Júliustól havonta fizetik a 13. havi illetményt

2007.03.27. 7:24

A Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány közötti megállapodás alapján a munkaügyi tárca elkészítette a 13. havi illetmények kifizetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet elfogadása esetén júliustól részletekben fizethetik a közszolgálatban dolgozók egyhavi többletjuttatását.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők 2007. július 1-jétől kezdődően az adott évi munkavégzésük után járó 13. havi illetményhez nem utólag, hanem évközben, havi részletekben jutnak majd hozzá. Az előlegszerűen folyósított ellátás keretében havonta az illetmény 1/12-ét, azaz 8,3 százalékát fizetik ki a jövőben az alkalmazottaknak - olvasható az előterjesztés Szociális és Munkaügyi Minisztérium által készített indokolásában.

A tervezet szerint nem teljesíthető a tizenharmadik havi illetmény esedékes részlete, ha a kifizetéskor a közszolgálati jogviszony legalább három hónapja nem áll még fenn. Nem jár előleg az olyan hónapot követő illetmény kifizetésénél sem, amelynek egésze keresőképtelenséget okozó betegség, tartalékos katonai szolgálat, valamint fizetés nélküli szabadság időtartamára esik. Ilyenkor ugyanis az érintett személy nem felel meg a 13. havi illetmény alapjául szolgáló feltételeknek, ezért előlegfizetés sem lehetséges.

Amennyiben az év közben kifizetett részletek a 13. havi juttatás (időarányos része) összegét nem érik el, úgy a különbözetet a következő év január 16-án, ha pedig ez a nap szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell kifizetni. Túlfizetés esetén a többletet a februárban fizetendő januári illetményből kell majd levonni. A közalkalmazott, köztisztviselő szolgálati viszonyának év közben történő megszűnése esetén a különbözetet természetesen az utolsó munkában töltött napon kell az egyéb járandóságokkal együtt megfizetni, illetve azokból levonni.

A Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány február 19-i megállapodása értelmében a 13. havi illetmény előlege a jövő évi keresetnövelés számításakor a 2007-es báziskeresetek részét képezi majd. A megállapodásban foglaltak nem érintik azonban az idei év költségvetésében szereplő, a közszférában átlagos mintegy 2,5 százalékos bruttó keresetnövekedést.

Pluszpénzhez jutnak a munkavállalók

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) álláspontja szerint az előlegfizetés bevezetésével nem csak arról van szó, hogy előrehozzák és havi részletekben teljesítik azt az illetményt, ami egyébként is járna, hanem pluszpénzhez is jutnak a munkavállalók. A példájuk szerint, annak a köztisztviselőnek, aki havi 200 ezer forintot keres, a januárban kifizetett 13. havi illetménnyel együtt 2 600 000 forint volt a 2006-ban az összjövedelme. A kormánnyal kötött megállapodás értelmében idén július 1-jétől illetményelőlegként havonta folyósítják a 13. havi juttatás ötven százalékát, vagyis a fenti példánál maradva összesen 100 ezer forintot. Így ebben az évben 100 ezer forinttal több, tehát 2 700 000 forint lesz az adott dolgozó éves keresete. Ez 4,15 százalékos növekedést jelent, amelyhez a 2007-es költségvetésben szereplő átlagosan 2,5 százalékos keresetemelkedés is hozzájárul még.

Jövőre újabb félhavi többlet jelentkezik

Felmerül a kérdés, hogy az idei növekedés miatt jövőre vajon ugyanennyivel csökkeni fog a kereset? A kormányzati egyezség értelmében 2008 januárjában a közszférában dolgozók megkapják a 13. havi illetmény és idei évben kifizetett előleget különbözetét, ami a példa szerinti esetben további 100 000 forintot jelent. Január elsejétől pedig havi részletekben folyósítják majd a 2008-as évre járó 13. havi illetmény előlegeit is, ami 8,3 százalékos illetménynövekedésnek felel meg. Jövőre tehát az éves kereset azonos lesz az évi keresettel, azaz a két év alatt a dolgozó egy újabb 13. havi illetménynek megfelelő összeghez jut.

KAPCSOLÓDÓ CIKK