T�mogatott v�llalati hitelek az Erst�n�l

2006.09.07. 11:08

Kedvezm�nyes kamatoz�s�, alacsony saj�t er�t k�v�n� hitellel jelenik meg a piacon az Erste Bank a mikro-, kis- �s k�z�pv�llalatok sz�m�ra. A hitel futamideje a megszokottn�l l�nyegesen hosszabb �s a finansz�roz�s maximum m�rt�ke el�rheti a beruh�z�si kiad�sok 80 sz�zal�k�t is.

Kedvezm�nyes kamatoz�s� beruh�z�si hitelt k�n�l mikro-, kis- �s k�z�pv�llalatok sz�m�ra az Erste Bank Hungary Nyrt., melyet a frankfurti sz�khely� Kreditanstalt f�r Wiederaufbau (KfW) refinansz�roz. A magyar bankok k�z�l els�k�nt, imm�r a m�sodik 20 milli� eur�s keretszerz�d�st �rt�k al� a mai napon a KfW k�pvisel�ivel.

Az Erste Bank megl�v� �s �j �gyfelei sz�m�ra szeptember k�zep�t�l �rhet� el a konstrukci� - Uni� Plusz Beruh�z�si Hitel n�ven -, mely kedvez� kamatoz�s�, hossz� futamidej� �s magas finansz�roz�si h�nyadot tesz lehet�v�.

Bicz� Anik�, a p�nzint�zet kis- �s k�z�pv�llalati �zlet�g�nak igazgat�ja elmondta: az Erste Bank 2003 ut�n imm�ron m�sodik alkalommal k�t meg�llapod�st a KfW-vel �s a kor�bbihoz hasonl�an most is 20 milli� eur� kihelyezhet� refinansz�roz�si keret �ll rendelkez�s�kre. A kor�bbi egy�ttm�k�d�s rendk�v�l sikeres volt: a keretet a bank 1 �v alatt marad�ktalanul kihaszn�lta, amelynek seg�ts�g�vel t�bb mint 150 kis- �s k�z�pv�llalat beruh�z�sa (els�sorban g�p- �s eszk�zv�s�rl�s, illetve ingatlan beruh�z�s �s telephely l�tes�t�s) val�sulhatott meg.

Bicz� Anik� hozz�tette: a Bank az Unio Plusz Beruh�z�si Hitellel a megl�v� �s �j �gyfeleit is egyar�nt t�mogatni k�v�nja, ezen bel�l is a kisv�llalatok beruh�z�si ig�nyeinek kiszolg�l�s�t �ll�tja a f�kuszba. Sz�m�t�saik szerint a keret, a roml� gazdas�gi k�rnyezet ellen�re, a kor�bbihoz hasonl� r�vid id� (egy-m�sf�l �v) alatt ker�l kihaszn�l�sra.

A konstrukci� sz�mos el�nyt biztos�t az �gyfelek r�sz�re: p�ld�ul a kedvezm�nyes kamatoz�s mellett a k�telez� saj�t er� m�rt�ke alacsonyabb az egy�b fejleszt�si hitelekn�l el��rt saj�t er�n�l, amelyet r�ad�sul nemcsak k�szp�nzzel, hanem a beruh�z�shoz kapcsol�d� sz�ml�kkal is lehet igazolni. M�sr�szt ig�ny eset�n egy�b hitellel is kombin�lhat� �s gyorsabban hozz� lehet f�rni, mint az egy�b t�mogatott hitelekhez. A hitel futamideje a kisv�llalati szegmens sz�m�ra megszokottn�l l�nyegesen hosszabb �s a finansz�roz�s maximum m�rt�ke el�rheti a beruh�z�ssal kapcsolatos kiad�sok 80 sz�zal�k�t is.

Papp G�bor, az Erste Bank v�llalati �zlet- �s term�kfejleszt�si igazgat�ja hozz�tette: Az Uni� Plusz Beruh�z�si Hitel �sszege legal�bb 20 ezer, legfeljebb 250 ezer eur�, vagy annak megfelel� forint, illetve sv�jci frank lehet. A hitel futamideje legal�bb 6, legfeljebb 10 �v, �s maximum 2 �v t�relmi id� k�rhet�, mely id�szak alatt az �gyf�lnek csak kamatot kell fizetnie.

Az Uni� Plusz Beruh�z�si Hitelt azon mikro-, kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok ig�nyelhetik, amelyek megfelelnek az uni� kis- �s k�z�pv�llalkoz�sokra vonatkoz� defin�ci�j�nak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK