Olcs�bb hiteleket szeretne Sur�nyi

2009.09.02. 10:47

A hitelez�s �szt�nz�se szinte az egyetlen eszk�z arra, hogy a kereslet cs�kken�s�t m�rs�kelni lehessen, ez�rt k�z�plej�rat�, elfogadhat� �raz�s� forintforr�sokat kell teremteni - mondta Sur�nyi Gy�rgy, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt eln�ke, egyetemi tan�r a Figyel�neten szerd�n megjelent interj�ban.

Sur�nyi Gy�rgy szerint mivel a bankok sem a sz�ks�ges lej�rat� hitelt, sem az �zleti-lakoss�gi szempontb�l elfogadhat� �raz�st nem k�pesek el�teremteni, ezt a feladatot az MNB oldhatn� meg egy �llami fejleszt�si int�zet k�zbeiktat�s�val. Ez technikailag p�ld�ul �gy val�s�that� meg, ha a Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) egy �v �s egynapos lej�rat� k�tv�nyt bocs�t ki. Ezt a k�tv�nyt ak�r k�zvetlen�l, ak�r a bankokon kereszt�l fogadhatn� be a jegybank.

Ezut�n az MFB a rendelkez�s�re �ll� forr�st aukcion�lja a kereskedelmi bankok k�z�tt, 3-5 �ves lej�ratra. De nem a jegybanki alapkamat szintj�n, ami jelenleg 8 sz�zal�k, hanem 4-5 sz�zal�kon. A bankok pedig legfeljebb 1,5-2 sz�zal�kos kamatmarzsot tehetn�nek r�, �s ak�r 10 �ves futamid�t is aj�nlhatn�nak. A v�gs� hitelfelvev� szempontj�b�l ez 6-6,5 sz�zal�kos kamatot jelentene, ami nem kev�s, de a mainak nagyj�b�l a fele, �s a m�rt�ke hasonl� lenne a v�ls�g el�tti devizakamatszinthez - r�szletezte az interj�ban Sur�nyi Gy�rgy.

A kamatk�l�nb�zetet vagy a jegybank fizeti �gy, hogy alacsonyabb kamaton adja a hitelt, vagy k�lts�gvet�si forr�sb�l biztos�tj�k a k�l�nb�zetet, �gy az v�gs� soron az ad�fizet�k terhe lenne. Ha azonban felt�telezz�k, hogy ezen a kamatszintem m�r van hitelkereslet, akkor �j beruh�z�sokat, forg�eszk�z�ket, lak�s�p�t�st-v�s�rl�st finansz�roznak a bankok, �gy t�bb, vagy kev�sb� cs�kken� lesz a beruh�z�s, a foglalkoztat�s, a j�vedelemk�pz�d�s. Ez�rt a k�lts�gvet�s ad�bev�telei is n�ni fognak, az ad�bev�telek b�ven kompenz�ln�k ezt a kamatt�mogat�si �sszeget - hangs�lyozta az MNB egykori eln�ke.

KAPCSOLÓDÓ CIKK