V�rakoz�son fel�li profit a Richtern�l

2006.05.05. 8:14

A Richer Gedeon Nyrt. az �v els� h�rom h�napj�ban 14,833 milli�rd forint m�rleg szerinti eredm�nyt �rt el, 72,3 sz�zal�kkal t�bbet, mint egy �vvel kor�bban. A profit j�csk�n meghaladja az elemz�i v�rakoz�sokat is. A Richter 7,2 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel a harmadik legnagyobb szerepl� a magyar piacon.

A gy�gyszeripari t�rsas�g p�nteken k�zz�tett, a nemzetk�zi p�nz�gyi szab�lyok (IFRS) alapj�n k�sz�lt konszolid�lt gyorsjelent�s�ben 52,819 milli�rd forint �sszes �rbev�telr�l adott sz�mot, ami az el�z� �vhez k�pest 39,8 sz�zal�kos n�veked�s. Elemz�k konszenzusa 10,833 milli�rd forint m�rleg szerinti els� negyed�vi profitot prognosztiz�lt. A profit n�veked�s�hez a t�rsas�g �rt�kel�se szerint els�sorban a k�lf�ldi piacokon el�rt �rbev�tel �s nyeres�g n�veked�se j�tszott szerepet. A magasabb marketing �s K+F k�lts�geket teljesen ellent�telezte az exportbev�tel n�veked�se.

Nem konszolid�ltan a Richter Gedeon Nyrt. ad�zott nyeres�ge 67,3 sz�zal�kos �ves n�veked�ssel el�rte a 14,034 milli�rd forintot. A nem konszolid�lt �rbev�tel 40,9 sz�zal�kkal 43,696 milli�rd forintra n�tt. A nem konszolid�lt belf�ldi elad�sok 7,3 sz�zal�kkal cs�kkentek. A cs�kken�s els�sorban az el�z� negyed�vi er�teljesebb k�szletez�snek �s a szok�sos influenzaj�rv�ny elmarad�s�nak tudhat� be.

Nem konszolid�ltan a gy�gyszergy�r exportja 61,6 sz�zal�kos �ves n�veked�ssel 35,059 milli�rd forint, doll�rban 42,9 sz�zal�kos emelked�ssel 165,9 milli� doll�r volt. A kivitel k�zel fele, 80,4 milli� doll�r a F�K orsz�gokba ir�nyult.�Az oroszorsz�gi sz�ll�t�sok �rt�ke meghaladta a 64,6 milli� doll�rt, ami 54,8 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel kor�bban. A F�K t�bbi orsz�g�ban a 8,6 milli� doll�ros �rbev�tel 49,2 sz�zal�kos �ves b�v�l�snek felel meg.

Az Eur�pai Uni�ban - a magyar piacok n�lk�l - a c�g 38 milli� eur�s �rbev�telt �rt el. Az uni�s elad�sok 63 sz�zal�ka, 24 milli� eur� az �jonnan csatlakozott �llamokban t�rt�nt elad�sokb�l sz�rmazott. Az Egyes�lt �llamokban az el�z� id�szak folyamatos cs�kken�s�t k�vet�en 39,2 sz�zal�kkal 17,4 milli� doll�rra emelkedtek a bev�telek, ez azonban�f�leg a sz�ll�t�sok kedvez� �temez�s�nek k�sz�nhet�. A t�bbi orsz�g piacain az �v els� h�rom h�napj�ban 22,4 milli� doll�r �rt�k� Richter-term�k kelt el, ami �ves �sszehasonl�t�sban 53,4 sz�zal�kos n�veked�snek felel meg.

A Richter r�szv�nyei a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak, a cs�t�rt�ki keresked�st 46.440 forinton z�rt�k. Az elm�lt egy �vben a pap�rok legmagasabb �rfolyama 47.200 forint, a legalacsonyabb 24.055 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK