Így fog elpusztulni a Föld a pokoli forróságtól

Föld pusztulása
A Nap élteti a Földet, de a távoli jövőben a központi csillag lesz a kék bolygó végzete is
Vágólapra másolva!
Az általánosan elfogadott csillagfejlődési modell szerint a Naphoz hasonló tömegű csillagok miután felélték a nukleáris fűtőanyaguk bázisát jelentő hidrogénkészletüket, az életük alkonyán vörös óriássá alakulnak, és jelentős térfogatnövekedésen esnek át. Ez a komoly változás éltető központi csillagunkat, a Napot is kikerülhetetlenül eléri. A térfogatnövekedés miatt a Nap forró légköre elnyelheti a Földet, de az élet már jóval ezt megelőzően el fog tűnni a kék bolygóról.
Vágólapra másolva!

A naplégkör megállíthatatlanul elkezd majd a Föld felé nyomulni

Központi csillagunk, a Nap, egy olyan G2V színképosztályba sorolt csillag, amely jelenleg a tízmilliárd éves fősorozatbeli életének pont a felénél jár. Anyagának legnagyobb részét, 73,5%-át a hidrogén alkotja,

ami a Nap magjában zajló termonukleáris fúzió során héliummá alakul.

A fősorozatbeli állapot azt jelenti, hogy a Nap a belsejében zajló hidrogénfúzió miatt jelenleg stabil egyensúlyi állapotban van.

A Nap, egy G2V színképosztályba sorolt fősorozatbeli csillag Forrás: Spaceweather.com

Ez az állapot azonban nem tart örökké: a hidrogén mennyiségének lecsökkenése miatt a távoli jövőben meg fog bomlani a gáznyomás és a gravitáció évmilliárdos egyensúlya, a nyomás lecsökken, és a Nap elkezd összehúzódni. A gravitációs összehúzódás miatt a magban viszont ismét növekedni kezd a nyomás és a hőmérséklet, ami miatt beindul a hélium magfúziója. (A fúzió során a hélium szénné alakul.)

A Nap jelenleg életciklusának a felénél jár Forrás: Science Photo Library/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Mark Garlick/Science Photo Libra

A felszabaduló energia, ami mintegy 100 milliárd fokra hevíti a magot, a nyomást is megnöveli és felfújja a Napot: így alakul ki a távoli jövőben a vörös óriás állapot. A vörös óriássá válás során a felfúvódás miatt a Nap felszíne jelentősen megnövekszik, ezért a magban termelődő termonukleáris energia sokkal nagyobb felületen fog szétoszlani, vagyis a napfelszín hőmérséklete alacsonyabb lesz a jelenlegi 5780 Kelvin foknál, ezért a fénye is gyengébbé, vöröses színűvé válik.

Életük alkonyán - bizonyos tömeghatár felett - a csillagok felfúvódva vörös óriássá alakulnak át Forrás: Sky Notes

A vörös óriássá válással a Nap kikerül a csillagfejlődés fősorozatbeli ágából. Miután elégette az összes termonukleáris tüzelőanyagát, leáll a belsejében a magfúzió, megszűnik a sugárnyomás, és a Nap megmaradt anyaga a gravitációs összeomlás miatt

egy nagyjából Föld méretű szupersűrű fehér törpévé fog összezsugorodni,

befejezve ezzel hosszúra nyúlt életét.

Tudományos igényű művészi fantáziarajz a fehér törpévé zsugorodott Napról Forrás: Adam Makrenko, W.M. Keck Observatory

De vajon mi lesz a Földdel, mi fog történni a szülőbolygónkkal, miután a Nap vörös óriássá kezd válni?

Bizonyosnak látszik, hogy a Nap elpusztítja a Földet

Több modellszámítás is létezik a Nap felfúvódásának méretére. Az egyszerűbb becslések szerint a naplégkör egészen a Mars jelenlegi pályájáig fog kiterjedni, vagyis elnyeli a Földet. A helyzet azonban mégsem annyira egyszerű, mint amilyennek látszik.

A grafika azt szemlélteti, hogy a Nap mérete, miután vörös óriássá alakul, egészen a Marsig fog kiterjedni Forrás: ESA

Mivel a Nap a vörös óriás állapotot hozzávetőleg 7 milliárd év múlva fogja elérni, a napszél, vagyis a Napból történt folyamatos anyagkiáramlás miatt addigra jelentős tömegveszteséget szenved el. Amikor a Nap térfogata elkezd növekedni, az anyagkiáramlás intenzitása is erősebbé válik.

Az erős napszél hatására viszont a bolygók elveszítik a pályastabilitásukat,

és ezek az égitestek, így a Föld is spirális pályán elkezdenek távolodni a felvúvódó Naptól.

A napszél a Napból felszabaduló töltött részecskék állandó áramlása Forrás: https://www.science.org/content/article/earth-s-magnetic-field-helped-life-evolve

A Naphoz viszonylag közeli Föld esetében tehát az a kérdés, hogy vajon a felfúvódás, vagy pedig a távolodás sebessége lesz-e gyorsabb, azaz elkerülheti-e a Föld, hogy „felfalja" a Nap?

