Enyh�n er�s�d�tt a forint

A forint p�nteken d�lut�n f�l n�gykor 8,64 sz�zal�kon �llt a s�v er�s oldal�n a bankk�zi piacon, 10 b�zisponttal er�sebben a cs�t�rt�ki helyzet�n�l. Az �llampap�rok m�sodpiac�n is csendes keresked�sr�l �s cs�kken� hozamszintr�l sz�moltak be a keresked�k.

Az eur�t d�lut�n 257,90/258,00 forinton jegyezt�k, szemben az el�z� napi 258,20/30 forintos �rfolyammal. A keresked�k alacsony forgalm�, viszonylag nyugodt �zletmenetr�l sz�moltak be, el�lni l�tszik a jegybanki kamatemel�s�hez f�z�d� spekul�ci�.

A forint 8,34-8,73 sz�zal�kos viszonylag sz�k s�vban ingadozott, az eur�val 257,70-259,10 forint k�z�tt kereskedtek. A doll�r k�vetve a nemzetk�zi p�nzpiaci tendenci�kat, Budapesten is gyeng�lt. A d�lut�n jegyzett 219,50/65 forintos �rfolyam csaknem egyforintos gyeng�l�s a cs�t�rt�ki 220,40/50 forintos jegyz�shez k�pest.

A forintpiacon az overnight kamatok l�nyeg�ben nem v�ltoztak, a viszonylag kev�s �zlet 8,90-9,10 sz�zal�kos kamatra sz�letett. A hosszabb lej�ratokon 10-15 b�zisponttal indultak lefel� a kamatok. Az �llampap�rok m�sodpiac�n is csendes keresked�sr�l �s cs�kken� hozamszintr�l sz�moltak be a dealerek. A h�rom�ves �llamk�tv�ny hozama a cs�t�rt�ki 9,75 sz�zal�kr�l 9,60 sz�zal�kra, a t�z�ves� pedig 7,70 sz�zal�kra apadt az el�z� napi 7,80 sz�zal�kkal szemben.

A piacon a hozamszintek tov�bbi m�rs�kelt cs�kken�s�re sz�m�tanak, �s v�rakoz�ssal tekintenek az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont h�tf�i megbesz�l�s�re, ahol a j�v� �vi terveir�l t�j�koztatja az els�dleges �llampap�r-forgalmaz�kat. H�tf�n esed�kes a Monet�ris Tan�cs soros �l�se, ahol k�zz� teszik a jegybank leg�jabb infl�ci�s jelent�s�t is.