekete lyukról számoltak be,

amely a bizonyítékok szerint szabadon mozog a Tejútrendszerben.

A kutatók még 2011-ben az OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) és a MOA (Microlensing Observations in Astrophysichs) kutatási projekt során egy szokatlanul kifényesedő csillagra figyeltek fel a Tejútrendszer centrumában.

A Tejútrendszer központjának tágabb környezete. A látható fény tartományában rögzített nagy látószögű felvétel a Nyilas csillagkép ködökben gazdag vidékét ábrázolja a Tejútrendszer középpontjának irányában Forrás: ESO and Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin and S. Guisard

A mérési eredmények arra utaltak,

hogy a csillag kifényesedése egy közeli fekete lyuk gravitációs lencsehatására vezethető vissza.

Az úgynevezett gravitációs lencsehatás a térnek a nagy tömegű objektumok által okozott elhajlítására vezethető vissza. A szupernagy vagy szupersűrű tömegű csillagközi objektumok gravitációs ereje a közelükben egyenesen elhaladó fény terjedését meggörbíti, ami az optikai lencséhez hasonló hatást eredményez.

A gravitációs lencsehatást szemléltető grafika Forrás: NASA- Hubblesite.org

Mivel a fekete lyukak extrém erős gravitációval rendelkeznek, a tér begörbülése, illetve a gravitációs lencsehatás is jelentős általuk. A kutatók e felfedezés után a Hubble-űrtávcső segítségével további adatokat gyűjtöttek a rendellenesen kifényesedő csillagról és közvetlen kozmikus környezetéről, feltevésük alátámasztására. A hat évig tartó észleléssorozat igen nagy mennyiségű mérési adatot eredményezett.

A képsorozaton jól nyomon követhető a vándorló fekete lyuk okozta gravitációs lencsehatás, vagyis az érintett csillag szokatlan kifényesedése és pozíciójának apró elmozdulása Forrás: Cornell University

Az adatok kiértékelése bizonyossá tette, hogy a különös jelenséget nem más, mint egy közeli fekete lyuk okozhatja. (Egyéb eshetőségeket, például egy barna törpe lehetséges hatását is megvizsgálták, de végül csak a fekete lyuk maradt fenn a rostán.)

A Hubble-űrtávcső művészi illusztrációja. A Hubble segítségével hat éven át tanulmányozták a furcsán viselkedő csillagot Forrás: Science Photo Library

A pályaelemzések tanúsága szerint szabadon haladó fekete lyuk tömegét és sebességét is sikerült meghatározni; a különleges objektum 7,1 naptömegű, és hozzávetőleg 45 km/sec sebességgel halad a csillagközi térben. Ez az első bizonyítottan szabad mozgású fekete lyuk, amit megfigyeltek.

A téridő elfajult tartományai, amelyekből nincsen kiút

Az még egyelőre tisztázatlan, hogyan keletkezhetett a szokatlan, „kóborló" fekete lyuk. Noha elméletileg már korábban megjósolták az ehhez hasonló fekete lyukak létezését, de mindeddig nem sikerült konkrét bizonyítékot találni rájuk. A fekete lyukaknak, a „téridő elfajult tartományainak" létét egyébként Albert Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg először.

Albert Einstein alkotta meg az általános relativitáselméletet, illetve a téridő fogalmát Forrás:Popper Foto/Getty Images

Fekete lyuk akkor jön létre, amikor egy adott tömegű - a jelenlegi ismereteink szerint legalább 1,7- 2,8 naptömegű - csillag anyaga az élete végén, az úgynevezett gravitációs összeomlás hatására bekövetkező szupernóva-robbanás után, egy kritikus értéknél kisebb térfogatba tömörül össze. Ebben az állapotban az anyag összehúzódását okozó gravitációs erő minden más anyagi erőnél nagyobbá válik, és egyetlen ponttá sűrűsödik össze.

Szupernóva-robbanás művészi ábrája. A gigantikus robbanás eredményeként fekete lyukak is keletkezhetnek az összeomló csillagmagból Forrás: Afp

Ebben a pontban, az ún. gravitációs szingularitásban

bizonyos fizikai mennyiségek, mint például a sűrűség vagy a téridőgörbület végtelenné válnak.

A szingularitást körülvevő térrészben a gravitáció olyan erős, hogy onnan sem a fény, sem pedig más anyag nem tud kiszabadulni, a fekete lyuk elnevezés is erre utal. Ugyanakkor a „lyuk" alatt nem valamiféle hagyományos értelemben vett lyukat, hanem a kozmikus térnek egy olyan pontját kell érteni, ami mindent elnyel, és semmit sem enged ki.