Két asztrofizikus, K. Schröder, az University of Sussex (Nagy Britannia), valamint R. Smith, az Universidad de Guanajuato (Mexikó) kutatói alapos modellszámítást végeztek a Nap életének végső szakaszára vonatkozóan. Számításaik szerint, amikor 7,56 milliárd év múva a Nap eléri a vörös óriás állapotot, a jelenlegi tömegének mintegy 67 százalékát fogja elveszíteni, miközben a mostanihoz képest 256-szorosára növekszik a mérete.

Művészi fantáziakép a vörös óriássá felfúvódott Napról, és a napközelség miatt izzani kezdő Földről Forrás: Phys.org

A számítások azt mutatják, hogy a felfúvódás első szakasza meglepően gyorsan, alig öt millió év alatt lezajlik, és ebben a fázisban a Nap elnyeli a hozzá legközelebb keringő belső bolygót, a Merkúrt. Szemléltetésképpen; a Merkúr Naptól való legkisebb távolsága 46 millió kilométer, legnagyobb távolsága pedig megközelítően 70 millió kilométer.

A Vénusz űrszonda felvételen. A sűrű légkör miatt nem látszanak a felszíni alakzatok, csak a felhősávok. A Vénuszt is el fogja nyelni a vörös óriássá növekedő Nap Forrás: ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Caltech

Az ezt követő 130 millió év alatt tovább folytatódik a Nap tágulása,

aminek a Vénusz bolygó válik második áldozatául.

A felvúvódási modell szerint a Nap tágulása gyorsabb lesz mint a Föld távlodási sebessége, ezért a szülőbolygónk sem kerülheti el a végzetét.

Egy sivár és kihalt bolygót fog mindörökre elnyelni a Nap

Noha a Föld megsemmisülése csak jóval több mint 7 milliárd év múlva várható, a kék bolygó ennél már sokkal hamarabb kietelen és élhetetlen forró pusztasággá válik.

Művészi fantáziarajz a Föld forró katlanná vált felszínéről, és a hatalmasra duzzadt Napról Forrás: Pixels

A Föld jelenleg a Nap lakhatósági zónájának a legideálisabb helyén, a zóna közepén kering az anyacsillaga körül. (A lakhatósági zóna azt a térrészt jelöli ki egy csillag körül, ahol a környezeti feltételek, a hőmérséklet és az atmoszférikus nyomás potenciálisan alkalmasak az élet kialakulásához és fennmaradásához, illetve a víz tartósan folyékony halmazállapotban való megmaradásához.)

Még jóval azt megelőzően, hogy a Nap vörös óriássá válna, a központi csillag megnövekedett felszíni hőmérséklete miatt az óceánok elpárolognak, és száraz kietlen hellyé fog válni a "kék bolygó" ( az ábra művészi illusztráció) Forrás: Afp

A számítások azt mutatják, hogy a Nap még jóval a vörös óriássá válása előtt, a fősorozatbeli léte alatt fogja elérni a legmagasabb felszíni hőmérsékletét. Schröder és Smith arra az eredményre jutottak, hogy egymilliárd év múlva a Nap felszíni hőmérséklete 5820 Kelvin fokra emelkedik. Ez első ránézésre nem tűnik túl soknak, mivel „csak" 50 K-el magasabb a jelenlegi értéknél, csakhogy ez azt jelenti, hogy a Nap energiakibocsátása kereken 26 %-kal fogja meghaladni jelenlegi energiakibocsátási szintjét. Ez pedig rendkívül jelentős hőmérsékletemelkedést okoz majd a Földön.

A felfúvódó Nap elviselhetetlen, pokoli forróságot okoz majd a Földön Forrás: Pixels

A világtenger és az összes felszíni víz elpárolog,

a Föld pedig gyakorlatilag ismét ugyanolyan olvadt állapotba fog kerülni, mint kialakulásának kezdetén. Amikorra a Nap eléri a vörös óriás állapotát, a Föld már 1,5 Csillagászati Egység (CSE) távolságra lesz tőle, az előzőekben vázolt folyamat eredményeként. (Egy CSE egyenlő a Nap-Föld közepes távolsággal, ami 149,9 millió kilométer.) A számítások arra utalnak, ez a távolság sem lesz elegendő ahhoz, hogy a Föld megmenküljön a Nap halálos szorításából.

A Föld a napba zuhanva fog végleg megsemmisülni ( művészi illusztráció) Forrás: Astro-Junkies

Amikor felfúvódó Nap külső légköre eléri a Földet, a csillag sűrűbb atmoszférikus gázába került bolygó kifelé tartó spirálozó mozgása az impulzusnyomaték-vesztés miatt irányt változtat, és a Nap irányába fordul. Ez a halálos, befelé tartó spirálozó mozgás hozza el a Föld végzetét, és anyabolygónk végső pusztulását. Élet ekkor már legalább hatmilliárd éve nem lesz a Földön; egy teljesen halott bolygót fog örökre elnyelni a Nap.