Egyre népszerűbb a pszichológia képzés, hatalmas lehet az idei jelentkezők száma

Agy és tudat kapcsolata
Agy és tudat kapcsolata
Fotó: Kateryna Kon
Vágólapra másolva!
Mivel foglalkozik a gyakorlatban egy pszichológia szakon végzett a gyakorlatban? Mekkora a várható bruttó átlagbére? És mi a különbség két egyetem azonos képzése között? Mutatjuk a válaszokat!
Vágólapra másolva!

Hallgatókat kérdeztünk a 2024-es Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon arról, mire számíthat a gyakorlatban, aki erre a szakra jelentkezik. Ugyanis az elmúlt évek első helyes jelentkezési statisztikái alapján a pszichológia szak egyike a legnépszerűbb képzéseknek. Az összes jelentkező ezen a szakon a korábbi években:

 • 2021-ben az összes jelentkező 5 854 
 • 2022-ben az összes jelentkező 5 747 
 • 2023-ban az összes jelentkező 7 174 

A 15 legnépszerűbb alapszak (zárójelben a jelentkezők száma):

1. gazdálkodási és menedzsment (14 375 jelentkező)
2. kereskedelem és marketing (9 802 jelentkező)
3. pszichológia (7 174 jelentkező)
4. ápolás és betegellátás (7 153 jelentkező)
5. mérnökinformatikus (6 666 jelentkező)
6. jogász (5 641 jelentkező)
7. pénzügy és számvitel (5 441 jelentkező)
8. kommunikáció- és médiatudomány (5 387 jelentkező)
9. nemzetközi gazdálkodás (5 146 jelentkező)
10. programtervező informatikus (4 918 jelentkező)
11. gépészmérnök (4 907 jelentkező)
12. óvodapedagógus (4 667 jelentkező)
13. gazdaságinformatikus (4 620 jelentkező)
14. gyógypedagógus (4 502 jelentkező)
15. turizmus-vendéglátás (4 287 jelentkező)

Mit ad a képzés a végzett hallgatóknak?

A hallgatók az alapszak elvégzése után csupán viselkedéselemző szakképzettséget szereznek, ezzel a képzettségi szinttel ellátható feladatkör lényegében a pszichológus-asszisztensi munkakörnek felel meg. Ahhoz, hogy valóban pszichológus váljon valakiből, el kell végeznie a mesterszakot is. Ezt követően válhat valakiből klinikai pszichológus, pszichoanalitikus, családterapeuta, gyermekpszichológus vagy éppen sportpszichológus.

A leggyakrabban betöltött munkakörök, amelyeket ezzel az alapvégzettséggel (tehát a viselkedéselemző szakképzettség birtokában) elláthatsz: szociális munkás és tanácsadó, személyzeti és pályaválasztási szakértő, humánpolitikai adminisztrátor, magasan képzett ügyintéző, irodai adminisztrátor. De a hallgatók igen magas százaléka tanul tovább mesterszakon, mert sokan pszichológusként szeretnének végül elhelyezkedni.

Továbbá még olyan munkaköröket is betölthetsz, mint pszichológiai tanácsadó, iskolapszichológus, karriertanácsadó, HR-munkatárs vagy rekrutációs szakértő, kommunikációs munkatárs. A listát hosszan lehetne folytatni, hiszen nagyon sokrétű a bölcsészkaron végzettek álláslehetősége.
Mit tud egy pszichológia szakon végzett hallgató?

 • Ismeri a társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűd-szerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás) legfontosabb szakkifejezéseit és jelenségeit, az európai identitás alakulásának alapvető szövegeit, kontextusait.
 • Jártas a pszichológia jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajaiban és azok szabályrendszerében.
 • Átlátja a szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a pszichológia fő jellemző kutatási kérdéseinek elemző és értelmezési területein.

Felsőoktatási felvételi 2024

A felvételizőknek február 15-ig kell dönteniük arról, hogy melyik felsőoktatási intézményben, milyen szakon szeretnének továbbtanulni. A decemberben megjelent online felvételi tájékoztató január végéig frissülhet, így a képzési kínálat több szakkal egészülhet ki. A jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükséges dokumentumokat az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni, a jelentkezési határidőt követően a hiánypótlásra, a jelentkezési helyek sorrendjének egyszeri módosítására vagy a jelentkezés visszavonására július 10-ig lesz lehetőség. Minden felvételizőnek rendelkeznie kell ügyfélkapus hozzáféréssel, ugyanis ezen keresztül lehet jelentkezni és hitelesíteni a jelentkezést. Az eljárás során összesen hat szakot lehet megjelölni, ebből hármat ingyenesen. Ugyanazon szak állami és önköltséges formájának megjelölése egy jelentkezésnek számít. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hozzák majd nyilvánosságra. A feltöltendő dokumentumokról, valamint a határidőkről ide kattintva lehet bővebben tájékozódni.

Mivel foglalkozik egy viselkedéselemző a mindennapokban? 

 • Értelmez pszichológiai jelenségeket, és ismeri a pszichológia tudományának történelmi beágyazottságát.
 • Ok-okozati összefüggések meglátására, logikus gondolkodásra képes, az összefoglaló elemzések elkészítését végzi.
 • Hatékonyan felismeri az emberi viselkedés differenciáit.
 • Képes szakember irányítása mellett egyszerűbb tesztek felvételére és kiértékelésére.
 • A különböző szakspecifikus területeken prezentációt tud tartani.

Mekkora kezdőbérre számíthat, aki a szakon végez?

A szakon a 2020/21-es tanévben abszolutóriumot szerzettek bruttó átlagjövedelme 375 675.- Forint volt, a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 2023-mas kutatása alapján. Körükben at átlagos elhelyezkedési idő 2,09 hónap volt.

Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) pszichológia szak
Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) pszichológia szak
Fotó: felvi.hu / felvi.hu