T�bb nyeres�g, kisebb �rbev�tel a nyomd�n�l

2008.02.27. 9:51

Az �llami Nyomda Nyrt. 2007-ben 1,158 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el, 9,3 sz�zal�kkal t�bbet az el�z� �vin�l, mik�zben �rbev�tele 5,1 sz�zal�kkal 13,472 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt - jelentette a t�rsas�g a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�sben szerd�n.

A jelent�s megjegyzi, hogy a b�zis�vben a parlamenti �s �nkorm�nyzati v�laszt�sok nyomtatv�nyai 900 milli� forinttal n�velt�k az �rbev�telt. Ugyanakkor a 2007-ben elv�gzett portfoli� tiszt�t�s egyszeri 600 milli� forint bev�telcs�kkent� hat�s�t �s a v�laszt�si nyomtatv�nyok bev�tel�t nem sz�m�tva az �rbev�tel hat sz�zal�kkal n�tt. A n�veked�s f�leg a magasabb hozz�adott �rt�k� term�kek elad�s�val �rte el a t�rsas�g - �ll a gyorsjelent�sben.

A csoport �zemi eredm�nye 10 sz�zal�kkal javult, 1,39 milli�rd forintot tett ki. Az �zemi eredm�ny n�veked�s�t a jelent�s a magasabb hozz�adott �rt�kkel rendelkez� term�kek nagyobb ar�ny� �rt�kes�t�s�vel, valamint a k�lts�gszerkezet �s az �rfolyamok kedvez� alakul�s�val magyar�zza.

Az �llami Nyomda egy r�szv�nyre jut� eredm�nye (EPS) 2007-ben 785 forint volt, 69 forinttal t�bb, mint az el�z� �vben.

Az ad�- �s kamatfizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) egy �v alatt 8,5 sz�zal�kkal k�tmilli�rd forintra emelkedett. Az export az �rbev�tel 10 sz�zal�k�t tette ki. Az 1,38 milli�rd forint export�rbev�tel 22 sz�zal�kkal marad el a b�zist�l, amikor a t�rsas�g egy nagyobb, k�zel 500 milli� forint �rt�k� biztons�gi fest�k megrendel�st teljes�tett a k�lpiacon.

Az �llami Nyomda strat�gi�j�nak megfelel�en a biztons�gi term�kek �s megold�sok �rbev�tele n�tt a legnagyobb ar�nyban, 14,4 sz�zal�kkal 5,43 milli�rd forinttal, �s ezzel a legnagyobb t�telt teszi ki az �rbev�telben. N�tt a k�rtyagy�rt�sb�l �s megszem�lyes�t�sb�l sz�rmaz� bev�tel is, 7,2 sz�zal�kkal 3,25 milli�rd forintra. Ugyanakkor 24,0 sz�zal�kkal 3,07 milli�rd forintra cs�kkent a nyomtatv�nyok gy�rt�sa, megszem�lyes�t�se �s adatfeldolgoz�s szegmens bev�tele, r�szben a b�zisid�szakban gy�rtott v�laszt�si nyomtatv�nyok miatt. Enn�l nagyobb ar�nyban, 32 sz�zal�kkal esett vissza a hagyom�nyos nyomdaterm�kek gy�rt�s�b�l sz�rmaz� bev�tel.

A t�rsas�g konszolid�lt m�rleg�nek f��sszege az id�szak v�g�n 6,78 milli�rd forint volt. Az 1,15 milli�rd forint jegyzett t�k�j� c�g saj�t t�k�je pedig - 6,3 sz�zal�kos �ves emelked�ssel - el�rte a 4,31 milli�rd forintot.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK