A Szovjetunió megtámadása volt Hitler bukásának kezdete

Forrás: Bundesarchiv
1/35
A német haderő "öklét\" a gépesített és páncélosalakulatok alkottákForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
2/35
Hitler és Franz Halder vezérezredes, a német szárazföldi haderő (Oberkommando des Heeres) vezérkari főnöke, a Barbarossa-hadművelet tervezése közbenForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
3/35
Ritter von Leeb vezértábornagy, a Leningrád felé támadó Észak Hadseregcsoport parancsnokaForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
4/35
Német páncélosegység felvonulás közben az orosz sztyeppén, 1941 júniusának végénForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
5/35
Fedor von Bock vezértábornagy, a Moszkva irányába előretörő Közép Hadseregcsoport parancsnokaForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
6/35
Gépesített Waffen-SS alakulat előrenyomulás közben, 1941 nyaránForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.
7/35
Gerd von Rundstedt vezértábornagy, a Kijev és a Krím felé törő Dél Hadseregcsoport parancsnokaForrás: Bundesarchiv/O.Ang.
Forrás: Bundesarchiv
8/35
Panzer IV német közepes harckocsi. A német páncéloshadosztályok 1941 nyarán súlyos vereséget mértek a számbeli fölényben lévő, ám rosszul kiképzett és zömében gyengébb technikával rendelkező szovjet harckocsi egységekreForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
9/35
A Barbarossa-hadművelet során foglyul ejtett szovjet katonaForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
10/35
Hitler Walther von Brauchitsch vezértábornagy, a Wehrmacht főparancsnoka társaságában. Hitler úgy gondolta, hogy két-három hónap elég lesz a Szovjetunió eltiprására.Forrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
11/35
Egy szovjet T-26 típusú harckocsi legénysége megadja magátForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
12/35
A német légierő, a Luftwaffe a támadás napján a szovjet légierő több mint a harmadát megsemmisítetteForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
13/35
A világtörténelem legnagyobb katlancsatáiban százezer számra estek fogságba a szovjet katonákForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
14/35
Német Junkers Ju-87 Stuka zuhanóbombázók az orosz róna felett. A német csapatok sikere a gyalogos illetve motorizált egységek, valamint a páncélosok és a légierő hatékony együttműködésén alapultForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
15/35
A Közép Hadseregcsoport legsikeresebb páncélos parancsnoka, Heinz Guderian vezérezredes páncélos csoportjával előretörve messze megelőzte a gyalogos alakulatokat, és már augusztus elején Moszkva közelébe értForrás: Bundesarchiv
Forrás: Ria/Novosti
16/35
A hatalmas veszteségek miatt Sztálin parancsára ötmillió embert mozgósítottak 1941 nyaránForrás: Ria/Novosti
Forrás: Bundesarchiv
17/35
Kilőtt KV-1 szovjet nehézharckocsi. 1941 nyarán még csak kis számban állt a Vörös Hadsereg rendelkezésére a 2. világháború egyik legkorszerűbb tankja, a T-34 harckocsiForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
18/35
A Wehrmacht alakulatai augusztus elejére Leningrád illetve Moszkva közelébe jutottakForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
19/35
Szinte mindenki úgy vélte, hogy a Vörös Hadsereg képtelen lesz feltápászkodni az őt 1941 nyarán ért hatalmas csapásokból, és a szovjet rendszer össze fog omlaniForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
20/35
Pihenő SS-katonák. Az alaposan kiképzett, és az átlagnál jobban felszerelt Waffen-SS egységek számított a német haderő elit alakulatainakForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
21/35
Pihenőben lévő Waffen-SS motorizált alegység, a harcok szünetébenForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
22/35
Nyár végén már kezdtek mutatkozni a kifáradás jelei. Az irdatlan por és a hőség jelentősen leamortizálta a nem az oroszországi viszonyokhoz tervezett német haditechnikátForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
23/35
A borzalmas veszteségekkel nem törődő szívós és kemény szovjet ellenállás megdöbbentette a németeket, nem erre számítottakForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
24/35
A Barbarossa-hadműveletnek az volt az egyik legnagyobb hibája, hogy nem volt egy olyan legfőbb hadászati cél, aminek az egyéb célok alá lettek volna rendelve. Hitler pedig gyakran változtatta a prioritásokat, ami az év végére súlyosan megbosszulta magátForrás: Bundesarchiv
Forrás: Ria/Novosti
25/35
1941 nyarán Sztálin ugyanazt a hibát követte el, amit Hitler Sztálingrád után, nem engedte egyetlen talpalatnyi hely feladását még a bekerítésben lévő csapatok számára sem. A szovjet diktátor ezzel kapcsolatos parancsa is hozzájárult 1941 nyarának rettenetes veszteségeihezForrás: Ria/Novosti
Forrás: Bundesarchiv
26/35
Minél mélyebbre nyomultak a német csapatok az ország belsejébe, annál nagyobb gondokat kezdett okozni az utánpótlásForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
27/35
Nyár végére a német csapatok jelentős része már alaposan leharcolta magát, és egyre fenyegetőbbé vált az esőzésekkel terhes ősz, valamint a korán érkező kemény orosz tél rémeForrás: Bundesarchiv
Forrás: Ria/Novosti
28/35
Vonuló szovjet alakulat. Az oroszok képesek voltak pótolni hatalmas veszteségeiketForrás: Ria/Novosti
Forrás: Bundesarchiv
29/35
Német fogságba esett szovjet katonák. Az 1941-es hadjáratban a Wehrmacht alakulatait is súlyos ember és technikai veszteség érteForrás: Bundesarchiv
Forrás: Bundesarchiv
30/35
Már szeptember végén beköszöntött a hírhedt "raszputyica\" az utakat járhatatlan sártengerré változtató esőzések idejeForrás: Bundesarchiv
Forrás: Ria/Novosti
31/35
Harckocsiárkokat ásnak moszkvai polgárok, a szovjet főváros felé közeledő német hadoszlopok feltartóztatására, 1941 őszénForrás: Ria/Novosti
Forrás: Ria/Novosti
32/35
Légvédelmi löveg egy moszkvai parkban, 1941 őszénForrás: Ria/Novosti
Forrás: Bundesarchiv
33/35
Hitler álma 1941 decemberében foszlott semmivé, Moszkva alattForrás: Bundesarchiv
Forrás: Ria/Novosti
34/35
Georgij K. Zsukov tábornok parancsnoksága alatt a Vörös Hadsereg Szibériából átvezényelt pihent alakulatainak segítségével december elején megsemmisítő ellentámadást indított a Moszkva alá ért, teljesen leharcolt, és a kemény fagytól gyötört német egységek ellenForrás: Ria/Novosti
Forrás: Bundesarchiv
35/35
A Barbarossa-hadművelet nem érte el egyetlen hadászati célját sem, 1941 decembere után a náci Németország olyan lejtőre került, amelyen már nem tudott többé megkapaszkodniForrás: Bundesarchiv