�llami Nyomda: 54,55 forint osztal�k

2009.03.30. 20:50

A tervet meghalad� 91 forintos r�szv�nyenk�nti eredm�nyb�l 54,55 forint osztal�kot fizet ki az �llami Nyomda a r�szv�nyeseknek m�jus 20-�n - k�z�lte a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) honlapj�n az �llami Nyomda Nyrt. h�tf�n.

A nyomda h�tf�i rendes �vi k�zgy�l�se elfogadta a t�rsas�g 2008. �vi besz�mol�j�t, �s a r�szv�nyesek megszavazt�k az igazgat�s�g javaslat�t az ad�zott eredm�ny feloszt�s�ra is.

A d�nt�snek megfelel�en, a 91 forintos eredm�ny 58 sz�zal�k�t fizeti ki a v�llalat, ami 53 forintot jelentene, azonban az �llami Nyomda saj�t r�szv�nyeire jut� osztal�k�t a r�szv�nyesek k�z�tt ar�nyosan osztja el, �gy a 2009. m�jus 20-�n kifizetend� osztal�k m�rt�ke 54,55 forintra emelkedik. Az ad�zott eredm�ny ki nem osztott r�sze eredm�nytartal�kba ker�l.

A k�zgy�l�s h�tf�n t�mogatta a Vezet�i R�szv�nyopci�s Program ir�nyelveinek m�dos�t�s�t is. A vil�ggazdas�gi v�ls�g �rfolyamra gyakorolt negat�v hat�sa miatt k�z�pt�von teljes�thet� c�l�rfolyamokat szavaztak meg a r�szv�nyesek.

A d�nt�s eredm�nyek�ppen az igazgat�s�g �ltal meghat�rozott opci�s program keret�ben 2013-ig megszerezhet� 800 000 darab t�rzsr�szv�nyt a menedzsment tagjai az 1000, 1250 �s 1500 forintos �rfolyamszinteken h�vhatj�k le.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK