A v�rtnak megfelel� amerikai kamatemel�s

2005.12.14. 7:56

Az amerikai sz�vets�gi tartal�kbankrendszer (Fed) ny�ltpiaci bizotts�ga (FOMC) kedden negyed sz�zal�kponttal��4,25 sz�zal�kra emelte ir�nyad� c�lkamat�t. A d�nt�s megfelelt a piaci v�rakoz�snak.

A kedden v�get �rt FOMC-�rtekezlet el�tt k�zvetlen�l az elemz�k t�bbs�ge �gy v�lte, hogy ebben a ciklusban m�r csak k�t, egyenk�nt szint�n negyed sz�zal�kpontos emel�s v�rhat� janu�r 30-�n �s m�rcius 28-�n. Ezzel a monet�ris szigor�t�s egyel�re befejez�dhet, vannak azonban bor�l�t�bb forgat�k�nyvek is.

Az eur�pai Fitch Ratings hitelmin�s�t� szerint p�ld�ul, a Fed szigor�t� ciklusa 5 sz�zal�k k�r�l tet�zik j�v�re. A JP Morgan bankcsoport londoni irod�ja kiss� kor�bbi el�rejelz�s�ben 6 sz�zal�kos szinten val�sz�n�s�tette a Fed szigor�t� ciklus�nak tet�z�s�t 2007-re.

A FED keddi bejelent�se szerint egy�bk�nt, ink�bb azok �llnak k�zelebb az igazs�ghoz, akik a szigor�t�s v�g�t j�solj�k. Az amerikai jegybankn�l ugyanis, j�v�re vonatkoz�an azt mondt�k: tov�bbi fokozatos szigor�t�sra lehet sz�ks�g, de hi�nyzott a kor�bbi emel�sek alkalm�val szok�sos meg�llap�t�s arr�l, hogy a kamatszint �szt�nzi a gazdas�gi n�veked�st.

Az enyh�l�s�re utalt kedden az a meg�llap�t�s is, hogy a magas energia�rak �s a hurrik�nok okozta k�rok ellen�re, a maginfl�ci� viszonylag alacsony maradt az elm�lt h�napokban, �s a hosszabb t�v� infl�ci�s v�rakoz�sok ugyancsak korl�tozottak.

A d�nt�s el�tt az eur� 1,1926 doll�r volt Londonban, 0,0024 doll�rral olcs�bb a h�tf�in�l, a d�nt�s ut�n 1,1980 doll�r, 0,0030 doll�rral dr�g�bb a h�tf� k�s�in�l, jel��l annak, hogy a piacon er�s�d�tt a v�rakoz�s: a Fed szigor�t� ciklusa hamarosan v�get �rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK