A befektet�k 2,291 milli�rd forint �sszn�v�rt�kben jegyeztek az OTP Bank nyilv�nos kibocs�t�s�, 2010. febru�r 20-�n lej�r�, �vi 8 sz�zal�k fix kamatoz�s� k�tv�nysorozat�nak m�sodik r�szlet�b�l a febru�r 23-27. k�z�tti jegyz�si id�szakban - jelentette be a hitelint�zet p�nteken, a B�T honlapj�n.

Az OTP Bank minden jegyz�st elfogadott, a sorozat �sszn�v�rt�ke �gy meghaladja a 6,432 milli�rd forintot. A k�tv�nyek kibocs�t�si �ra 97,92 sz�zal�k volt, brutt� hozama (EHM) 10,5 sz�zal�k.

A bank p�nteken meghirdette a k�tv�nysorozat harmadik r�szlet�t is. A 2010/II jel� �rt�kpap�rokb�l a bank ez�ttal is 250 milli� forintnyit k�n�l. A 10 ezer forint n�v�rt�k� k�tv�nyek kibocs�t�si �ra 97,67 sz�zal�k, az EHM 11 sz�zal�k. A kamatot a lej�ratkor, egy �sszegben fizetik ki.

A jegyz�si id�szak m�rcius 2-t�l m�rcius 6-ig tart, a jegyz�sben csak term�szetes szem�lyek vehetnek r�szt valamint - a m�sodpiaci likvidit�s biztos�t�sa �rdek�ben - a forgalmaz� OTP Bank. A legkisebb jegyezhet� mennyis�g 100 ezer forint. A bank fenntartja a jogot t�ljegyz�s elfogad�s�ra.