Egy fekete lyuk illusztrációja. A fekete lyuk a kozmikus tér olyan területe, ami mindent elnyel, és semmit sem enged ki Forrás: Afp

Ez alól egyetlen potenciális, elméletileg megjósolt, de megfigyelésekkel eddig még alá nem támasztott kivétel a Hawking-sugárzás, ami egy olyan speciális feketetest-sugárzás, amely a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében jöhet létre, kvantummechanikai hatások miatt.

Bebizonyosodott, hogy nem csak elméletben léteznek a magányosan vándorló fekete lyukak (a kép illusztráció) Forrás: Wikimedia Commons/NASA-ESA

A vándorló fekete lyukak létezésére vonatkozó korábbi elméleti feltételezések abból indultak ki, hogy a szupernóva-robbanáskor felszabaduló hatalmas energia

bizonyos esetekben szabályosan kilöki a csillagközi térbe a fekete lyukká összeomló csillagmagot,

amely így eltávolodik eredeti keletkezési helyétől, és szabadon tovasodródik a kozmikus térben.

A vándorló fekete lyukak, mint kozmikus útonállók

A fekete lyukak azonosítása azonban korántsem egyszerű feladat, mert a megfigyelésük komoly nehézségekbe ütközik. Az optikai tartományban láthatatlan és az óriási tömegük ellenére viszonylag kis méretű objektumokat elsősorban közvetett módon, a csillagokra gyakorolt hatásuk alapján lehet azonosítani. Ebben játszik fontos szerepet a gravitációs lencsehatás.

Összeolvadó fekete lyukak művészi ábrája Forrás: NASA/Caltech/R. Hurt (IPAC)

Ha egy csillag közelébe kerül a vándorló fekete lyuk, az erős gravitáció meghajlítja, meggörbíti a csillag fényét, ami optikailag az égitest kifényesedésével jár együtt, a csillag pozíciója pedig enyhén megváltozik.

Miután a fekete lyuk eltávolodott a csillagtól, a csillagnak helyreáll az eredeti fényessége és a pozíciója is. Csaknem egy évtizedig tartó szívó kutatás eredményeként a Cornell Egyetem és a baltimore-i Űrteleszkóp Tudományos Intézet asztrofizikusainak sikerült végre meggyőző bizonyítékot találniuk a kóborló fekete lyukak létezésére.

A fekete lyuk eseményhorizontján túli események már nincsenek semmilyen hatással a megfigyelőre Forrás: Wikimedia Commons/XMM-Newton, ESA, NASA

A szakemberek feltételezése szerint a Tejútrendszerben relatíve sok szabadon vándorló fekete lyuk létezhet.

De vajon mi történik akkor, ha egy ilyen, a galaxisban magányosan kóborló „gravitációs szörny" túlságosan is megközelít egy csillagot?

A válasz abban rejlik, hogy milyen közel kerül a csillag a fekete lyuk eseményhorizontjához. Az eseményhorizont általános értelemben olyan téridő határfelület, amelyen túli események már nincsenek semmilyen hatással a megfigyelőre.

Az első, fekete lyukról készített fotó az eseményhorizontnál felforrósodott anyaghalmazt, az akkréciós lemezt, valamint a fekete lyuk árnyékát mutatja Forrás: EHT Collaboration

A fekete lyukak esetében ez azt jelenti, hogy az eseményhorizont mögé került fénysugarak vagy anyag soha többé nem tudnak onnan kiszabadulni, mert az elméleti szökési sebesség itt már meghaladná a fény sebességét, amit viszont kizár a speciális relativitáselmélet.

Művészi ábra arról, amint egy csillagot beszippant a fekete lyuk Forrás: ESO/M. Kornmesser

Visszatérve az alapkérdéshez, ha a csillag súrolja az eseményhorizontot, akkor végérvényesen a fekete lyuk foglyává válik, amely elkezdi magába szippantani a csillag anyagát, amely spirálozva és egyre nagyobb sebességgel esik bele a szingularitásba. Hogy létezhetnek-e a vándorló fekete lyukak között ilyen kozmikus útonállók, arra még nincsen egyelőre egzakt válasz.

Források:

Kailash C. Sahu, Jay Anderson, Stefano Casertano and others: An Isolated Stellar-Mass Black Hole Detected Through Astrometric Microlensing, Cornell University, 31. 01. 2022.,

Griffiths, Jerry B.: Exact Space-Times in Einstein's General Relativity, Cambridge Core, 2009. 10. DOI:10.1017/cbo9780511635397,

Hawking, S. W.: The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge Core, 1973. 5. DOI:10.1017/cbo9780511524646.