T�keinjekci� az USA jelz�logpiac�nak

2008.03.19. 17:35

Az illet�kes amerikai sz�vets�gi hat�s�g szerd�n a k�t legnagyobb amerikai jelz�loghitel-k�tv�nyeket biztos�t� t�rsas�g�nak, az �llami fel�gyelet alatt �ll� Fannie Mae �s Freddie Mac nev� t�rsas�goknak alacsonyabb, 30 sz�zal�kos helyett 20 sz�zal�kos t�kefedezetet �rt el�, ami �sszesen mintegy 200 milli�rd doll�r p�tl�lagos likvidit�st biztos�t �ltaluk a j�v�ben a m�g tavaly v�ls�gba ker�lt jelz�loghitelez�s amerikai piac�nak.

A Freddie Mac �s nagyobb szektort�rsa, a Fannie Mae - amely az Egyes�lt �llamok 11500 milli�rd doll�ros lak�shitel-piac�nak mintegy 45 sz�zal�k�t biztos�tja - m�k�d�s�k eddigi legnagyobb buk�s�r�l sz�moltak be az �v v�g�t k�vet�en. Az amerikai lak�spiac pang�sa �s az egyre szaporod� fizet�sk�ptelen jelz�logosok ugyanis felnyomj�k a lak�shitelek k�lts�geit. A jelz�loghiteleket v�s�rl� �s ezeket biztos�t� Fannie Mae �s Freddie Mac profitja �ppen ez�rt folyamatosan cs�kkent, az idei �vre vonatkoz� kil�t�sai pedig nem sok javul�st �g�rnek.

A k�t v�llalkoz�snak a d�nt�s r�v�n azonban lehet�s�ge lesz az id�n �sszesen ak�r 2 ezer milli�rd doll�r �rt�kben jelz�loghitel-pap�rokat v�s�rolnia, jelent�s l�k�st adva a piacnak.

Er�s�dtek a Freddie �s Fannie r�szv�nyek

A bejelent�sre a Fannie Mae �s a Freddie Mac r�szv�nyek is er�s emelked�ssel reag�ltak: el�bbiek 01,5 sz�zal�kos emelked�st k�vet�en 31,17 doll�ros �thetes cs�csot �trtek el, ut�bbiak 8,3 sz�zal�kos emelked�ssel 28,18 doll�ros �rfolyamot �rtek el, ami a legmagasabb febru�r 20-a �ta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK