Magyarorsz�g profit�lhat az Opel �talak�t�s�b�l

2009.09.21. 20:02

A n�metorsz�gi R�sselsheimb�l Szentgotth�rdra helyezik �t az Opel motor- �s sebess�gv�lt� gy�rt�s�t - �rtes�lt a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A n�met napilap keddi sz�m�ban megjelen� inform�ci�r�l az �js�g internetes kiad�s�ban sz�molt be h�tf�n, ismertetve az Opel �j tulajdonosa, az osztr�k-kanadai besz�ll�t�i konszern, a Magna �ltal tervezett n�metorsz�gi, illetve eur�pai le�p�t�si terveket.

Ezek r�szek�nt - mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung �rta - a legnagyobb n�metorsz�gi gy�rb�l, a Hessen tartom�nyban l�v� r�sselsheimi �zemb�l a 14 700 alkalmazott k�z�l 1400-at bocs�tanak el. A le�p�t�s f� oka, hogy a motor- �s sebess�gv�lt� gy�rt�st k�lf�ldre, m�gpedig Szentgotth�rdra helyezik �t.

A szentgotth�rdi �zem jelenleg mintegy ezer embert foglalkoztat az [origo inform�ci�i szerint, �s tov�bbi h�romezer munkahely is f�gg a szentgotth�rdi l�tes�tm�nyt�l.�Vas megy�ben m�r most is olyan�motort�pusokat gy�rtanak, amelyek fontosak az Opel j�v�beni fejleszt�sei szempontj�b�l, �s a magyar �zem k�lts�ghat�konys�g szempontj�b�l is fel�lm�lja elemz�k szerint az Opel legt�bb eur�pai gy�r�t.�

Eur�p�ban 11 ezer embert bocs�thatnak el

A n�met lap, a FAZ �gy tudja, hogy a Magna eur�pai m�retekben a kor�bban tervezettn�l t�bb, �sszesen 11 ezer munkahely megsz�ntet�s�t tervezi, ebb�l legkevesebb 4500 alkalmazottnak N�metorsz�gban mondanak fel. A kor�bbi �rtes�l�sek 10 500 f� elbocs�t�sr�l sz�ltak.

B�r a n�metorsz�gi adatok ellentmond�sosak, az a kisziv�rgott tervek szerint bizonyosnak t�nik, hogy a le�p�t�sek legink�bb az �szak-rajna-vesztf�liai tartom�nyban l�v� bochumi �zemet �rintik, ahol a tervek szerint t�bb mint 2000 �ll�s sz�nik meg. Bochumb�l a motor- �s sebess�gv�lt� gy�rt�st szint�n k�lf�ldre helyezik �t, m�gpedig egy B�cs melletti �zembe.

A Rajna-Pfalz tartom�nyban l�v� Kaiserslautern Opel-�zem�ben 460 alkalmazott elbocs�t�s�t tervezik. A munkahelyek megsz�ntet�se egyed�l a t�ringiai Eisenachban l�v� gy�rat nem �rinti, igaz azon az �ron, hogy a Magna a spanyolorsz�gi Zaragoza �zem�b�l termel�si kapacit�sokat a t�ringiai gy�rba helyez �t. A spanyolorsz�gi gy�rb�l pedig t�bb ezer alkalmazott ker�l elbocs�t�sra.

N�metorsz�g mellett� a tervezett le�p�t�sek legink�bb Belgiumot s�jtj�k. A Magna a h�rek szerint bez�rja az Astra gy�rt�s�val foglalkoz� antwerpeni �zemet, �s az orsz�gban �sszesen 2500 munkahely sz�nik meg. A sorban ezut�n Spanyolorsz�g, majd Anglia k�vetkezik. A k�t orsz�gban a kisziv�rgott �rtes�l�sek szerint 2100, illetve 1400 munkahely sz�nik meg.��

KAPCSOLÓDÓ CIKK